Aralık 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

TÜRK MİLLİYETÇİLERİ VE İLETİŞİM

İletişim nedir? Sorusuna yanıt arayacak olursak en temel düzeyde “iletişim, kaynakta oluşturulan iletinin kanal ve oluklar aracılığıyla alıcıya veya hedef kitleye ulaştırılması” olarak tanımlayabiliriz. Bu temel tanımlamanın dışarısında karşımıza 4 bin küsur tanımlama çıkacaktır, elbette bu tanımların birçoğu birbirine benzer nitelikte ve iletilmek istenen ileti ortak anlamdadır. Daha açıklayıcı bir tanımlama ile Ünsal Oskay şu şekilde belirtmiştir; “İletişim kavramı o denli değişik alanlarda kullanılıyor ki, birbirinden çok ayrı anlamları yükleniyor. Yazılı kaynakların taranması yöntemiyle yapılan bir araştırmada sözcüğün 4560 kullanımı derlenmiş ve daha sonra 15 anlamı belirlenmiştir” (Oskay, 1982). Bahsedilen…

Devamı
Aralık 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

ATİNA’DA SON MEHTER: TESELYA ZAFERİ

1989 yılında Ankara’da doğan yazar aslen Nevşehir-Kozaklılıdır. Birçok dergide kültür-sanat alanlarında inceleme- araştırma yazıları ve makaleler yayınlandı. Atina’da Son Mehter kitabı yazarın roman türünde kaleme aldığı son eseridir.  Ahmet Haldun Terzioğlu ile birlikte tarihi kişilikleri kaleme aldığı Erdemler serisi çocuk hikâye kitapları da mevcuttur. Hakkı Suat Yılmazer’in romanları okuyucuyu sıkmadan hikâye içine dâhil edebiliyor. Daha önce kaleme aldığı, okuduğum eserleri, Kim O? Bilinmezin Kapısını Aralamak,  Koca Adam romanlarındaki bu başarısını yeni eseriyle taçlandırıyor. Atina’da Son Mehter adlı roman 2. Abdülhamid dönemi,  Osmanlının buhranlı dönemlerinde halkın yaşadığı sosyal yaşamı ve korkularını…

Devamı
Abide Şahsiyetlerden Aralık 2018 Yeni Ufuk Dergisi 2018 

AKIL VE TÖRE

Davranışlarımızı akıl mı yoksa töre mi düzene sokmalıdır? Esefle belirtelim ki, insanlar bunun bile kavgasını yapıyorlar. Oysa ne aklı ret etmek ne de töreyi inkâr etmek mümkündür. Akıl, insan zekâsının biriktirdiği tecrübelerin ışığında meselelere hal çaresi arama ve uygun tercihi yapabilme kabiliyeti olarak ele alınabilir. Gerçekten de insanoğlu, hareketlerini düzenlerken ve tercihlerini yaparken zekâsını kullanmalı, iyice düşünmeli, sağlam ve sistemli bir muhakemeye başvurmalıdır. Hiç şüphesiz, insan tercihlerinde yanılmaması için güçlü bir zekâ kadar zengin bir tecrübeye de ihtiyacı vardır. Filozoflar, mahalli ölçülere göre değişen <<itibari ahlak normları>> yerine, bütün insanlar…

Devamı
Aralık 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

MERHABA BEYAZ GEMİ, BENİM GELEN!

İnsanoğlunun tarih öncesi çağlardan bu yana karşılaşa geldiği cihanşümul vakaları Türk motifleriyle ince ince işleyerek milletinin kültür hazinesine vakfeden kıymetli yazarımız Cengiz Aytmatov’un eserlerindeki karakterleriyle olan bağı takdire şayandır. Okuyucusunun, olay örgüsünü ve karakterlerin kişisel özelliklerini sorgulamasına mahal vermeyen sıradan yazarlığı icra etmek hiçbir zaman ona göre bir iş olmamıştır. O her zaman karakterlerine olması gerekenin dışında sorumluluklar yükleyerek okuyucusuna toplumun ahlâk, savaş, kadın, çocuk gibi hassas noktalarına bakması için bambaşka pencereler açmaktan keyif almıştır. Açtığı bu pencerelerin önüne çoğunlukla psikolojik tahlil süzgeci konulmuştur ki okuyucu karakterlerin psikolojisine yönelerek onların…

Devamı
Abide Şahsiyetlerden Aralık 2018 Yeni Ufuk Dergisi 2018 

BAZI MECZUP TİPLERİNE TOPLU BİR BAKIŞ

Dört yana saldıran bazı meczup tiplerinin ruhunda yapılacak bir tahlil ameliyesi çok dikkat çekicidir. Normal insan, bir tahmininin veya bir tasavvurunun yanlış çıktığını görünce hayalini hakikate göre düzeltir. Masal dünyası içinde yaşayan çocuk, bilakis, hayalini dışarı dünyanın gerçeklerine zorla kabul ettirmeye çalışır. Hayalini hakikat sanır. Bebekleriyle konuşur, bacaklarının arasına aldığı sandalyeyi at gibi görür. Çocuk mitomandır (sebepli sebepsiz yalan söylemekten hoşlanır). Bazı insanlar büyüdükleri zaman da çocukluğun bu masal dünyasında yaşamaktan tamamıyla kurtulamazlar. Hayallerini hakikat sanırlar. Kendilerini büyük ve kudretli görürler. Başkalarını buna inandırmak için yüksekten atıp tutar ve bin…

