Ağustos 2016 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2016 

TARİHİ BİLİNÇLİ OKUMANIN GEREKLİLİĞİ VE YÖNTEMİNE DAİR BİR DENEME

“Türk töresinin bir diğer şartı da haddini bilmektir. Haddim bilmek… Ne kendinizi dev aynasında göreceksiniz; herkese tepeden bakacaksınız ne de kendinizi aşağıda göreceksiniz, aşağıdan bakacaksınız.” Başbuğ Alparslan Türkeş Türk milliyetçilerinin her vesileyle rahmet ve gururla andıkları cennetmekân Başbuğ’un bilgeliğine tek başına delil olmaya kâfidir yukarıdaki satırlar. Kendisini necip bir mefkûre ile hemhâl kılabilmiş bir dava adamının, Başbuğ Türkeş örneğinde olduğu gibi, bulunduğu tarihi noktadan geçmiş ve gelecek arasında bir bağ kurabilirse aynı zamanda münevver bir şahsiyet olduğunu söylemekte beis yoktur. “Türk münevverliği ” ya da “günümüz aydınları(!)” çok daha ehil…

Devamı
Abide Şahsiyetlerden Ağustos 2016 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2016 

KAVAK KAVAKTAN UZUNDUR

Yıllar,  ama çok, pek çok yıllar önce; bizden, hatırlayamayacağımız kadar çok önceleri yaşatmış olan kişilerden de yıllarca önce, ağaçlar, henüz bizim bildiğimiz çam, meşe, palamut, kayın, gürgen, ardıç gibi adlarla daha adlandırılmadığı bir çağda Kara Kavak adında bir kadın yaşarmış. Adı Kara Kavak, cinsi kadınmış ama gel gelelim bir yaman büyücüymüş. Ve bu büyücü Kara Kavak adındaki kadının da Ak Kavak adında ayın on dördü bir kızı varmış. Ne var ki, Kara Kavak cadı mı cadı, gönlü kara kambur ve çirkin imiş; hiç kimsenin iyi ve mutlu olmasını istememiş ve…

Devamı
Ağustos 2016 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2016 

MİLLETİMİZE BÜYÜK GEÇMİŞ OLSUN

ABD’nin 2000 yılı başında hayata geçirmek üzere piyasaya sürdüğü BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ Türkiye ayağı, 15 Temmuz’da ikinci defa başarılı olamadı. BOP Türkiye ayağı ilk darbeyi, 1 Mart Tezkeresinin Meclisimizin basiretli kararıyla reddedilmesi ile yedi. 15 Temmuz’da süper gücün desteğinde darbe girişiminde bulunanları, ellerinde çok büyük güç olmasına rağmen,  Allah başarılı kılmadı. Çünkü 1 Mart Tezkeresinin kabulü halinde yurdumuza askeri güçleri ile girip Sevr anlaşmasına göre dizayn etmek isteyen süper güç, 15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsaydı, büyük ihtimalle BOP’un Türkiye ayağını yeniden gündeme getirecekti. İşte BOP melanet projesinin Irak ve…

Devamı
Abide Şahsiyetlerden Ağustos 2016 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2016 

ÜLKÜ, ÜLKÜCÜ FERT VE ÜLKÜCÜ MİLLET

“Ülküsüz insan çamurdan farksızdır.”  Alparslan Türkeş                 Ülkü kelimesi, Türk diline ideal kelimesini karşılamak üzere girdi. Daha önce, aynı kelimenin yerini tutmak üzere Ziya Gökalp, fikir kökünden mefkûre kelimesini türetmişti. Mefkûre kelimesi bütün gayretlere rağmen, gerek imlâ dilinde, gerekse günlük konuşma dilinde ideal kelimesini bütün nüanslarıyla karşılayamadı ve dilimizden yavaş yavaş çekildi. İdeal kelimesi, özellikle felsefi düşüncede, Eflatun’dan beri çok zengin bir muhteva ve nüanslar kazanarak fikir tarihinde yerleşmiş bir kavram idi. İlim dilinde beynelmilel bir kullanışa bu kadar uzun bir zamandan beri mahzar olan ideal, idealizm gibi kavramları için…

Devamı
Ağustos 2016 Söyleşiler Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2016 

Mezahir Avşar İle Söyleşi

Yeni Ufuk: Hocam  iyi günler. Öncelikle bizi kırmayıp röportaj yapmayı kabul ettiğiniz için Yeni Ufuk ailesi olarak teşekkür ederiz. Röportaja başlamadan önce sizi tanımak isteriz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Mezahir Ertuğ Avşar: Ben Mezahir Ertuğ Avşar. 1955 yılında Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde doğdum. Çocukluğum Dağlık Karabağ’ın yaylalarında geçti. İlkokulu ve ortaokulu köyümüzde yani Karabağ’ın Ağcabedi ilçesinde Avşar köyünde bitirdim. Sonra Bakü’ye gittim. Azerbaycan Devlet Ressamlık Mektebi’nde eğitim aldım. Bu arada askerlik görevimi yaptım. Önce altı ay Polonya’da özel birliklerde askeri eğitim aldım. Askerliğimin devamında bir buçuk sene Doğu Almanya’da yaptım.…

