Abide Şahsiyetlerden Ocak 2015 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2015 

BÜTÜN DÜNYADA HÜKÜM SÜREN BİR FELSEFE SEFALETİ VAR

Evet, bütün dünyayı kaplayan bu felsefe ve inanç sefaletini artık görmemeye imkan yoktur. Anarşi, herşeyden önce kafalarda ve gönüllerde yerleşmiş bulunuyor. Başka insanların kanları ve göz yaşları üzerine kurulu da olsa, refah ve zenginlik içinde yüzen muhtelif renkteki emperyalist ülkelerdeki insanlar, kafa ve gönüllerini saran bu «anarşi»nin doğurduğu sancı ve ıstırabı bütün dehşeti ile yaşıyorlar. Bugün zengin ve müreffeh bildiğimiz birçok ülkede intihar grafikleri yükselmekte, uyuşturucu madde düşkünleri çoğalmakta, ruh hastalıkları ve akıl hastalıkları doludizgin koşmaktadır. Almanya’da, Danimarka’da, Finlandiya’da, İsveç’te intihar oranları diğer ülkelere nazaran daha fazla artmaktadır. Öte yandan…

Devamı
Abide Şahsiyetlerden Biyografi Ocak 2015 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2015 

Ruhi KILIÇKIRAN

4 Ocak 1968’de şehit oldu.  İlk can, ilk kandın, toprağa düşen ilk fidandın… İlk can, ilk fidan toprağa düşen ilk yiğidimiz Cumhuriyet tarihimizde dillere destan olmuş ve istikbalde daima şerefle yâd edileceğine inandığımız bir misyon olan “Ülkücü Hareket” in Türk-İslâm davası uğruna verdiği ilk şehit Ruhi Kılıçkıran’dır. 4 Ocak 1968, Ülkücü hareket Var olduğu sürece akıllardan çıkmayacak bir kara gündür. Tipi, boran Ankara’nın üzerinde eserken bir can toprağa düşürülüyordu. Şehidimiz. Sana şiir yazamam ben, Çünkü sen baştanbaşa şiirsin. Sana destan düzemem ben, Çünkü sen destandan da büyüksün. Sana gözyaşı dökemem…

Devamı
Abide Şahsiyetlerden Biyografi Ocak 2015 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2015 

Rauf Raif Denktaş

Rauf Raif Denktaş 27 Ocak 1924 yılında Kıbrıs’ın Raf bölgesinde doğmuştur.Rauf Denktaş 1,5 yaşındayken annesini kaybetti. Anneannesi ve babaannesi tarafından büyütülen Denktaş, 1930 yılında eğitim için İstanbul’a gönderildi. İlkokuldan liseye kadar yatılı okudu. Ortaokuldan sonra Kıbrıs’a döndü ve liseyi Kıbrıs’ta bitirdi. Dünya Savaşı’ndan sonra hukuk eğitimi için İngiltere’ye gitti. Mezun olduktan sonra avukatlık mesleğini icra etmeye başladı. 1949 yılı yaz aylarında savcılık yapmaya başladı.1949’da Aydın Hanım’la evlendi. Denktaş’ın bu evlilikten üç oğlu ve iki kızı oldu. 1948’den itibaren siyaset sahnesine çıkmaya başladı 27 Kasım 1948 tarihinde Kıbrıs Türklerinin düzenlediği ilk…

Devamı
Abide Şahsiyetlerden Biyografi Ocak 2015 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2015 

OSMAN TURAN

1914 yılında doğdu. Trabzon‘un Çaykara kazasının Soğanlı Köyünde Kurunoğulları adı ile anılan bir aileden gelmektedir. Babası, Birinci Dünya Savaşı’na katılarak Kafkas Cephesi’nde şehid düşen Hasan Ağa’dır. Osman Turan; ilk mektebi Çaykara’da, liseyi Trabzon ve Ankara’da bitirdi. 1940 senesinde Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi‘nden mezun oldu. Oniki Hayvanlı Türk Takvimi adlı teziyle doktorluk payesini aldı. Doktora jürisinin reisi Ord. Prof. Dr. Fuad Köprülüidi. 1944’de doçent oldu ve Türk-İslâm Tarihi dersleri okutmaya başladı. 1948-1950 yılları arasında Londra ve Paris’te araştırmalarda bulundu. 1951’de profesörlüğe yükseldi.1954 senesinde Demokrat Parti Trabzon listesinden milletvekili seçildi ve 27 Mayıs 1960’a kadar bu vazifede kaldı. Yassıada’da 17…

Devamı
Abide Şahsiyetlerden Biyografi Ocak 2015 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2015 

MEHMET EMİN YURDAKUL

13 Mayıs 1869’da İstanbul’da doğdu,14 Ocak 1944’de aynı kentte öldü. Beşiktaş Askeri Rüştiyesi’ni bitirdikten sonra bir süre Mülkiye Mektebi’nin idadisinde okudu.1887’de Babıâli Sadaret Dairesi Evrak Odası’nı aylıksız kâtip olarak atandı.1899’da Hukuk Mektebi’ne başladı. öğrenimini ABD’de tamamlamak üzere okuldan ayrıldı. Ancak bu isteği gerçekleşemedi. Memurluk yaşamına döndü. ıttihat ve Terakki Cemiyeti’ne girdi. şiirlerinde dile getirdiği düşünceler, yansıttığı gerçekler saray tarafından kuşkuyla karşılandığı için 1907’de Erzurum rüsumat nazırlığına gönderildi. II. Meşrutiyet sonrası 1909’da bahriye müsteşarlığına, bu görevi istemeyince de Hicaz valiliğine atandı. Bir yıl sonra Sivas valiliğine getirildi. Ancak çalışması engellenince, üç…

