Abide Şahsiyetlerden Ocak 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

DOSTLUK YILAN OLDU

Şimdiye kadar Anadolu’nun dolaşıp gezdiğimiz şehir ve kasabalarında ak pürçekli ninelerle kırışık yüzlerinde ak sakalları yılların ötesinden savrulan gelen dedelerden dinlediğimiz menkıbeleri orasını burasını onarıp, şurasına burasına bir şeyler ekleyerek yazıp sizlere anlattık. Onlar, o ak pürçekli ninelerle, sakalı uzun, ak pamuk dedeler ne dediyse, diyeceklerini ne demeye getirdilerse, biz de sizlere öyle yaptık. Arada bir yazdıklarımız eski kitaplardan alınma idi, bunu biz de biliyorduk. Fakat alınırken öylesine ninelerle dedelerin malı olmuş yahut da öylesine dinlediğimiz şehir veya kasabanın taşına toprağına sindirilmişti ki biz anlatılanların hiçbirine şu ya da bu…

Devamı
Ocak 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

BİR İNSAN İNŞASI-I

Zaman suyu kıskandırırcasına akarken geçmişten günümüze insan, varoluşuyla birlikte bir takım meselelerle karşı karşıya gelmiş ve bunları çözüme kavuşturmak amacıyla da çeşitli yöntemler geliştirmiştir. Bu yöntemlerin asıl uğraştığı meseleyse insanı tanımak ve anlamaktır. Yeryüzünde yürümeye başladığı andan itibaren insan hiç değişmemiş fakat kendi eliyle yeryüzünü değiştirmiş bunu ise doğası gereği yapmıştır. Yeryüzünü değiştiren ancak kendi fiziki görüntüsü itibari ile değişmeyen insan, bunu nasıl başarabilmiştir? Yüz yıl evvelki insan da on bin yıl evvelki insan da aynı görünüşe ve benzer duygulara hatta aynı akla sahiptir ancak bugünün insanı ile on bin…

Devamı
Ocak 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

TARİHÎ KIRILMA ANLARI VE DÖRT MESELE

’Bize Neler Oldu’’ başlıklı yazımızda üstü kapalı, sabuna dokunmayan bir değişimden bahsetmiştik. Arkadaşlar yazının anlaşılmadığını ifade ettiler. Ben de anlaşılsın diye değil, ilgilileri tarafından irdelensin ve sorulsun diye karmaşık yazdığımı ifade etmiştim. Bu çalışmamızı, o yazımızın anlaşılmayan taraflarını yine sorular sorarak, biraz da açıklayarak devam ettireceğim. Vermek istediklerimin tamamını veremeyecek olduğumu biliyorum. Eksikliklerimi affedin ve mazur görün. Çalışmamızın temel konusu, Türk düşünce tarihinin kırılma anları! Ülgener hocamızdan ilhamla, zihniyet değişimi! Sabri Ülgener’in İktisadi Çözülmenin Ahlâk ve Zihniyet Dünyası adlı kitabının ‘’Ortaçağ İktisat Ahlakı ve Çözülme Devri Zihniyeti’’ bölümünde, Ortaçağ’ın iktisat…

Devamı
Abide Şahsiyetlerden Ocak 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

ÜLKÜCÜLÜK VE ÜLKÜCÜLER

1 Ülkü, insanın ya kendi milleti veya bütün insanlık için, ulaşılmasını şiddetle arzu ettiği son hedeftir. Arzu ve hayal edilen bu son hedefe varmak gayesiyle, yorulup yılmadan, bıkıp usanmadan fazilet ve cesaretle, fedakârca çalışanlara da ülkücü denir. Hayatlarını insanlığa hizmet uğrunda harcayan peygamberlerle bazı filozof ve ilim adamları birer ülkücü sayılırlar. Kendilerini milletlerine adayan büyük liderler, cihangir başbuğlar ve kahraman askerlerle, milliyetçi ilim, fikir ve sanat adamları da tam manasıyla birer ülkücüdürler. İnsanlık da, milletler de bugünkü seviyelerini gelmiş geçmiş ülkücülere borçludurlar. Ancak, gerek insanlık tarihinde, gerekse milletlerin tarihinde kendini…

Devamı
Ocak 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

EY TÜRK EVLADI! KENDİNİ O’NUN GİBİ ADA!

  O,bir yazıya sığmayacak kadar büyüktü. O, büyük bir devlet adamı, büyük birdiplomat, büyük bir hukukçu ve her şeyden önce adanmış bir ömür, dava adamı vedirenişin Türkçe adıydı. Çünkü O, beş bin yıllık muhteşem Türk tarihinin şan veşeref katındaki yerini hayattayken almış, Rauf Denktaş idi…   RaufDenktaş,bütün ömrünüKıbrıs’ta Türkler üzerinde kurulmak istenen Yunan-Rum -Ortodoks egemenliğiisteyenlere karşı zor şartlar altında mücadele ederek geçirdi. Bu mücadele,Kıbrıs’ta Türk’ün hakkı yok diyenlere karşı Türkçe bir haykırış, Piyale Paşayadigârı Kıbrıs’ın her zerre toprağında Türk’ten bir parça sakladığına dairkanıttı. O yüzden, bütün Türk Dünyası’nda, ‘’egemenliğin yılmaz…

