Ağustos 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

Ülkü Yolunda Yılmaz Bir Nefer: Fırat Çakıroğlu

Dakikaların hızla aktığı, adeta yüreklerimizi dağlayacak olan vakte erişmek için koşarcasına ilerlediği gündü. Önce yaralı olduğu bilgisini almıştık. Gelen haberle donacak, havanın ayazına aldırmadan intikam ateşiyle yanacak ve eriyecektik. Kinimiz yüreğimizden taşacak, damarlarımızı patlatacak raddeye ulaşacaktı. Bekleyecektik… Kara haberi aldığımızda ise kimimiz Yasin-i Şerif okurken kimimizin hatırında Dursun Önkuzu ve Yusuf İmamoğlu canlanıyor olacaktı. Ve dahi tüm şehitlerimiz… Ege Üniversitesi’nde terör örgütü PKK’nın bölücü faaliyetlerde bulunduğu, üniversite öğrencilerinin eğitim ve öğrenim görme hakkının yine sözde öğrenci, özde teröristler tarafından gasp edildiği konuya ilgi ve alaka gösteren, başını kuma gömmeyen herkesin…

Devamı
Abide Şahsiyetlerden Ağustos 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

TÜRK MİLLİYETÇİLERİ IRKÇI MIDIR?

Başlıktaki soruya doğru cevap verebilmek için; A) Türk Milliyetçiliği Irkçılık temeline dayanan bir dünya görüşü müdür? B) Türk Milliyetçileri arasında ırkçı var mıdır, sorularını da ayrıca cevaplandırmak gerekir. Türk Milliyetçiliğinin tarihi, bir yaşama tarzı ve birleştirici bir duygu olarak, Milletimizin tarihi ile yaşıt sayılabilir. Ancak, yeniçağlara uygun bir anlayış içinde, sistemli bir fikir hareketi olarak ortaya çıkması, İkinci Meşrutiyet yıllarında başla­mıştır; öncüsü de, ittifak denebilecek bir çoğunlukla kabul edildiği üzere, büyük Türkçü Ziya Gökalp’tir. Türk Milliyetçiliğinin, antropolojik manada ırkçılık temeli­ne dayanmadığının kesin belgesi de Gökalp’in ırk konusundaki fikirleridir. Gökalp “Türkçülüğün…

Devamı
Ağustos 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

Türklük Kavramı Üzerine Notlar

Sevgili Kardeşim sana biraz kendinden bahsetmek istiyorum. Sen her gün aynaya bakarken aslında iki varlığı iki kimliği seyrediyorsun. Birincisi aynada gördüğün zaman genellikle hoşuna giden, zaman zaman da kusurlar bulduğun, değişiklikler yapmayı arzu ettiğin fiziksel kimliğin. ikincisi ise fiziksel kimlikten çok daha derinlerde seni sen yapan kişilik diye tabir ettiğimiz ruhsal kimliğin. Bugün yaşadığın sosyal çevrede arkadaş ortamın içerisinde eminim ki benim çevremde de olduğu gibi fiziksel kimliğin daha ön plandadır. Giydiğin gömlek, kullandığın parfüm, saatin, ayakkabın, makyajın ya da saç şeklin üzerinden kendine bir kimlik bir kişilik oluşturmuş olma…

Devamı
Ağustos 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

SİZSİNİZ ANTİCİ!

Antici kimliğe sahip olan hareketler, doğmak ve yaşamak için mutlak bir muarıza muhtaçtır. Antici hareketlerin kendini yenileme ihtiyacı bulunmaz, çünkü muarızı olan cenahları öcü olarak göstermek, muarız cenahın yanlış ve eksik taraflarını ortaya koymak antici harekete nefes aldırır. Antici hareketin mensupları ise, başkalarını kendinden saymayan, farkında olmadığı bir ezikliği kabullenmiş, insan sevgisinden önce nefreti ön plana koyan bir psikolojiye ve meziyetlere sahiptir. Neredeyse Tanzimat’tan bu tarafa siyaset sosyolojisi açısından değerlendirilmesi gereken nice siyasi çelişkiye sahip olan Türkiye’de antici kimliğe sahip olarak gösterilen, anticilik denilince akıllara ilk gelenlerden biri yapılmak istenen…

Devamı
Ağustos 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

Selanik İçinde Sala Okunur Kitabına Dair

Roman türündeki eser, kitabın kapağında da yer alan ifadeyle, en özlü şekilde ifade edilmiş: “Öncesi ve sonrasıyla; sebepleri ve sonuçlarıyla, Balkan Savaşı’nın kısa ve hüzünlü tarihi” ni anlatıyor.” Mostar Tarih Romanı Yarışması’nda birinci olan kitap, tarihî roman alanında, Balkan Savaşlarına ilişkin eserlerin fazla olmaması da göz önüne alındığında, daha da değer kazanıyor. Tarihî romanlar toplum hafızasını tazelemek ve hatta onu inşa etmek açısından çok mühim rol oynarlar. Çoğu kişi tarih kitaplarını okumaktan sıkılırken, bir kurguyla ilgi çekici hale getirilen romanlardan keyif alıp tarihî olayları öğrenebilirler. Hatta ilginç şekilde romanlardan ve…

