Mayıs 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

Gökler Sofrası: Ramazan-ı Şerif

  Nasip olursa miladi 27 Mayıs günü bu senenin ilk Ramazan Orucuna niyet etmiş olacağız. Resulullah efendimizin de bir hadis-i şeriflerinde buyurduğu üzere; ‘’Ramazan’ın gelişine sevinmek iman alametidir.’’ Duamız; Bu hadise muhatap olanlardan olup, kırıntılar halinde de olsa imanımızı ebediyen muhafaza edebilmektir. Sezai Karakoç’un bu Ramazan muhakkak okumanızı tavsiye ettiğim ‘’Samanyolunda Ziyafet’’ adlı kitabında ifade ettiği şekliyle; ‘’Yılda bir kere gelip, bizi bütün manevi kirlerimizden arındırıp giden’’ O güzel misafiri hakkıyla karşılayışımız, ağırlayışımız, gelişine sevinip, gidişine üzülmemiz imanlarımızı yeniden bir kor haline döndürecek yegâne yoldur.  Öyle naif bir misafirdir ki…

Devamı
Mayıs 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

GÖNLÜM ÖZAY GÖNLÜM

 Meddah, ses sanatçısı, kültür elçisi, halk ozanı… Adının evveline daha nicelerinin yarenlik ettiği Büyük Usta Özay Gönlüm için; ne yazsak, ne söylesek az gelir. Yazacak kalem, edecek kelam O’nun samimi ağzını aktarmakta zorlanırken kulun kısıtlı bilgisi ile bir gönlü aktarması ne mümkün…                 Ozanları, Tanrı’nın söylettiğine inanıldığındandır önceki zamanlarda ozan kopuzunu konuşturduğu vakit hanlar susarmış, kopuz susana kadar da konuşmak sanki harammış. Geçen zaman içinde mekânlar, kişiler değişmiş lakin kişilerin gönlü; gönlünün açlığı sürüp gelmiş. Gönül’ün aşı; ozanın ettiği kelam, sazından çıkan ses olmuş. “Uza günlerim uza  Tanrım güç…

Devamı
Mayıs 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

BİR İNSAN İNŞASI II

Bir insan inşası yazı dizisinin ilk yazısında madde ve mana insanından bahsetmiş, insanlığın varoluşundan itibaren kendisine ve sosyal çevresine yönelttiği sorulardan örnekler vermiştik. İnsanı, dünya yaşamı içerisinde konumlandırmaya çalışan farklı felsefi görüşlerden ve bu görüşlerin oluşturduğu insan tipi yaklaşımlarını ise açıklamaya çalışmıştık. Batı yaklaşımıyla maddeci insanın, doğu yaklaşımıyla ise mana insanının olduğunu dile getirerek, batı felsefesinin nasıl ruhu paramparça ettiğini, doğu felsefesinin ise nasıl aklın gerisinde kaldığını anlatmıştık. Bu iki felsefeye benzer ve bunlardan bir o kadar da uzak olan kul olan insan anlayışını yani maddeyi mana da eriten ”gerçek…

Devamı
Mayıs 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

MİLLETLERİ MİLLET YAPAN…

Altmışlı yılların başındayız. İzmir’deki milliyetçi entelektüel gençlerin yapabileceği en güzel gezilerden biri, Salihli’deki Doğu Türkistanlıları ziyaret etmek. Öyle ya, onlar, Türk dünyasının en uzak köşesinden gelmiş. Başkanları Ali Beg Hâkim’in oğlu da bizim grubumuzda; dolayısıyla hem yakın hem de tanıdık bir yere gidiliyor. Hatırladığım yol arkadaşlarım arasında Ahmet Bircan Ercilasun, Muzaffer ve Özer Hiçyılmaz, Ömer Işık, Hasan Kalaycıoğlu ve tabi, Hüsamettin Gülcür ağabeyimiz var. Daha sonra birlikte türkü söyleyeceğiz: “Bu bahçada kimler bar/ Oynang car, oynang car/ Erler bilan kızlar bar/ oynang car”; sonra da donbura eşliğinde kartal dansı yapılacak.…

Devamı
Mayıs 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

TÜRK SİYASETİNİN NAMUSU: GÜN SAZAK

‘’ Hey, Yakınlar, Uzaklar,    Bekler pusular tuzaklar,    Tayfuna dönsün SAZAKLAR,    Göz ışığım Gün’üm gitti. ‘’      Böyle ağıt yakmıştı, destanlarımızın şairi merhum Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu onun ardından. Haklıydı Gençosmanoğlu, zira o, Rabbini bile cennet karşılığında sevenlerin olduğu bu dünyada, hiçbir karşılık beklemeden milletini seven Ülkücülerin ve Türk milletinin ışığıydı, Gün’üydü. Şehadetiyle, destanların şairine bile ağıt yazdırmıştı Gün Sazak…      Gün Sazak, MHP ve Türk siyasetine, kendisi gibi bir başka abide şahsiyet olan merhum Dündar Taşer’in hediyesidir. Dostları vasıtasıyla MHP Genel Başkan Yardımcısı Dündar Taşer ile tanışan Gün…

