Kasım 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

BU ÇAĞIN KÜR ŞAD’I OLMAK

Bak mazine şimdiden, kaçan vakit durmadan. Sarsın seni gök bayrak, öz yurdun gibi sarsın. Kalkıp da mezarından, Ata’n yüze vurmadan, Yansın tümü ruhunun, volkanlar gibi yansın, Sen ki Türklük aşkını, her yanında duyansın. Bil eri kağan yapan, göklerden gelen Kut’u, Gör Oğuz’u anlatan, Ulu Dedem Korkut’u, Sev Özbek’i, Kırgız’ı, Türkmen ile Yakut’u, Dalsın deli gözlerin, Türk ellerine dalsın, Sen bozkurt gibi saldır, ödlekler cephe alsın… Uykunun, bizim için gerekli fizyolojik etkilerinin dışında birçok anlamı vardır. Mesela bir çocuğun uykusunda masumiyet, bir annenin uykusunda fedakârlık, bir babanın uykusunda ise ailesine yeterli…

Devamı
Kasım 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

Türk İslam Sentezi Nedir Ne Değildir?

Türkiye’nin başında bunca bela varken, ideolojik ve kültürel dertlerimiz bile neredeyse unutulup her şey siyasete endekslenmişken, problemler her gün artarak devam edip dururken, şimdi bu konu nereden çıktı, denilecektir. Evvela biz bunu çıkarmadık.                 Birileri zaman zaman hiç yeri değilken sataşıp duruyor. Ayrıca meseleler iç içedir ve birbirinin sebebidirler. Belki de bu mesele bilinçli hale gelmediği için, aydın dediklerimiz, problemleri artırmaktadırlar.                 30-40 yıl önce Türk-İslam sentezi konusu gündemdeydi. Sonra İslamcılar hızla siyasette ve iktidarda söz sahibi olmaya doğru gidince, sentez meselesi gündemden düşmeye başladı. Çünkü sentezin bir tarafı önemini,…

Devamı
Kasım 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

Türk Müslümanlığı Üzerine Notlar

Sevgili kardeşim bir önceki sohbetimizde Türklük kavramı, Töre, Şamanizm gibi meseleleri konuşmuştuk. Bugün de Müslümanlık ve Türklerin islam anlayışı konusu üzerinde sohbet etmek istiyorum.                 Hiç düşündün mü? Dünya üzerinde 1 milyardan fazla müslüman olan insan var ve ne hikmetse bunların içerisinde Türkiye de dahil bilime önem verilen, insanların kendilerini özgürce ifade edebildiği ve tüm dünyaya örnek gösterilebilecek, ideal hiç bir ülke yok. Bu durum sence bir tesadüf mü?                 Hâşa ; Allah Teala kabiliyetleri , aklı, yaratırken biz müslümanlara eksik verdi de ondan mı bu durumdayız?                 Hani İslam…

Devamı
Kasım 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

Ord. Prof. Dr. Reha Oğuz Türkkan ve Fütürizm

 ‘’Tabutluktan Gurbete’’ giden yoldan Ordinaryüs olarak dönen büyük fikir ve mücadele adamı Reha Oğuz Türkkan’ı yâd etmek ve bilhassa onu anlayarak açtığı ufku genişletmek her Türk milliyetçisinin en önemli hedefi olmalı. Her ne kadar yazının amacı Türk milliyetçilerinin Reha Oğuz Türkkan’ı ne kadar tanıyor olduklarını sorgulamak olmasa da yazıya böyle bir giriş yapmak şahsen büyük gördüğüm vebali yüklenmemek kaygısından. Nitekim Türkkan, psikologluktan, tarihçilikten, hukukçudan, yayıncılıktan, sosyo-etnografyacılıktan yahut bir romancıdan, senaristlikten, fütüristlikten hatta bilim insanı olmaktan da çok öte bir kişilik olarak kendisine Türkçülük tarihinde önemli bir yer edinmiştir. Bu denli…

Devamı
Kasım 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

KASIM’DA EĞİTİM BAŞKADIR

Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1927 yılında yazmaya başladığı Nutuk’unda, “1919 senesi Mayısının 19’uncu günü Samsun’a çıktım.” diyor; milli mücadelenin başlangıcı olarak bu ânı işaret ediyordu. Nitekim bu başlangıç Erzurum Kongresi’ne kadar uzanmış ve kurulacak olan düzenli ordunun vereceği savaşlara kadar, şuur oluşturma safhası devam ediyordu milli mücadelenin.           Erzurum Kongresi’nin toplanacağı günlerde Mustafa Kemal Paşa ile Mazhar Müfit Kansu arasında bir konuşma geçer; vakit gece sonlarıdır. Atatürk’ün, Mazhar Müfit’ten isteği bir not defteridir, yanında olmadığını söyleyen Mazhar Müfit’e yukarı çıkıp getirmesini rica eder. Paşa’nın şartı ise not defterine yazdıracaklarının bulunacağı…

Devamı
Abide Şahsiyetlerden Kasım 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

