Ekim 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

BİR TÜRK MİLLİYETÇİSİNİN STALİN’LE İHTİLAL HATIRALARI

Yazar Mehmed Emin Resulzade hakkında herkesin bilgisinin olduğundan eminim. Başta Azerbaycan olmak üzere tüm Türk Dünyası için yadsınamaz öneme sahip olan Resulzade’nin bu eseri siyasal hatırat niteliği taşımaktadır. Kitap hacim olarak küçük olmasına rağmen fikir bazında büyük bir değer silsilesinin ön sıralarında yer alır. Mehmet Emin Resulzade’nin dönemin konjonktürüne ışık tuttuğu eser başta Stalin’le birlikte Çarlık rejimine karşı beraber verdikleri mücadeleden söz ederek başlıyor. Çarlık rejimi ile mücadele başlığı altında Lenin’in önderliğini yaptığı Bolşevikler ile Martov’un liderliğini yaptığı Menşeviklerin iktidarı ele geçirmek için yaptığı mücadelelerden söz ediyor. Stalin’le tanışma faslını…

Devamı
Abide Şahsiyetlerden Ekim 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

SANAT VE İDEOLOJİ

Sanatın maksadı var mı? Yahut sanatın bir maksadı olmalı mı? Hiç şüphesiz, her insan gibi sanatkâr da çalışmalarını bir maksada bağlar. O, her şeyden önce <<âlemşümul güzel>> i ele geçirmek ister. Bunun yanında kendinin ve cemiyetinin özlemlerini, sıkıntılarını, mutluluklarını, heyecan ve ümitlerini dile getirmek ister. Bunları renklerle, seslerle, sözlerle, hareket ve figürlerle ortaya koyar. Tartışıla tartışıla cıvığı çıkarılmış bir soru vardır: <<Sanat, sanat için midir? Yoksa sanat, cemiyet için midir?>> İtiraf edeyim ki, hiçbir tartışma bana, bu konunun tartışılması kadar <<abes>> görünmemektedir. Bu tartışmayı yapan birilerine rastladım mı, zihin ve…

Devamı
Ekim 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

OSMANLICI VE TÜRKÇÜ TARİH TASAVVURLARI

Tanzimat Fermanının ilan edilmesini takip eden yıllar içerisinde Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük düşünceleri devamlı rekabet halinde olmuştur. Osmanlı Devletini sürüklendiği uçurumdan kurtarmak maksadıyla ortaya konulan bu düşünceler, Kanun-i Esasi’nin imzalanıp anayasalı mutlakıyet dönemine geçilmesinden sonra yoğun bir şekilde siyaset tarzı haline gelmiş; etkisini eğitim reformlarında da hissettirmeye başlamıştır. Yukarıda zikrettiğimiz siyaset tarzlarını ilk defa ‘’Üç Tarzı Siyaset’’ isimli eserinde dile getiren Yusuf Akçura, Türkçülük dışındaki diğer iki düşüncenin de aslında birer milliyetçilik örneği olduğunu tespit etmiştir. Buradan yola çıkarak, millet, ümmet, milliyetçilik gibi meselelerde kafaların karışık olduğunu söylemek yanlış olmaz.…

Devamı
Ekim 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

MODERN İNSANI TANIMA ÇABASI

Hayatı anlamlandırmak ve insanı tanımaya çalışmak tecrübe ister, zaman ister. Bunalınca kendimi evden dışarı atar bazen bir parkta bir ağacın gölgesine ilişir yanımda sürüklediğim kitabımı okurken yakın kıraathaneden aldığım çaya eşlik ederim. Ardından başımı kaldırıp gelen geçen insanları süzmeye başlarım. Her hareketinden bir mana çıkarmak için çabalar dururum. Kimi zaman isabetsiz olsa da attığım okların bir iki tanesinin hedefi vurması büyük bir başarıdır. Neden derseniz, insanı anlamaktan bahsediyoruz. İnsanı anlamak ve hayatı anlamlandırmak kolay iş değil. Alıcısının fazla olduğu bir uğraş olduğu da söylenemez. Baksanıza herkes anlaşılmamaktan, farkına varılmamaktan şikâyetçi…

Devamı
Ekim 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

Lügâtta dayanılacak yer anlamına gelen ‘tekke’, Farsça bir kelime olan ‘tekye’den dilimize geçmiştir. İslâmın mantık süzgecinden geçirilerek ilmek ilmek Türk’ün gönlüne işlenmesinde büyük payı olan bu kurumların tarihteki etkinliğini günümüzde sürdürememesine rağmen Devlet- i Aliyye-i Osmaniye’nin o büyük toprak parçası üzerindeki birliği sağlamasındaki rolü yadsınamaz bir gerçektir. Koskoca bir imparatorluğun bekâsını âdeta garanti altına alan tekkeler mühim bir teşkilâtçılık örneğidir. Tekkeler hem kendi yapısı içinde hem de diğer kurumlarla olan irtibatında mükemmel bir uyum yakalamıştır. Üstelik genel tabloya bakıldığında imparatorluk bünyesinde; dünya gücü olmaya can atan öteki devletlerin mumla aradığı,…

Devamı
Abide Şahsiyetlerden Ekim 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