Devamı
Mayıs 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

TDK VE TRT ETKİSİNDE TÜRKÇE

Türk Dil Kurumunun Uydurmaca Anlayışı Cumhuriyetimizin banisi ve TDK’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünden sonra, dil meselesinin büyük bir çıkmaza girdiği ve bunda da baş sorumluların Türk Dil Kurumunda yer aldığı su götürmez bir gerçektir. Bizi bu kanıya bir kez daha vardıran şey, özellikle yaptığımız son incelemelerde bir dönem kurumun dil politikası gereği uygulamaya koyduğu tasfiyeci hareketin ürünü olan uydurma kelimelerin bugün de muhafaza edildiğini görmemiz oldu. Bu tasfiye ve uydurmaca kavramlarına değinmek gerekiyor; şöyle ki bugün yaşayan dilde karşılığı olmayan ölü kelimeleri halkın yabancı olduğunu dahi bilmediği canlı kelimeler…

Devamı
Mayıs 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

ŞAHSİYET-KÜLTÜR-MEDENİYET

Kültür, bir milletin tarihsel gelişim süreci içerisinde nesillerden nesillere aktarılan, her türlü değer, yetenek, tecrübe, milli karakter, davranış, estetik, örf, adet, ahlak, hukuk, dil, inanç ve yaşayış tarzlarının ahenkli bütününü ifade eder. Bir başka deyişle, tarih boyunca nesilden nesile aktarılan maddi ve manevi mirasların gelenek haline gelmesinden meydana gelir. Bu sebepten kültür özgündür ve bir millete özgüdür.                 Medeniyet ise, kaynağını oluşturan kültürün ince ince işlenmesiyle milletlerarası ortak değer seviyesine yükselen her türlü anlayış, davranış ve yaşama vasıtalarının bütünüdür. Bir başka deyişle farklı kültürlerin iyi, güzel ve doğru ölçülerinin ve…

Devamı
Abide Şahsiyetlerden Mayıs 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

ORDU-MİLLET

Her milletin tipik bir özelliği vardır, Alman Psikoloğu W.Wundt, bu noktadan hareketle bir ‘Kavimler Psikolojisi’ yazmıştır. Gerçekten de, milletlerin, tarihi tecrübeleri neticesinde ulaştıkları ortak bir şuurları ve yaşama tarzları vardır. Bu şuur ve yaşama tarzı, milletçe verilen ve nesilden nesile devredilen hayat mücadelesinin, irademiz dışında teşekkül eden meyvesidir. Çağdaş psikologlar, belki yeniden tek tek her milletin bu açıdan psikolojik yapılarını incelemek ihtiyacını duyacaklardır. Böylece, Çinli ’nin, Hintli ’nin, Japon’un, Slav’ın, İngiliz’in, Alman’ın, Yunan’ın, Tunuslu’nun, Kongolu’nun… Şahsiyetinin temelinde yatan kolektif yaşama üslubunu ortaya koyacaklardır. Bu suretle ortak kültür ve medeniyetin doğurduğu…

Devamı
Abide Şahsiyetlerden Mayıs 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

MİLLİYET ÜLKÜSÜ ALLAH’IN EMİRLERİNE UYGUNDUR VE İNSANLARA VERİLMİŞ BİR HİS, BİR HASSADIR

Ülkü kelimesinin bizzat ifade ettiği manada, bir temizlik, bir ulvilik ve insanın ruhunu okşayıcı, çekici bir ifade vardır. Nitekim Ülkü, insanı, en güzele, en iyi ve en doğru ümitler içinde yaşatan, devamlı düşüncelerin toplamıdır. Ülkü, insan ruhunu güçlü tutan, insan ruhuna dinamizm veren düşüncelerin toplamıdır. Yahut ülkü, her zaman kolayca erişilemeyen, erişilmesi için nesillerin yetişmesini beklemeyi gerektiren, uzun vadeli düşüncelerin toplamıdır. Başka bir ifade ile ülkü, bazı hallerde yakın, bazı hallerde uzak, fakat elde edilmesi için insanın en değerli varlıklarından vazgeçebileceği yüce dilek ve düşüncelerin toplamıdır. “Ülkü, gökteki parlak yıldızlara…

Devamı
Abide Şahsiyetlerden Mayıs 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

MİLLİYETÇİLİK VE İSLAMİYET

I İslamiyet, milliyetçiliği reddetmez. Buna mukabil milliyetçilik de, Müslümanlığın ilahi bir nizam olması gerçeğini ve insanlık tarihine getirdiği yüksek değerleri inkâr yoluna sapmaz. Milliyetçilikle dindarlığın çelişmediği hükmü, diğerlerinden daha büyük bir öl­çüde, Türk milliyetçiliği ve İslamiyet ve milliyetçilik, hiçbir çatışmaya mecbur kal­madan, birbirleriyle münasebetlerinden herhangi bir yanlış anlamaya kapılmadan tam bir ahenk içinde yürümek imkânlarına sahiptirler. Ancak, zaman zaman ortaya çıkan bazı şahıs ve zümrelerin, üstelik İslamiyet adına, milliyetçiliği bölücü ve za­rarlı bir fikir gibi tanıttıklarını unutmak mümkün değildir. Hele son yıllarda İslamcı olduğunu öne süren bir siyasi partinin sözcüleri,…

Devamı