Abide Şahsiyetlerden Aralık 2016 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2016 

MUNZUR SUYU SÜT AKMIŞ

Munzur dağı, Kemaliye’den Başpınar köyüne, Başpınar’dan Yeşilyazı’ya bir üçlü çizerseniz aşağı yukarı ortasında kalır. Diyeceğim Munzur bu üç yerden de görünür, daha başka yerlerden, çok ötelerden bile de görünür ya, ille bu üç yerden daha bir heybetli bakar durur. Böyle kaşları çatılmış mı gizliden gülümsediğini belli etmiyor da gözlerini belertip duruyor mu ne? Aslını ararsanız Munzur dağı yumuşak mı yumuşak, içli mi içli, gözlerden ırak bir köşede yeyip içmeyi, oturup kalkmayı hele hele başını dinlemeyi sever fukaradan, yoksul bir Türkmen dervişi gibidir. Öyle de neden bu heybet, neden bu çatak…

Devamı
Aralık 2016 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2016 

ASIM’IN NESLİ

İstiklal şairimiz Mehmet Akif’in, İslam’ın son ordusu kahraman Mehmetçiğin, Çanakkale de küffara karşı kazandığı kutlu zafer sonrası hıçkırıklar içerisinde kaleme aldığı Çanakkale Şehitlerine şiirinden aşinayız Asım’ın nesline… Asım’ın nesli diyordum ya Nesilmiş gerçek, işte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek dizeleri farkında olalım olmayalım, hepimizin mana âlemine nakış nakış işlenmiş, kendimizi bildiğimiz günden bu yana Asım’a ve nesline duyduğumuz hayranlık, sizlerle bu yazıda buluşmamıza vesile olmuştur. 2615 mısra ile Akif’in en uzun manzum hikâyesi olması hasebiyle bir hayli önem taşısa da, Asım’ın nesli deyince bizim zihnimizde canlanan mısralar değil, mukaddes değerlerini muhteşem bir…

Devamı
Aralık 2016 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2016 

‘’BİR DERDİM VAR BİN DERMANA DEĞİŞMEM’’

Bakınca başlığa ‘’bu dert n’ola acep?’’ demekten kendini alamıyor insan… Hatayî’nin 16. yüzyılda kaleminden dökülen ifadelerle bir ülkücünün muhayyilesinde yüzlerce farklı mana ve idrak telakkisi ortaya çıkmakta. Mana, ülkücünün güç merkezlerinden birisidir. Ülkücü, bir tepenin üstünden bakınca Anadolu’nun yaşadıklarına, ihtişamına ve yorgunluğuna, iç içe girmiş kavramlar, hisler, onu bir hayal âleminin kapısını aralamaya sevk edecektir. Hemen, daha evvel dinlediği, -Başbuğ’un- bir şehre girişi zihin sahnesine çıkacak, Tahsin Pehlivanoğlu’nun gür sesiyle arabanın yolunu açması ile Metin Tokdemir’in arka taraflarda kendini göstermesi kesit kesit gelecek gözünün önüne. Sonra bir kaldıracak başını, bakacak…

Devamı
Aralık 2016 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2016 

VAQIF ASLAN’IN ŞİİRİNDE AYDIN MEHMET

Azerbaycan’da, kısa ömründe ülkesinin bağımsızlığı, ülke insanının birliği ve dirliği için mücadele etmiş bir aydın insan, bir örnek insandır AYDIN MEHMET. Şeki rayonunun (şehrinin) Kiş kendinde (köyünde), 16 Ocak 1944 tarihinde doğmuştur. Babasının adı Mirsaleh, anasının adı Mahı’dır. Tahsil hayatını tamamladıktan sonra öğretmen olarak hayata atılmıştır. Yaptığı araştırmalarla Azerbaycan Türklerinin bu topraklarda milattan çok daha önce yaşadığını bilim dünyasına kabul ettirmiştir. “Sovyet Türkolojisi” dergisinin editör yardımcılığını yapmış, “Bedii Tercüme Merkezi Başkanı” olarak çalışmıştır. Sovyetler Birliği’nde ve dünyanın her yerinde yaşayan Türk boylarının birbirlerini daha iyi tanımalarını, birleşmelerini amaç edinmiştir. Hayatının…

Devamı
Aralık 2016 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2016 

ANNE VE TÜRKÇE

Ah annem! Toprak tenlim. Türkü ellim. Evin huzuru, gül bakışlım. Gönül çeşmemde bülbül ötüşlüm. Hanemizin ahengi, dertlerimize deva veren rengi… Yüreğimin terennümü… Çayımın tomurcuğu… Burcu kokulum. Hayal gülüşlüm. Haykırışında sevgilim, duygusunda nağmelim. Sesi Türkçe’m, gönlü Türk’çem, sütü Türkçe’m! Bu yazıyı Türkçemizin aklığına, annelerimizin sevgi ve letafetlerine ithaf ediyorum. Türkçemiz, vefa gibi güzel, annemiz gibi bizden ve bizim, hatıralarımız gibi içimizdendir. Onda mûsıkî, mimari ve estetik vardır. Türkçemiz, terbiyemizdir. ”Biz mi bir rüyâ ve terbiye âlemindeydik? Çocukluk mu bize çevremizi böyle gösteriyordu? Büyükler mi çocukların yanında nasıl konuşulur, bunu tam bir…

