Abide Şahsiyetlerden Haziran 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZÜN BAZI MESELELERİ

Biz, bir milleti, tipik bir kültür etrafından toplanan ‘içtimai bir ırk’ olarak tarif ederiz. Bir milletin çocuğu olmak iddiasında bulunan bütün gruplar, yani milyonlarca aile, binlerce köy, yüzlerce kasaba ve kentte yaşayan insanlar, tipik bir kültür etrafında kümeleşerek ve teşkilatlanarak bir milleti meydana getirirler. Böyle bir milletin kültür sınırları içinde yaşadığı halde, tipik kültüre ‘aykırı’ bir kültür geliştiren ve yabancı kültüre bağlı olan ve ‘içtimai ırka’ katılmayan ve bu konuda şuurlu ve ısrarlı bir dikkat gösteren küçük gruplara ‘azınlık ’adı verilir. Memnuniyetle belirtelim ki ülkemizden yaşayan insanların hemen hemen hepsi…

Devamı
Abide Şahsiyetlerden Haziran 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

MEHMETÇİK

Milli Devlet Olma Savaşı, Büyük Türkiye İmparatorluğu’nun yirminci yüzyılda yeni bir zamana ve kahredici bir medeniyet anlayışına karşı direnişi; imkânsızın, yeni bir umut ve güvenişe dönüşüdür. Milli Devlet Olma Savaşı, Büyük Türkiye İmparatorluğu’nun, yirminci yüzyıldan itibaren de yeni zamanlarda yaşama arzusudur. Topun ve tüfeğin yanında, ruhun ölümsüz dövüşüdür; Türkler ’in ve Müslümanların mutlu yarını, medeniyet denilen tek dişi kalmış canavarın bitmeyen korkusudur. Ve Milli Devlet Olma Savaşı, daha başlarken bir efsane havası içinde başlamış, bir efsane havası içinde devam etmiş ve nihayet milletlerarası bir destan olup yeryüzü milletlerinin yüreğine yerleşerek…

Devamı
Haziran 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

Dil ve Ortak Yüksek Kültür

Dil kültürün bir âleti değildir. Dil, kültürdür. Ernest Gellner Bir şey koptu benden, her şeyi tutan bir şey; Benim adım Bay Necip, babamınki Fazıl Bey. Necip Fazıl Kısakürek 19 Asrın sonu – 20. asrın başı, Türkiye’de millileşme, milliyetçileşme devridir. Cumhuriyet döneminde devlet ve hükümet başkanlarını milliyetçiliklerine göre sıraya koyarsak, Mustafa Kemal Atatürk tartışmasız doruğa yerleşir. Birikim açısından da, uygulama açısından da… Bu, milliyetçilerin lehine yazılacak bir puan. Fakat Atatürk’ten sonraki yokuş aşağı yolculuk da acıdır. Bugünlerde, devletin zirvesinde milletin ve devletin adının bile tartışılabildiğini görüyoruz. Burada biraz batıya bakmakta yarar…

Devamı
Haziran 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

TÜRKİSTAN RÜYASI’NA DAİR

Hayatı çekilir yapan şey ‘’iyiliği’’ anlatan kitapların varlığıdır. Bu tür kitaplar nadir karşımıza çıksa da tadı damaktan uzun süre gitmez. Böyle kitapların bir başka özelliği de son sayfalara yaklaşınca okuyucuda içgüdüsel olarak ağırdan alma hissi uyandırmasıdır. Türkistan Rüyası ’da işte bu tarif etmeye çalıştığım kitaplardan… Hâce Sultan Hoca Ahmet Yesevî ile ilgili ilmi derinlikte bilginiz olsun veya olmasın; isterse kulaktan dolma lise yıllarında kalma birkaç kırık dökük cümle aklınızda kalmış olsun, bu eseri okumak sizi geçmişin maneviyat dolu iklimlerine götürecek. Eserin türü konusunda fikir belirtmek biraz güç. Otobiyografik roman veya…

Devamı
Haziran 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

İÇİMDEKİ DELİ

Daha dün yanımdaydı, üşüyen bir yalnızlık… Oysa şimdi öyle mi? Hayır! Kibir elbisesini çıkarıp, uysal bir kulağa döndüm uzun zamandır. Herkes benim dostum artık! Dört duvar arasına sıkışıp, günleri eskitmek ve özgürlüğü özlemekten yorulmuştum; şu an sokaklar evim, gökyüzü evimin çatısı… Ne mutlu bu deli halime! Elimdeki bu pantolonu geçen gün eski bir öğrencim verdi. Ben de sokak sokak dolaşıp onu verecek başka bir deli arıyorum. Bacağımda bir pantolon var ve ikincisi yük oldu başıma… Zaten ne için deli olmaya karar vermiştim? Aklıma esen her şeyi özgürce yapmak değil miydi…

Devamı
Abide Şahsiyetlerden Haziran 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

