Abide Şahsiyetlerden Eylül 2016 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2016 

MAGOSA’DA BİR ER VARDI UYKUSUZ

Şu aşağıda okuyacağınız Magosa Efsanesi’ni ilkin, oluş halinde görenler; bu efsanenin içinde yaşayanlar, savaştan sonra anlattılar. Ve bunu Kıbrıs’ın ilk Kur’a Reisi Miralay Şükrü Bey duydu. O, oğlu Mustafa Efendi’ye, Mustafa Efendi de oğlu Şevki Bey’e nakletti. Şevki Bey oğlu Mustafa’ya, Mustafa da kızına anlattı. Mustafa Bey’in kızı iyi yetişmiş, terbiyeli ve görgülü bir hatundu. Bütün Kıbrıslı kadınlar gibi uzun kış geceleri, oğullarına kızlarına, yaşları ilerlemiş ise torunlarına hâlâ her ne yana baksan 1571 yılının o coşkun, o heyecan dolu taze günlerinin arzusu duyulan efsanelerini anlatırdı. Bu görgülü hatun, Magosa…

Devamı
Eylül 2016 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2016 

GÜZEL DİLİMİZ TÜRKÇEMİZ

KARAMANOĞLU MEHMET BEY’İN VE PADİŞAH II. ABDÜLHAMİD’İN DİLİMİZ ÜZERİNE YAYINLADIĞI FERMANLAR Dil bir milleti oluşturan ve milliliği sağlayan önemli unsurlardan biri olup o milleti oluşturan fertler arasında anlaşmayı sağlar. O milletin atalarının yüzyıllar boyunca elde ettiği tecrübeleri muhafaza eder ve onları nesillerden nesillere aktarır. Kültürün ve millet olmanın temel taşıdır ve milletlerin en aziz kıymetli servetidir. Yüce Allah Kuran’ının Hucurat Suresi 13. ayetinde “Ey insanlar!…. Sizi millet ve kabileler haline koyduk ki, birbirinizi kolayca tanıyasınız.” diyerek insanları, milletler ve kabileler haline getirdiğini belirtmektedir. Yine Rum Suresi 22. ayette “Gökleri ve…

Devamı
Eylül 2016 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2016 

BİR ÇAĞRI: MUHAKEME VE MUHASEBE ZAMANI

Tarih; toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmelerini, her milletin kurduğu medeniyeti inceleyen bilimdir.(1) Hiç şüphesiz ki biz Türk milleti olarak tarih sayfalarını çokça eskitmiş, tarihçileri de çokça yormuşuzdur. Tarih biliminden de faydalanabildiğimiz nispette ecdada ve mukaddesatımıza olan sevgi ve saygımız daha da artmış, bir milletin şan ve şeref ile mevcudiyetini nasıl devam ettirdiğini görmüş, sevincinde ve tasasında da o günlerde yaşıyormuşçasına Türk olduğumuzu sonuna kadar hissetmişizdir. Tarih yapma konusunda da bu kadar maharetli…

Devamı
Eylül 2016 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2016 

DİNİN ÜÇ CEPHESİ

Yurt dışında öğrenciliğim sırasında Yahudi üstünlüğünü savunan, her gün bu üstünlüğü ispat için bir örnek bulup anlatan bir arkadaşım vardı. Yanlış hatırlamıyorsam adı Gelb’di… Teorik kimyacıydı ve üstünlük iddialarının merkezinde teorik fizik ve kimya vardı tabiatıyla. Eh bu alanlarda da Gelb’e misal olacak bol malzeme bulmak mümkündü. Gelb’in üstünlük inancı Hristiyan, Müslüman ve diğer Yahudi öğrenciler tarafından biraz alayla karşılanırdı. Kendisi de kendisiyle alay ettiği için son analizde eğlenceli bir lâtife sürüp giderdi. Bir gün ben de Gelb’le biraz didişeyim istedim ve “bana bak” dedim, “Yahudi aşağı, Yahudi yukarı ama…