HALKSIZ DEMOKRASİ I

Demokrasi kelimesinin “halk idaresi” manasına geldiğini artık herkes bilmekte­dir. Batı ülkelerindeki demokratik rejimlerin işleyişine bakıldığı zaman, uygulama­da da bunun böyle olduğu görülmektedir. Sistemin esası kısaca şudur: Siyasi parti­ler halkın reyi ile iktidara gelmekte, halkın ihtiyaç, istek ve temayüllerine uygun icraat yapmakta, bunu yeteri kadar başaramadıkları takdirde de, gene halkın reyi ile yerlerini bir başka siyasi kadroya bırakmaktadırlar. Bu sistem, belirli aralıklarla tekrarlanan seçim mekanizması ile hassas bir saat gibi işlemektedir. Ancak, kabul etmek lazımdır ki, mesele dışından görüldüğü kadar basit değil­dir. Öyle olsaydı, her cemiyet demokratik rejimle idare edilirdi. Daha…

Devamı
Abide Şahsiyetlerden Kasım 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

ESKİ VE YENİ DİL

Dilimizde, bir nesil için eskiden kelimeler ve terimler-bunlar ister millî kökten, ister yabancı kökten gelsinler- bizim için ölmüş sayılamazlar. Türk milletini, bütün halinde öğrenmek, incelemek ve tanımak isteyen herkes, o kelime ve terimleri anlamak zorundadır.                 Yaşayan nesillerin konuşmakta ve yazmakta olduğu kelimeler ve terimler dilimizin <aktif kelime ve terimleridir.> bugünkü nesiller için eskiyen kelime ve terimler ise kitaplığımıza, kültür ve medeniyetimize mal olmuş <pasif kelime ve terimlerimizdir.>                 Türk milliyetçileri, güçleri yettiği ölçüde, Türk dilini, aktif ve pasif kelime hazneleriyle tanımak, bilmek, öğretmek arzu ve iradesini göstermelidir. Türk millî…

Devamı
Abide Şahsiyetlerden Kasım 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

DEVLET: DETLETİN TEORİK YAPISI VE FONKSİYONLARI HAKKINDA DENEME- 3

Önceki yazımızda, bütün varlık hadiselerinin insana nispetle mana kazandığını söylemiş ve devlete de bu açıdan bakarak bir tarife ulaşmaya çalışmıştık. Önce insanın varlık gayesi ve yapısının bazı hususiyetleri belirtmiştik. Bir gaye üzre yara­tılmış bulunan ve gayesinin idrakine ulaşan insan, diğer varlık oluşlarını kendi ga­yesine hizmet edecek biçimde tanzim etmek, tabiat üzerindeki hâkimiyetini bu isti­kamette gerçekleştirmekle görevlidir. Devlet de bunlardan biridir; yapısı ve fonksi­yonları itibarıyla, insanın gayesine hizmet edecek şekilde tanzim edilmelidir. Bu açıdan ulaştığımız tarif, devletin insanlar arasında adaleti kurmak ve korumak amacına yönelmiş bir içtimai teşkilatlanma olduğudur. Adalet ve…

Devamı
Kasım 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

Büyük Türk Milliyetçisi Mustafa Kemal ATATÜRK

        Dünya tarihine bakıldığında pek çok önemli şahsiyet karşımıza çıkacaktır. Bu kimseler yaşadığı döneme damgasını vuran, o çağın şartları itibariyle olmaz denilen bütün işleri gerçekleştiren, toplumların sarsılmaz doğru olarak bildiği yanlışları son ses haykıran, inandıkları değerler uğruna ömürleri boyunca mücadele eden kimselerdir. Kimi zaman ortaya koydukları bir buluşla, kimi zaman göstermiş oldukları insanüstü kahramanlıklarıyla, kimi zamanda mensubu bulundukları milletin en buhranlı zamanlarında en ön safta buluruz onları. Bu kimselerin ortak kaderleri ise yaşadıkları dönemde anlaşılamamaktır. Zira davası hak olan bir kimsenin anlaşılmak, en azından anlaşılıp da taltif edilmek gibi bir…

Devamı
Kasım 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

ASIRLARI AŞAN ADAM: ATATÜRK

Her Kasım ayının onuncu günü O’nun ruhuna Fatiha’yı, dilim değil, gönlüm okur adeta. Hiç alışık olmadığı esaret zincirine vurulmuş, yok olmak üzere olan bir ulusu ayağa kaldırıp; aziz vatanın emperyalizmin sömürgesi olmasına, ezanlarımızın dinmesine, şanlı bayrağımızın inmesine bugün adlarımızın ecnebi koyulmasına engel olmasına bir teşekkürdür ona okuduğum dua. Sadece bu kadar mı? O, önceki kuşaklara nasip olmayan bir özgürlüğü de sağlamıştır bizlere.                 Büyük Gazi, şahsiyet ve kabiliyetin dev bir simgesidir. Yirminci yüzyılın tartışmasız en büyük lideri ve asrının en büyük mucizesini, Türk mucizesini başaran adamdır. Yalnızca Türk milletinin…

Devamı