Devamı
Ağustos 2016 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2016 

OKUMANIN ÖNEMİ VE SULTAN II. MAHMUT’UN ÇOCUKLARIN OKUTULMASI İÇİN İSTANBUL KADISINA GÖNDERDİĞİ FERMANI

Okumak Allah’ın emridir. Kuran’ımız ilk olarak “Oku” emri ile inmeye başlamıştır. Alak Suresi 1. ayette “Oku, O yaratan Rabbinin adıyla oku” denilmektedir. Yine Ankebut Suresi 45. ayette de “Sana vahyedilen Kitabı güzel güzel oku” denilmektedir. Yüce Rabbimiz kendisine inananlara ilk davet yolu olarak okumayı göstermiştir. Hz. Peygamberimiz de bilgili olmamız, topluma faydalı olmamız, hayatımızı geliştirmemiz ve dünyamızı zenginleştirmemiz için şu güzel sözlerle bize yol göstermektedir: “Faydalı olan ilim müminin yitik malıdır. Onu nerede bulursa alsın.” “İlim Çin’de de olsa alınız.” Hz. Ali efendimiz ise “Bana bir harf öğretenin kölesi olurum”…

Devamı
Ağustos 2016 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2016 

BİZE NELER OLDU?

(ZİHNİYET, KOMPLEKSLER ve SİTEM) İnsan dedik! Seslendik, anlatmaya çalıştık. İnsanı anlatamadan kendimizi ”sevgi pınarı”nın içinde bulduk. Kaybedecek vakit yoktu. Lafı peynir gemisine yükleyemezdik. İnsanı bir an önce anlatmalı, özünün farkına vardırmalıydık. Gerçekten de buna mecburduk. Hala daha mecburuz. Birbirimizi sevmenin önemini bilmeliydik. Sevmesek bile, bir hukuk tutturmalıydık. Zaten, sıkıntılarımızın ekseriyeti ya sevmememizden ya da aramızdaki hukuksuzluğumuzdan kaynaklanmıyor muydu?  Bunu bile fark edemedik ya da kabul edemedik. Yahut idrak edemedik. İnsan dedik, anlata anlata bitmez bir deryanın içinde yuvarlandık, durduk. Anladık mı insanı? Nerdee… Yine de kıyısından, berisinden dokunmaya, temas etmeye…

Devamı
Ağustos 2016 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2016 

BÜYÜK TAARRUZ VE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI

      ‘‘30 Ağustosu anarken, bir inanç gücünün kazandırdığı zaferi düşünüyor ve ona başlangıç olan 26 Ağustosu da hatırlıyoruz. 26 Ağustos, 40.000 kişinin 100.000’i darmadağın ettiği başka bir inanç savaşının Malazgirt’in de yıldönümüdür. Ve doğrusunu isterseniz, Türkiye Türklerine yakışan asıl bayram 26-30 Ağustos günlerinin bayramıdır.’’ (30 Ağustos ve Türk Ordusu – Hüseyin Nihâl ATSIZ) 1.Dünya Savaşı sonrası, savaştan mağlup olarak çıkan Osmanlı İmparatorluğu’nun topraklarına yönelik, savaşın galip cephesi İtilaf Devletleri bünyesindeki ülkelerce başlatılan işgal hareketleri, 15 Mayıs 1919’da Yunan askerlerinin İzmir’e çıkmasıyla başlamış, takip eden süreçte başta payitaht İstanbul olmak üzere…

Devamı
Ağustos 2016 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2016 

DENİZLİ’DE BABADAĞLILAR ÇARŞISI GİRİŞİNDE BİR YAZI

Denizli’de yaşayanlar, bu şehre uğramış ve gezip görmüş kişiler bilirler şehrin işlek caddelerinden biri olan İstasyon Caddesi’nde bir iş hanı vardır ve girişinde tabela mevcuttur. Bu yazıdaki dizeler Ahi Evran ve Ahi Sinan’ın mirasıdır. Cömertliğin ve misafirperverliğin timsali Ahilik geleneğinin teşekkülüdür. Bu asra kadar gelmiş büyük bir kültürün bozulmamış silsilesinin devamı, Türk milletinin değeri ve kıymet hükmüdür. Durup da bakar, eğilip kulak verir isen şöyle der dizeleri: “Besmele çek gir çarşıya, selamı da unutma ha.” Yani der ki ilk dize, hayırla başla, sevgi ve muhabbet dağıtmayı unutma. Her iş ve…

Devamı
Abide Şahsiyetlerden Ağustos 2016 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2016 

SOSYAL PROBLEMLER VE MİLLİYETÇİ KADROLAR

Gelişmiş ülkeler, problemlerini iyi tanıyan ve önem sırasına koyan ülkelerdir. Bu sebepten bazıları, geri kalmış ülkeleri, problemlerini önem sırasına koyamayan ve ele alamayan ülkeler olarak tarif etmişlerdir. Günümüzde sosyoloji, geniş ölçüde, milli sosyal problemlerin çözümüne yönelmiş bulunmaktadır. Esasen, sosyal problemler, bir milletin sosyal yapısında ve işleyişinde meydana gelen arızalar demektir. Sosyolojinin tespitlerine göre, bir ülkede sosyal değişmenin hızı ve mahiyeti, sosyal problemlerin, hem sayısına, hem de karakterine tesir eder. Bu suretle cemiyet, ya bütünü ile yahut bir kısmı ile huzursuzluğa düşer. Cemiyetin bütününü ilgilendiren problemler çok defa çözümü zor, köklü…

Devamı