ON BEŞ KAİDE

Fransız muharriri André Maurois, her iş gibi okumanın da kaideleri olduğunu söylüyor ve bunlardan beş tanesini sayıyor. Hülasa edeyim: Birincisi: Birçok muharrirlerin eserlerini rastgele ve üstünkörü okumaktansa içlerinden birkaçının kitabını iyi anlamağa çalışmak. Bu seçilen eserlerin muharrirleri ile gıyaben dost olarak fikirleriyle devamlı temas halinde bulunmalıyız. İkincisi: Yalnız yeni değil, eski eserleri de okumak. Bunları asırların tasfiye ettiği şaheserler arasında buluruz. Bu tasfiyeye itimat etmeliyiz. Çünkü bir adam aldanabilir, bir nesil aldanabilir, fakat insanlık aldanmaz. Eski şaheserlerin hepsi şöhretlerine layıktırlar. Üçüncüsü: Gıdamızı iyi seçmek. Her zekânın muhtaç olduğu ve sevdiği…

Devamı
Ekim 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

STEPLERİN KURDU, ARSLANI; GÖKLERİN KARTALI: BATI TRAKYA TÜRK CUMHURİYETİ

Bugün zihinlerimizde yer edinmiş olan Türk varlığı ne yazık ki sadece Türkiye Cumhuriyeti toprakları içerisinde yaşayan vatandaşlarımızdan ibaret bir hâle bürünmüştür. Oysa Balkanlar’da, hemen güneyimizde “Orta Doğu” diye tabir olunan bölgede, Türkistan coğrafyasında ve sayılarını artırabileceğimiz pek çok noktada Türk varlığından bahsetmek gerekecektir. Hemen güneyimizde yaşayan Türkler ile aramıza nasıl “Türkmen” kavramı ile psikolojik bir sınır koyulduysa yine aynı şekilde Balkanlar’da yaşayan Türklerden “Müslüman azınlık” diye bahsedilerek orada yaşamlarını sürdüren millettaşlarımızın meselelerine yabancı ve duyarsız kalınmış, zaman içerisinde bölgedeki Türk varlığından bîhaber konuma düşülmüştür. Bundan yaklaşık 105 sene önce Teşkilat-ı…

Devamı
Ekim 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

ŞEFAAT VE YÜZÜ SUYU HÜRMETİNE DUA AMAN DİKKAT!!!

Sevgili Kardeşim Merhaba Umarım daha önceki yazılarımızda bir nebze olsun sana kendi inancını, din adına bildiklerini, içinde yaşamakta olduğun toplumda gözüne çarpan bazı dini uygulamaları ve anlayışları sorgulatmayı başarabilmişizdir. Eğer ki kabul veya red ettiğin değerler yanlış veya doğru olsun fark etmez kendi araştırmaların doğrultusunda oluyorsa korkma sorgulamaya devam et muhakkak sonunda doğruya ulaşırsın. Son sohbetimizde tarikat kültürünün temel kabullerinden olan Rabıta kavramından bahsetmiştik ve özetle bu kavramın İslâm Dünyasına Hint kültürlerinden giriş yaptığını ve güncel uygulama şekli ile dinin en temel değeri olan Tevhit ilkesine zıt bir anlayış olduğunu…

Devamı
Ekim 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

ONLAR DA İNSANDI

“Onlar da insan!” diyor Cengiz Dağcı, Sovyetlerin de onca zalimliklerine ve barbarlıklarına rağmen “Onlar da insan!” diyerek insanlığımızı kaybetmemeye çağırıyor bizleri. Devamında ise “Onlar da insandı!” ifadesiyle yakıyor yüreğimizi. Ötekinin aksine bunu bize değil, binlerce Kırım Türkünü hayvan vagonlarına doldurarak sürgüne gönderen ve yarısının yolda hayatını kaybetmesine yol açan Sovyetlere karşı söylüyor: “Ötekiler, o hayvan gibi sürülüp götürülenler… Onlar da insandı.” 1919 yılında Kırım’ın Yalta şehrinde dünyaya gelen Cengiz Dağcı, 20. yüzyıl Türk Edebiyatı’nın en başarılı isimlerinden biridir. O, kaleme aldığı eserlerle Kırım Türklerinin çekmiş olduğu sıkıntıları, acıları, Sovyetlerin yapmış…

Devamı
Ekim 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

ÇOLPAN YILDIZI

Yazarımızın hayatının kısa özet halinde geçildiği bölümden faydalanarak ondan söz ederek kitabın değerlendirmesine başlamak istiyorum. 1955’te Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde dünyaya gelen yazarımız, 1979 yılında tamamladığı öğrenim hayatından sonra çeşitli sanat ve fikir dergilerinde hikâye, deneme ve inceleme yazılarının yanı sıra Türk Edebiyat vakfı “Ömer Seyfettin hikâye yarışmasında” bir ikincilik ve birde birincilik elde etmiştir. Bu kısa ve öz, özgeçmişten sonra, incelediğimiz kitabından başka sekiz esere daha imzasını koyan yazarımızın bu hikâye kitabını değerlendirmeye geçebiliriz. Farklı tat ve lezzette on hikâyeden oluşan kitabımızın ilk hikâyesi, kitaba adını da vermiş olan “Çolpan…

Devamı