Devamı
Eylül 2016 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2016 

ÇEMBERLİTAŞ

Dündar Taşer’e Şehirleri, ağaçları, insanları okumak lazım. Ardıç ağacını okumak lazım. Ardıç kuşunu okumak… İstanbul’da Bukeleon Sarayı’nı okumak lazım. Ankara’da Hacı Bayram’ı, Augutus Tapınağı’nı; İstanbul’da Ayasofya’yı, Çemberlitaş’ı okumak lazım. Hacı Bayram’a Augustus Tapınağı’na dergâh yaptıran neydi, soruyor Ahmet Hamdi Tanpınar. Neydi acaba? Ya Hz. Peygamber’in büyük dedesine Bukeleon Sarayı’nı anlattıran? Binaların insana söylediği sır hangi dildendir? Şehirler ne anlatır insana? Peki, bir taş? Dündar Taşer’e övgüler yazdıran bir taşın insanlardan beklediği nedir? Tarihin bizden istediği? ”Lisan, insanlara düşüncelerini gizlemesi için verildi” diyor İskender Öksüz. His ise, düşünceleri ateşlemek için değil…

Devamı
Abide Şahsiyetlerden Eylül 2016 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2016 

EVLİLİK VE ÜLKÜCÜLÜK

(1) Milliyetçi, idealist, ülkücü yani inandığı fikriyatın icabını öz nefsinde yaşayan, davası yolunda feleğin her türlü cefasına katlanıp millet yolunda bir azimetten dönmemeye azmeden, yiğit insandır. Her idealizmin, bizi ilgilendiren milliyetçi idealizmin, insanın kendi nefsaniyetinden ve içinde yaşadığı içtimai ve tabii şartlardan doğan bazı bağları, zincirleri vardır. Bir ülkücüyü en çok uğraştıran ve yoran “iş” de bu, “sebat u azme hail” zincirlerin kırılmasıdır. Diyebiliriz ki örnek milliyetçi, ülküsü yolunda zincirlerini kırmayı başarandır. Gençlik yıllarımızın çok temiz duyguları, samimi heyecanları içinde, idealistçe uğraşmalarımız, çalışmalarımız ve gayet tabii olarak ideal ve çalışma…

Devamı
Abide Şahsiyetlerden Eylül 2016 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2016 

EMPERYALİZM VE YENİ SAVAŞ

Milletlerarası savaşlar, çok cephelidirler. Bu savaşlar ister açık ister gizli olarak devam etsinler, bu böyledir. Savaşların ekonomik, sosyal, kültürel, politik, askerî ve psikolojik plan ve programlarla idare edildiğini ve topyekûn savaş hüviyetini kazandığını kim bilmez ki… Güçlü bir millet ve devlet mi olmak istiyorsunuz? Başka bir milletin ve devletin karşısında vakarla ve şerefle ayakta durmak mı istiyorsunuz? Çok güçlü bir ekonomiye, dengeli bir sosyal gelişmeye, milli ve çağdaş ihtiyaçlarınıza cevap veren bir kültür ve medeniyet seviyesine, tarihinize, ülkülerinize ve jeopolitiğinize aykırı düşmeyen şahsiyetli bir iç ve dış politikaya, kendi silahını…

Devamı
Eylül 2016 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2016 

GEÇ KALMIŞ BİR İSLÂMCILIK ELEŞTİRİSİ

Dipnotlar, adı üstünde dip not olarak bir metnin sonunda verilir; metnin bir bölümü ile ilgili açıklama yapmak için, bunlar yerini metne göre hatırlatma ya da uyarı olarak da alabilir tabi. Ben şimdi alışılagelmişin dışında en önemli gördüğüm dipnotumu ilk paragraftan veriyorum: İslâmcılık, beşeri icattır, Müslümânlıkla ilgisi yoktur; İslâm siyasi ideoloji olacak olsa Yaradan yazardı bir doktrin geçerdi, Kur’ân ile müjdelemek yerine. Bu dipnotu baştan vermemin sebebi şu ki yazı boyunca kavram olarak İslâmcılık kelimesini sıklıkla kullanacağım, temennim odur ki bu kullanımı her yaptığımda tenkide başvuracağımdan dolayı okuyucunun kafasında İslâm ile…

Devamı