Devamı
Ocak 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

ÜLKÜCÜLÜĞÜN KÜLTÜR VE İNANÇ KAYNAKLARI-1

Milletleri oluşturan fertler aile içine doğar, evvela ailenin havasını teneffüs eder.  Ailenin değerleri ile tanışır. Aile ve toplumun maddi ve manevi değerleri kişiyi şekillendirir; şahsiyetinin oluşması burada başlar. Okullar ve üniversiteler ise kişiyi disiplinli bir eğitim sürecinden geçirir. O halde bir Ülkücü’nün dünyasını şekillendiren kültür ve inanç kaynakları nelerdir? Bir Ülkücü’nün dünyasını şekillendiren kültür ve inanç kaynaklarının ilk ve en önemli taşıyıcısı “dil”dir; Türkçedir. Ülkücü, içine doğduğu ailenin evvela dilini öğrenir; Türkçe, onun ağzındaki ilk “ana sütüdür”. Evvela bu süt ile beslenir. Türkçe, milletimizin ses bayrağıdır. Onun içindir ki merhum…

Devamı
Abide Şahsiyetlerden Ocak 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

GENÇ OSMAN’IN YOLDAŞLARI VE HZ. YUSUF’UN HAL’DAŞLARI

Bir iman, ahlâk, fikir ve bir hamiyet davası için cemiyetin önüne düşen idealistlerin yolu daima çetin ve sarp, yolculukları her zaman kazalı belâlı ve fırtınalı olmuştur. İdealistin hayatı «kolay ve neş’e-fezâ» bir seyahat değildir. «Ben bir dava adamıyım.» diyen kimse, «Ben belâya, çileye soyundum. Mumdan bir gemi ile ateş denizini geçip devlerle boğuşarak ülkü sarayına ulaşacağım!» demiş olur. Kader, idealisti davasının liyakat olgunluğuna ulaştırabilmek için «akrebin kıskacında» yoğurur, büyük örste ağır çekiçle döver… İçinde yaşadıkları cemiyetin ve oradan başlayarak bütün insanlığın kurtuluşunun, aydınlanması­nın, saadet ve selâmetinin bedelini idealistler, adlı ve…

Devamı
Abide Şahsiyetlerden Ocak 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

KÜLTÜR VE MEDENİYET KAVRAMLARI

Ülkemizde ve belki de bütün dünyada mana ve muhtevası üzerinde kolay kolay anlaşamadığımız iki kavramdır kültür ve medeniyet. Gerçekten de biz, kültür ve medeniyet kelimelerinden ne anlıyoruz? Genç nesillerin bize en çok yönelttikleri sorular kültür ve medeniyetle ilgilidir. Okudukları her kitapta, dünya görüşünü öğrendikleri her fikir adamında, derslerini dinledikleri her hocanın dilinde bu kavramlara farklı manalar verildiğini gören genç nesiller, şaşkın ve tedirgindirler. Durmadan soruyorlar: Kültür milli midir yoksa milletlerarası mıdır? Kültür mübadele edilebilir mi yoksa edilemez mi? Kültür maddi midir, manevi midir? Yoksa hem maddi hem manevi kültür değerleri…

Devamı
Ocak 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

İNANÇ VE SABIR İLE BAŞARACAĞIZ

İnsanlar doğar, büyür ve ölürler. Bazen bu bir günü bazen bir asrı kapsar, lakin bu süre önemli değildir manayı kavrayıp hayatı değerlendirmeyince. Sadece maddi bir birikim yapıp asırlar yaşayacağına(saraylar sahibi dahi olsan) bir gün inançların için yaşa, daha doludur. Önemli ibret çıkaracağımız bir karınca kıssası vardır:  Karınca uzun bir yola çıkacak gibi hazırlık yapıyormuş. Bunu görenler “Hayırdır nereye?” deyince, karınca “Hac yolculuğuna çıkıyorum.” demiş. “Senin ömrün yetmez.” demişler. Karınca şöyle cevap vermiş “Olsun hiç değilse hac yolunda ölürüm”. Kıssadaki karınca misali inanmalıyız gerçekten ülkümüze, başarıya ve buna sabırla yürümeliyiz; belki…

Devamı
Şubat 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

ASRA BEDEL OLAN O GÜNE BİR BAKIŞ BİR GÖRÜŞ

Bu yerlerde trenler, doğudan batıya, batıdan doğuya gider gelir; gider gelirdi. Bu yerlerde demiryolunun her iki yanında, ıssız, engin, sarı kumlu bozkırların özeği Sarı Özek uzar giderdi. Coğrafyada uzaklıklar nasıl Greenwich meridyeninden başlıyorsa, bu yerlerde de mesafeler demiryoluna göre hesaplanırdı. Trenler ise doğudan batıya, batıdan doğuya gider gelir; gider gelirdi. Kıymetli Yeni Ufuk okurları, tahmin ediyorum ki; gerek yazının başlığını gerekse üst paragrafta yer verdiğim pasajı gördüğünüz zaman bir öngörünüz oluşmuş olabilir. O halde bu öngörünüz üzerinden bu yazıda maksadımız nedir ve nasıl hâsıl olacaktır buna kısaca değinelim. Asra bedel…

Devamı