Devamı
Aralık 2016 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2016 

78 KUŞAĞI ÜLKÜCÜLERİ KONYA BULUŞMASI

12 Eylül 1980 Darbesi Türkiye’nin dönüştürülmesi bakımından olumsuz bir milattır bana göre. 1980 Darbesinin biçip geçtiği, yok etmek için çok uğraştığı bir nesil var şimdilerde adından hiç söz edilmeyen: 78 KUŞAĞI ÜLKÜCÜLERİ… Henüz tescillenmemiş olsa da bu kuşağın adı ‘’78 Kuşağı’’dır. Devrimciler, sosyalistler ve hatta komünistler sahip çıktı kendi mensuplarının 78 kuşağına.  Sahip çıkılmayan, ötelenen taraf ise ülkücülerdir 78 kuşağından. Onlar Türk Devletini ve bu devletin varlık nedeni olan Türk milletini özgür, bağımsız, maddi ve manevi bütün değerlerleri ile birlikte, sınıfları ortadan kaldırarak mutlu ve zenginleşmiş bir şekilde ilelebet yaşatma…

Devamı
Abide Şahsiyetlerden Aralık 2016 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2016 

ÜLKÜSÜZLÜK VE ÜLKÜSÜZLER

Cemiyetimizin bünyesini kemiren ve onu buhrandan buhrana sü­rükleyen hastalıkların en tehlikelisi, milletin kaderinden resmen sorumlu sayılan aydınlarda gördüğümüz ülküsüzlüktür. Bir devletin yıkılması yahut bir milletin dağılıp köle olması için başka hastalığa lüzum yoktur. Ne dış düşmanlar, ne iktisadî gerilik, ne de maddi güçsüzlük bu kadar zararlı olabilir. Tarihimizde zaman zaman görülen buhranlar, daima, memlekete hâkim olan aydın zümresinin millî bir ülküden mahrum bulunuşu yüzündendir. Böylece bazen devletimiz yıkılmış, bazen ülkemiz parçalanmıştır. Son yıllardaki durum ise, bunun en korkunç örneğidir. Kafasında milletinin hayrı için hiç bir düşünce beslemeyen, gönlünde kendisinden başka…

Devamı
Abide Şahsiyetlerden Aralık 2016 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2016 

ŞEFTALİ BAHÇELERİ

Refik Halid’in bir hikâyesinin kahramanı Agâh Bey’in ülkücülüğü, çevresinin yarattığı rahatlık ve zevk ortamında eriyip gider. Ülkücü bütün Türkiye’de dev bir “Şeftali Bahçeleri” girdabının sürükleyici cazibesiyle de mücadele etmek zorundadır. Refik Halid’in bir hikâyesi, geçen yıllar ve hayatın akışı içinde bana daha bir manalı gelmeye başladı. Hikâye özet olarak şöyle: Olay, toprağı bereketli, çevresi şeftali bahçeleriyle kaplı, her tarafa taşkın taşkın şeftali kokularının sindiği Akdeniz kıyılarında bir Anadolu kasabasında geçer. Yaz aylarında akşamüzerleri hükümet memurları heybelerine rakılarını koyar, merkeplerine biner şeftali bahçelerine çekilirler. Yer yer içki sofraları kurulur, sohbetler edilir,…

Devamı
Abide Şahsiyetlerden Aralık 2016 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2016 

KÜRTÇÜLÜK PROBLEMİ VE YABANCILAŞMA

Tarihi Pers emperyalizmi, tarih boyunca ülkemize iki koldan geliştirilen bir kültür emperyalizmi ile girmeye çalışmaktadır. Birincisi Farsça ile ikincisi siyasi mezhepçilik yaparak, milli, ilmi ve şuurlu bir eğitim politikası ile bu harekete karşı çıkılmadığı ve bu politika sosyal, kültürel, ekonomik ve politik destek ve planlarla takviye edilmediği için, maalesef tahribat çok büyük olmuştur. Böylece hastalanan bünyeye çeşitli renkteki emperyalist güçler, kolayca bir mikrop gibi sızma imkânını bulmuşlardır. Bugün ülkemizde karşılaştığımız “Kürtçülük problemi” böylece doğmuş bulunmaktadır. Yara henüz lokaldir, geniş halk tabakasına mal olmamıştır. Daha çok güya tahsil yaptırdığımız ve eğitimden…

Devamı
Aralık 2016 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2016 

TARİHİ NASIL OKUMALIYIZ?

Tarih deyince geçmişte yaşanan olayların zamanlandırılması aklımıza gelebilir, fakat tarih takvimsel bilgi anlamını taşımamaktadır. Geçmişteki olayların zamanlarını bilmek, eğer olayları zamanın şartlarına göre değerlendirmiyorsak hiçbir şeye yaramaz. Olayların takvimsel tarihini bilmiş oluruz o kadar, oysa tarih bize bir şey anlatmakta ve öğretmektedir. Tarihin anlattığını anlayamıyorsak ne yazık ki sürekli tekerrür eder. Biz tarihten; geçmişe ait olayların bir süzgeçten geçerek terkip haline gelmesini kastediyoruz. Burada da tarih süzgecinin ne olması ve nasıl terkip haline gelmesi gerektiğini tartışacağız. Tarih, insanların topluluklar oluşturmasıyla ve bu toplulukların nesilleri meydana getirmesiyle başlamıştır. Tarihin insan ömrüyle…

Devamı