Temmuz 2016 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2016 

KÜLTÜR EMPERYALİZMİ’NE KARŞI BİLİNÇ

Kültür ya da hars… Çok önemli bir kavram.  Özellikle de bizler için.  Peki bugün kültürümüzden kaç kişi haberdar? Kaç kişi atalarımızın mirasını koruma gayreti içerisinde, bunu tartışmaya açmaya bile lüzum yok.  Kültür, bizi diğer milletlerden ayıran, bizi biz yapan en önemli unsurdur. Millete şahsiyet veren unsurdur kültür. Bu kavram içerisine Gökalp’ın da dediği gibi (din, dil, musiki, güzel sanatlar, ahlak, adetler vs) dahil ederiz. Peki bugün kaç kişi Türkçemize sıkı sıkıya bağlıdır? Hangimizin evinde geleneksel Türk musikisi çalmakta? Hangimiz atalarımızdan kalan adetlerini yerine getirebilmekte? Bilakis tüm bu bağlar milleti ayakta…

Devamı
Abide Şahsiyetlerden Temmuz 2016 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2016 

EKMEĞE SAYGI

Yıl 1550 miydi, yoksa 1650 mi ne iyice bilmiyorum; Kayseri’de çok zengin bir adam yaşıyordu. Enine boyuna, sağlam yapılıydı. Bütün hayatınca bir kere bile öksürmemiş idi; daha başının ağrıdığı duyulmamış, dişlerinin bir teki bile çürümemiş, gözleri, ışığından bir damla yitirmemişti. Yaşı elliyi çoktan geçmiş, altmışa merdiven dayamıştı. Zenginliğini ölçmeye insan dili yetmezdi. Böyle bir kişinin hiçbir şikayeti olmaması gerekirdi. Aslında bu adamın da bir şikayeti yoktu. Kimseye bir kötülük etmediği, daima haramı helali gözettiği, uçsuz bucaksız topraklarında çalışan en yoksul bir kulu bile incitmeyip emeğini fazlasıyla verdiği için düşmanı da…

Devamı

MİLLİYETÇİ İNKILAP

İmanını sırf psikolojik bir hal olmaktan yükseltip, hayatın yaşanma prensipleri olarak uygulama gücünü gösterebilenler saygı ve takdirle anacağımız kimselerdir. İçtimai bünyemiz, artık hiçbir milli değer bakımından koruyuculuk vasfına sahip değildir. Sosyal kontrol, ferdi, milli değerler istikametine zorlamak bir yana, tam tersi istikamette çalışmaktadır. Topyekûn kültür vasıtalarımız uzun yıllardır cemiyeti bir burjuva materyalizmi ve giderek diyalektik maddeciliğin değerler çizgisine oturtmaya çalışmaktadır. En adisinden maddecilik ve taklit kültür hayatımızın hâkim güçleridir ve gün geçtikçe fert üzerindeki baskılarını artırmaktadır. Tek kelime ile cemiyetimiz ipini koparmıştır ve buna karşı fert koruyucusuz, savunmasızdır. Kendini bu…

Devamı
Temmuz 2016 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2016 

Hocalı’da Öldürülenlerin Anısına…(2)

O gece Hocalı’da hiç kimse uyuyamadı. Sabahın ağarmasıyla beraber yaklaşık yirmi- yirmi beş evden mezarlığa doğru gidenler oldu. İlk gören Aynure ile ablası Zühre oldu. Hemen babasına haber verdi. Reşit kapıya çıktığında gidenlerin kucağında, omzunda ya da sırtında ceset taşıyan komşuları olduğunu gördü. Güne derin bir üzüntü, acı haberle başladılar. ‘Bunlar günlerdir aç susuz, hasta yatan insanlar, dedi, Allah taksiratlarını affetsin!’ ‘Bunların ne taksiratı olur ki hay anam! Hocalı’dan dahi dışarı çıkmayan günahsızlar!’ dedi Celile. Bu cesetler ne yazık ki tam gömülemedi. Kar buz tutmuştu. Toprak donmuş, kazılmıyordu. Üzerlerine öylesine…