Devamı
Ocak 2015 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2015 

Allah için sevip Allah için nefret etmek

Sevgili Yeni Ufuk Okuyucuları, “Ahlak Meselemiz” diyerek başladığımız ilk yazımıza ahlakın temelini oluşturan imanın temel mihenk taşlarından bir şerefli söz ile devam etmeyi arzu ediyoruz: “Allah için sevip Allah için nefret etmedikçe gerçek mümin olamazsınız.” Dünya üzerinde mevcut tüm toplumların, gelmiş geçmiş tüm dinlerin ve ideolojilerin temeli insana dayanır. Toplumları oluşturan bireyler adeta binayı oluşturan temel gibi sağlam olduğu takdirde üzerilerine inşa olunacak tüm yapılar, ideolojiler sağlam ve daha uzun ömürlü olur. Bireyi ahlaken, ilmen çökertirseniz de buna bağlı olarak toplumun her alanında farklı yönlerde yıkımlar meydana gelir.  Bu noktada…

Devamı
Ocak 2015 Söyleşiler Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2015 

İSMAİL YAKIT İLE SÖYLEŞİ

Yeni Ufuk Dergisi: Hocam diğer büyüklerimizden bahsedecek olursak; Galip Erdem ile, Erol Güngör ile tanışıyorsunuz. Bir de sizin ağzınızdan dinlemek isteriz. İ.Y: Galip Ağabey iyi bir yazardı. Karadenizliydi. Hitabeti de güçlüydü. Kalemi de güçlüydü. Yani ikinci Peyami Safa dense yeridir. Olayları çok iyi tahlil eder. Çok espritüel yazılar yazardı. Fıkracıydı. Hiç onun sohbetlerinde sıkılmazdık. Çok güzel hizmetler etti. Onun yazılarını okuduğunuzda onun kim olduğunu anlarsınız. Yazıları onun kimliğini ortaya koyar. Erol Güngör fikir adamıydı. Olayları en güzelden bir filozofça bir bakış açısı vardı. Son dönem Ziya Gökalp’ten, Alparslan Türkeş’ten sonra…

Devamı
Abide Şahsiyetlerden Ocak 2015 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2015 

ÜLKÜCÜ OLABİLMEK ÜLKÜSÜ

  GENÇ BİR ÜLKÜCÜ İLE SOHBETLER (1) Ülkü son hedeftir. Son hedefe varılmasını kolaylaştıracak ara hedeflerin seçilmesi şarttır. Ara hedefler gibi , ara ülkücüler de olacaktır. Sohbetimize, ara ülkücülerin en önemlisini anlatmağa çalışarak başlıyorum: Ara ülkücülerin en önemlisi, gerçek bir ülkücü olabilmek ülküsüdür. Kırılma ve üzülme.“anlayamadım gerçek bir ülkücü değil miyim sanki!” diye de şaşırma. Bilirsin: Seni çok severim. Bir insanın çok sevdikleri üzerinde çok hakkı vardır. Evet, henüz gerçek bir ülkücü değilsin. Ruhunun zenginliği, yüreğinin büyüklüğü, ülkü yolunda verdiğin mücadeledeki yiğitliğin sonucunu değiştirmez. Gençsin. İnsanoğlu, gençlik çağında, her şeye olduğu…

Devamı

Cehennemde Cübbeler

Bir uzun yoldan, bir papaz gelmişti Kûfe’ye; yorgun argın, fakat hep düşünceli, hep endişeli bir papazdı. Kûfe’de Halife ve Emirülmü’minîn olan zâtı görecek, onunla konuşacaktı. Halifeye soracakları vardı. Yıllardan beri düşünüp dururdu; bir sonuca varamazdı. Tanrı’yı düşünürdü her gece ve her gündüz; Tanrı’nın kanunlarını düşünür, bunca peygamberlerin kitaplarını ve bu kitapların uyulmasını zaruri kıldığı emirleri düşünürdü. Birinde yapılması istenilen öteki dinde yapılması yasaklanan bir hareketti. En iyi ve en son demişlerdi kendi dinlerine; Peygamber İsa Hazretleri Tanrı’nın kelâmını, bin bir güçlük içinde yaymış, inananlarla inanmayanlar arasında yıllar süren çekişmeler olmuş,…

Devamı
Ocak 2015 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2015 

İDEOLOJİK MÜCADELE ve APOLİTİK GENÇLİK

Gençlik toplumun en dinamik ve önemli kesimidir. Özgür düşüncenin ve insan aklının varlığında, yeni bir davranışın gelişmesi ve yükselmesinde, toplumun temel gücü, enerjisi ve ümit kaynağıdır. Gençlik, siyasi hedefleri, kalkınmayı ve refahı gerçekleştirici, yükseltici ve ilerleticidir. Gençliğin, milletin geleceğini temsil etmesi bakımından son derece hayati önemi vardır. Bir milletin geleceğini, gençliğin genel durumundan yola çıkarak tahmin ve tespit etmek mümkündür. Gençlik, milletin geleceğini parlak ve aydınlık yapabileceği gibi, o milletin geleceğini felaketlerle dolu bir akıbete de sürükleyebilir. Buradan yola çıkarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulduğu günden bu yana, tarihi seyri içerisinde…

Devamı