Devamı
Ağustos 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

MOLLA PENAH VAKIF (1717-1797)

2009 yılında kurmay albay rütbesi ile danışman olarak Ali Harbi Mektep Reisi Necef Paşa nezdinde Azerbaycan ordusu üniforması ile bir dönem hizmet yaptım. Bu dönem benim açımdan çok verimli geçti. Resmi görevim yanında Azerbaycan kültür ve tarihini yakından tanıma fırsatı buldum. Hayatımın bahtiyarlık günlerinin azımsanmayacak kısmını Odlar Yurdu’nda sevgili kardeşlerimizin arasında geçirdim. Bu günlerde siyasi tarih tetkikleri dışında Azerbaycan Sovyet devri kültür ve sanat birikimlerini şiirden, film ve operalara takip etmeye çalıştım. Bu çerçevede Vaqif diye bir opera-sinema filmi seyrettim.  Vakıf operası ile ilgili Türkiye’deki arkadaşlarıma aşağıdaki mektubu internet üzerinden…

Devamı
Ağustos 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

Kültür ve Arkaizm

Bilim kurgu denilen tür, maksadı anlatmada bazen güçlü bir yoldur. Deneyeyim… Gerçek olaylar normal dizilmiş; kurgu, italik verilmiştir. Yunan taarruzu, 10 Temmuz 1921 günü İnönü-Eskişehir, Afyon ve Kütahya hattında geniş bir cephede başladı. Türk kuvvetleri üstün Yunan gücü karşısında başarılı olamıyordu. İki hafta içinde Sakarya Irmağı’nın doğusuna kadar çekildik. Mustafa Kemal Paşa, durumu şöyle özetledi: “Birliklerimizi toplayarak düşmanla kendi aramızda büyük bir mesafe bırakmak gerekmektedir, böylelikle düşmanı hem ana karargâhlarından uzaklaştırmış hem de dağılan ve durumu kötü olan birliklerimize büyük bir zaman kazandırmış oluruz.” 25 Temmuz 1921 akşamı Türk ordusunun…

Devamı
Abide Şahsiyetlerden Ağustos 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

İZBE ODADAKİ SIR

                Mahmud ve Ayaz isimleri, Büyük Türkiye İmparatorluğu’nun Gazneliler halkasıda, o zaman da gönüller derinliğince yaşamış, bu gün de uzak ışıltılarıyla ışıl ışıl ışıldamıştır.                 Geçmiş günlerin ışıltılarında Mahmud ve Ayaz isimleri, bir büyük başbuğ ile bir kölenin dost pırıltıları olarak parlar. Bir hükümdarın yıldızındaki ışığı  bir köle tutuşturur, yakar, cihana doldurur ve ışık, zamana doğru akar, bu güne kayar.                 Yıldızın tutuşması bir öğle vakti olur. Mahmud, bizim bildiğimiz Gazneli Mahmud değildir henüz. Ve Gazne Samanoğulları’ndan Sebük Tigin’e daha yeni dönmüştür. Efsane bize, Gazne şehri Sebük Tigin’e dönse de…

Devamı
Ağustos 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

İslâm’ın Beş Temel Değeri

Kısaca “İnsan – Allah ilişkisi” olarak tarif edebileceğimiz DİN; “Akıl sahibi insanları kendi tercihleriyle bizzat hayırlı olan şeylere götüren ve peygamberlerin bildirdiği hakikatleri kabul edip inanmaya çağıran ilahi bir kanundur.” (Elmalılı Hamdi Yazır), “Akıl sahibi insanları kendi irade ve istekleri ile bizzat onlar için hayırlı olan şeylere sevk eden ilahi bir kanundur.” (A.H. Akseki), “Akıl sahiplerini kendi iradeleri ile şimdiki halde (Dünyada) mutluluğa, gelecekte (Ahirette) felâha (Kurtuluşa) sevk eden, Allah tarafından konulmuş bir kanundur.” (Tahanevi) diye tarif edilmektedir. Kur’an-ı Kerim’de de din, “Allah tarafından konulan ve insanları O’na ulaştıran yol”…

Devamı
Ağustos 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

İDEOLOJİK VE POLİTİK MÜCADELE

Giriş Siyasette çeşitli alternatifler vardır. Tercih çoğu zaman iyi ile kötü arasında de­ğil, kötü ile daha kötü arasında yapılır. Politika eski bir deyimle imkânların, müm­kün olanın sanatıdır. Politikacı yalan söylemek zorundadır. Yalan söylemeyen, demagoji yapmayan politikacı, siyaset sahnesinden çekilmek zorunda kalacaktır. Çünkü şartlar bunu gerektirmektedir. İktidar olma amacındaki siyasi parti daha geniş kit­leleri çatısı altında toplamaya çalışacak, bunun için de inançlarından, programın­dan taviz vermek zorunda kalacaktır. Kendisini iktidara getirecek sayıda kitleyi memnun etmek, değişik menfaatleri uzlaştırmak zorundadır. Yığın partisi haline dönüşen bir siyasi parti doktrin partisi olma özelliğini kaybedecektir. Siyasette…

Devamı