Devamı
Temmuz 2016 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2016 

1905 Rus Devrimi ve Sultan Abdülhamid

Tarihsel açıdan Rusya ve Türkiye’nin coğrafi olarak çıkar alanları ve hedefleri birçok kez birbiriyle örtüşür vaziyette olmuştur. Günümüzde de pek çok kez ayağımıza dolanan meseleler silsilesi, Türk-Rus münasebetlerini İlber Ortaylı’nın da ifade ettiği üzere, hata kaldıramayacak kadar hassas bir hale getirmektedir. Rusya ile olan münasebetlerimizin belli bir dönemine ışık tutan, Sultan Abdülhamid döneminde Rusya’da vuku bulan 1905 Rus devrim hareketlerinin ülkemizdeki yansımalarının ele alınıp incelendiği “1905 Rus Devrimi ve Sultan Abdülhamid” isimli eseri bu çerçevede önemli addediyorum. Doç. Dr. Hasip Saygılı tarafından doktora tezi olarak hazırlanmış olan mezkur eser Ötüken…

Devamı
Temmuz 2016 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2016 

Devlet Ne için?

“Devlet kimin için?” sorusuna “millet için” cevabını verdikten sonra, karşımıza hemen ikinci bir soru çıkar: Peki millet için ne yapmalıdır devlet? Devletin varlık sebebi nedir? Milletin refahını sağlamak… Ülkede adaleti sağlamak… Milletin güvenliğini sağlamak… Bu liste uzatılabilir. Fakat uzun ve her konuyu birbirinden bağımsızmış gibi ele alan bir liste sağlam bir düşünce temeli oluşturmaz. Sayılanların hiyerarşisi üzerinde tartışma çıkabilir. Önce refah mı, âdalet mi? Güvenlik çok mu önemli? Refahla çelişebilir mi? (Top mu tereyağı mı?…) Ya hukuk?… Acaba unuttuğumuz başka maddeler var mı? Meselâ eğitim? Yukarıda sayılanların birbirini kuvvetle etkiledikleri…

Devamı
Abide Şahsiyetlerden Temmuz 2016 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2016 

“EKONOMİK MİLLİYETÇİLİK” ÜZERİNE

Son zamanlarda politika piyasasında yeni bir kavram türetildi: Ekonomik milliyetçilik. Bununla ne demek istediklerini henüz açık ve seçik bir biçimde ortaya koyamadıkları için zihinleri bulandırmaktan öte bir işe yaramadı. Bizim bildiğimize göre, milliyetçilik, bir milletin sosyal, kültürel, ekonomik ve politik bağımsızlık şuuru içinde, kendini güçlü ve mutlu kılma iradesi ile insanlık âleminde kendine şerefli bir mevki edinme davasıdır… Milliyetçilik, çok yönlü bir programla milletini mutlu, devletini güçlü kılmayı gerektirir. Milliyetçilik, milleti ve devleti milli ve çağdaş ihtiyaçlara göre hazırlanmış sosyal, kültürel, ekonomik, politik ve askeri planlarla ve programlarla milletler arası…

Devamı
Temmuz 2016 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2016 

BOSNA ŞEHİDLERİNİN RUHANİYETİ HATIRASI ÖNÜNDE BİR ALİYA İZZETBEGOVİÇ ANMASI

Kıymetli okurlar; Yeni Ufuklara Doğru şiarıyla yola çıkmış olan Yeni Ufuk Dergisinde, bugüne değin bu üçüncü yazı teşebbüsüm oluyor. İlk denemem, Ülkücülük tahayyülümün değerli büyüklerimin bu Ülkücülüğün önemli bir tasavvurudur genişlet ve yaz bunu deyip destek olmalarıyla ortaya çıkmıştı; ikincisi ise naçizane biraz edebi kaygı gütmeye çalıştığım bilinç akışına dayalı mola verme havasında bir fecir hikâyesi olarak oluşmuştu. Bu üçüncüyü ise, öğrendiğim bir günden beri beni derinden etkilemiş olan Srebrenitsa Katliamına ve yine tanıdığım bir günden beri beni fikirleriyle içimden sarsmış olan Aliya İzzetbegoviç’e ayırmak istedim; bunu inşallah önce alçak…

Devamı