Devamı
Aralık 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

ARZU EDİLEN NESİL: GÜL NESLİ

Asım’ın nesli… Diyordum ya… Nesilmiş gerçek: İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. (Mehmet Akif Ersoy) Bir şey arzu ediyoruz. Bu arzuyu kulağımıza söylenilen geçmişin ihtişamlı zarafeti tetikliyor. Görmediğimiz, birincil kişiler tarafından da duymadığımız ama mazi dediğimiz günlerin ati olabilmesine edilen bir yemin, bir iman ve gayrisine Nasuh tövbesi. Eskimiş bir nefes, pas dökmeye hazır bir kılıç ve yakamızda ter, cedel içinde cedel bir düşünce girdabı arzu ediyoruz. Böyle bir mefkûreyi düşlerken, Mazisini incitmeden taşıyabilecek çelik halat misali bir kol, batıl ve batılı seslerin ağına düşen hakikatin sesini namus makamında duyabilen bir kulak…

Devamı
Abide Şahsiyetlerden Aralık 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

TARİHİN IŞIĞINDA TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ

Tarihte Türk milliyetçiliğinin şahlandığı devirler vardır. Türk topluluklarında milli duyguların en üstün değer olarak belirdiği çağlarda, siyasi ve iktisadi durum ne olursa olsun, Türk milletinin hayret verici başarılar kazandığı Dünyaca bilinen gerçeklerdendir. Milliyetçilik, kısa ve umumi tarifiyle, kişinin milletine sevgi ve saygı hisleriyle bağlanmasıdır. Böyle bir bağlanmada elbette ne şahsi menfaat endişesi, ne de kin, nefret, kıskançlık yer alır. Kötü duygulardan gıdalanan gönüllerde esasen sevgi ve saygıdan herhangi bir iz bulmak güçtür. Milliyetçi olmak sanıldığı kadar kolay değildir. Çünkü bu, soydaşları, aynı kültürden feyz alanları, kederde ve sevinçte birleşenleri yalnız…

Devamı
Aralık 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

İSA YUSUF ALPTEKİN

“Gönül arzu eder ki; Türkistan meselesinin halledilmesi davasında öncülük şerefi Türkiye’nin olsun.’’ İsa Yusuf Alptekin 17 Aralık günü, ölümünün yirmi üçüncü yıldönümünde anılacak olan Doğu Türkistan Davası’nın ve Uygur Türklüğü’nün fedakâr, cefakâr ve unutulmaz önderlerinden İsa Yusuf Alptekin; gerek yaşamıyla, gerek mücadelesiyle, gerekse de fikirleriyle vefatının ardından da daima hatırlanan ve minnetle yâd edilen bir şahsiyet olmuştur. İsa Yusuf Alptekin, 1901 yılında Türk Dünyasının en kıymetli şehirlerinden biri olan Kaşgar’ın Yenihisar bölgesinde dünyaya gelmiştir. Çocukluğunda, yaşadığı bölgede bulunan Çin’in devlet okullarından birinde ve birkaç medresede eğitim görmüş, Meşrep Meclisi’ne devam…

Devamı
Aralık 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

AYDINLARIN GÖZÜYLE SEYYİD AHMET ARVASİ

15 Şubat 1932 Pazartesi günü Ağrı ilinin Doğubayazıt ilçesinde doğan Seyyid Ahmet Arvasi, ailece Van’ın Bahçesaray ilçesine bağlı Arvas köyündendir. Babası Gümrük Müdürlüğünden emekli Abdülhakim Efendi, annesi Cevahir Hanımdır. Ailesinin altı çocuğundan ikincisi olan Seyyid Ahmet Arvasi, ilk tahsiline Van’da başladı. 7-8 yaşlarında yaz tatillerinde bir kuyumcunun yanında çalışmakta, sanat öğrenmektedir. Yine bir gün kuyumcuda çalışırken Müftü Kazım Efendi içeriye girer. Kuyumcu ile sohbet ederken içerde çalışan Seyyid Ahmet Arvasi’ye bakar yanına çağırıp kim olduğunu öğrenince, “Babana selamlarımı söyle, seni okutsun, ilme versin. Senin mesleğin sarraflık değil, ilimdir.” der. Bu…

Devamı
Aralık 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

ŞAHSİYET YAHUT ATSIZ

Türk; bedeni ve dili ile birlikte, zihnen, fikren ve ahlaken de Türk olmalıdır. Bu yönlerden Türk olamayanların Türk olması, Türk’e züldür. Şüphesiz ki yüzde yüz Türk olmak, Türk’ün Türkçe inşasını sağlayacak olan fikir ve ilim ustalarının yol başçılığında mümkündür. İşte Hüseyin Nihal Atsız, Türk’e zihnen, fikren ve ahlaken ruh veren bir fikri yol başçıydı. Öyle ki Atsız; Nazım Hikmet, Necip Fazıl, Can Yücel ve edebi ve fikri âlemin solunda ve sağında ne kadar isim varsa hiçbirinden de büyük değildi! Çünkü Atsız koskoca bir abideydi ve abideler ancak kendileri gibi abidelerle kıyaslanır!…

Devamı