FAŞİZM SUÇLAMASI

I Faşizm suçlaması diğer bütün suçlamalardan daha yaygındır. Yalnız milliyetçile­ri değil, çok defa birbiriyle hiç ilgisi olmayan zümreleri ve şahısları da içine alır. Yine faşizm konusu çok meraklı bir hikâyedir. Tamamını anlatmağa kalkışsak, “Cilt­lere sığmayan bir kitap” olur. Özetlemekle yetineceğiz… En eskisinden başlayarak siyasi partilerimizin durumuna bakalım: CHP kurul­duğu günden itibaren faşizme karşıdır. Yetkili temsilciler faşizm üstüne pek okkalı nutuklar çekmişlerdir. Başkalarını faşistlikle suçlamışlardır. Ama diğer bir açıdan bakılınca özellikle Marksist çevrelere göre CHP faşist bir partidir! AP de faşizme karşıdır. Her fırsatta medeniyetçi olduğunu ilan eder; hem komünizme hem…

Devamı
Haziran 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

ÜLKÜCÜ HAREKETİN EDEBALİSİ: MEHMET FEYZİ EFENDİ

Mehmet Feyzi Efendi, evliyalar diyarı Kastamonu’nun son devir âlim, fazıl ve mütefekkirlerindendir. Kendisini gören ve sohbetinde bulunanların ifadesiyle kibar, nezaket sahibi ve şefkatli, insanda sevgi ve saygı duyguları uyandıran, dini konulara olduğu kadar ilmi konulara da son derece hâkim bir zat olan Mehmet Feyzi Efendi, Kastamonu’nun bir değeri olduğu kadar, Türk milliyetçileri için de ayrı bir değer taşımaktadır. Bu durumun temel sebebi, İslam ulemasından bazı görüşlerde milliyetçiliğin İslam’a aykırı, İslam’ın yasakladığı bir husus olduğu minvalindeki ifadelerine karşın, efendi hazretlerinin bu görüşleri reddetmesi, milliyetçiliği ve milliyetçileri yücelten görüş ve ifadeleridir. Mehmet…

Devamı
Abide Şahsiyetlerden Haziran 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

NAZİZM, FAŞİZM SUÇLAMALARI VE TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ

Türk Milliyetçiliği, Türk Milleti’ne duyulan derin sevgi ve inançtan kuvvet alan, bir duygu ve bir şuur halidir. Türk Milletinin hür ve bağımsız olarak yaşamasını, yükselmesini gaye edinen bir harekettir. Türk Milliyetçiliği binlerce yıllık şanlı, şe­refli bir tarihe sahip bulunan Türk Milleti’nin her türlü esaret zincirinden kurtulma ülküsünün adıdır. Biz Türk Milliyetçileri olarak milli gayelerimizi siyasi bir aksiyon haline getirmek üzere çabalara girişmiş bulunmaktayız. Türk Milleti’nin içinde bu­lunduğu düşkünlük halinin devamından yarar umanlar ve Türklüğün son bağımsız kalesi olan Türkiye’yi tarih sahnesinden silmek isteyenler, Türk Milliyetçiliğinin can düşmanlarıdır. Bunlar Türk Milliyetçiliğini…

Devamı
Haziran 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

ŞAHSİYET-MEDENİYET-DEVLET

Millet oluşumu, insanoğlunun topluluklar oluşturması ve bu toplulukların kendi nesillerini meydana getirmesi ile başlar. Nesiller meydana getiren topluluklar ise süreklilik kazanır ve milletleri meydana getirir. Bu sebepten millet, aynı ortak değerlerle ve bu değerlerin nesilden nesle aktarılması ile süreklilik ve aynilik kazanmış cemiyet birimidir. Tarihe baktığımızda sürekli olarak milletlerin birbiri ile mücadelelerini, rekabetlerini ve münasebetlerini görürüz. Bu sebepten milletler kendi mücadelelerini, rekabetlerini ve münasebetlerini yapabilmek adına teşkilatlanmışlardır ve bu teşkilatlanma sonucu devletleri meydana getirmişlerdir. Devlet, milletlerin kendilerini tarih sahnesinde devam ettirmek ve milletler mücadelesinde temsil etmek amacı ile milletlerin kendilerini…

Devamı
Haziran 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

BİR KÜLTÜR DİLİ OLARAK TÜRKÇE

Eski Yunan filozoflarına göre, insan, konuşabilen hayvandır. Onların bu sözünden anlamaktayız ki konuşabilme yetisi, yani dil, insan olmanın biricik şartı durumundadır. İnsandaki diğer zihnî, ruhî ve hissî özellikler, dil olmadan ortaya çıkamayacağından insanı tanımlamada dil her zaman bunların önüne geçmiştir. Yine felsefî antropoloji de dilin önemini vurgularken, sadece insanın diğer hassaslarından ön plandadır demenin ötesinde, insanı diğer varlıklardan da ayıran tek unsurdur diyerek konuşma hususiyetini ilk sıraya koymuştur.                 Dil, hem insanın diğer hassaslarından ayrı bir önemdeyken hem de insanı diğer varlıklardan ayrı kılarken yalnız insanın bir kıymeti değildir. Bize…

Devamı