Rahmetli Galip Erdem Ağabeyimizin aziz hâtırasına: ”İç Türklere rağmen Milliyetçi, dış Türklere rağmen Turancı, Müslümanlara rağmen Müslüman olabilen insan, ülkücüdür!”Yazının Devamı

Ülkücü dünya görüşüne mensup olan bir genç veya öğrenci hangi özellikleri ve farklılıkları bünyesinde aksettirmelidir? Yani nasıl bir genç tipineYazının Devamı

Ortaçağ hakkında müstesna fikirlerimiz vardır. Dilimizden hiç düşürmez, yerli yersiz hep tekrar ederiz: Ortaçağ karanlığı, Ortaçağ iptidailiği, vs… Sayın aydınlarımızdan,Yazının Devamı