Abide Şahsiyetlerden Kasım 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

GÜZEL SANATLARIN HAMMADDESİ

Bazılarının sandığı gibi, güzel sanatların hammaddesi <<madde>> değildir. Madde sadece, bir vasıtadan ibarettir. Güzel sanatların hammaddesi, söz, ses, renk, şekil, hareket ve nispetler gibi keyfiyetlerdir. Bunlar ise, hayata aittir ve psikolojik değerlerimizle dolup taşmaktadırlar. Bu keyfiyetlerin madde ile münasebeti yoktur demiyoruz. Ancak, bu keyfiyetlerin maddenin bünyesinde <<kaotik>> bir görünüşü vardır. Oysa hayatın her safhasında, bu keyfiyetler, bir düzen ve terkip kazanırlar. Bu sebepten canlılar, bize cansızlardan daha yakın ve güzel gözükürler. İnsanoğlu, sanatkârken, sırf keyfiyetlere dayanan bir dünya kurmak istemektedir. O tabiatta mevcut dağınık ve kaotik keyfiyetlerden yepyeni bir terkibe…

Devamı
Kasım 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

DURKHEİM PENCERESİNDEN EĞİTİM VE SOSYOLOJİ

Eğitim genç neslin toplumsallaşmasıdır. Her birimizin birey olarak var olmakla birlikte toplumsal rollere sahip olmamız bu gerçeğin hem nedeni hem de sonucudur. Boş bir levha olarak doğan çocuk eğitim aracıyla sosyalleştirilir. Toplumsallığı kabul etmek, kuralları dayatmak demek değildir. Nedenini, niçin böyle olduğunu sezdirdikten sonra bireyin kendi değer dünyasında kendini konumlandırmasına izin vermek, karar ve tercih hakkını ona bırakarak bireyselleşmenin önünü açmaktadır. Bireyselleşirken toplumsal olguları, kabul etsin veya etmesin, öğrenir. Eğitimin tıpkı insan gibi bireye ve topluma bakan iki yönü vardır. Bireyi ve toplumu karşıtlık ilkesine konumlandırmak gerçekliğe aykırı düşecektir. On…

Devamı
Kasım 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

KEMANKEŞ BİR TÜRK KADINI GÖZÜNDEN GELENEKSEL TÜRK OKÇULUĞU VE TÜRK KADINININ KUDRETİ

Ok ve yay insanlık tarihinin başlarından beri kullanılan en eski silahlar olarak kabul edilir. Her milletin kendisine ait geleneksel okçuluk kültürü vardır. Bu kültür her milletin kendi tarih ve hars birikimine göre gelişmiştir. Ancak geleneksel okçuluğun Türk kültüründeki yeri ve önemi, tarihsel süreçteki gelişimi, diğer milletlerin tarzlarına, kullandıkları yayların formlarına ve kullandıkları alanlara göre daha farklıdır. Geleneksel Türk Okçuluğu tamamen Türk milletinin karakteristik özelliklerini taşımaktadır. Bozkır kavimlerinin en kudretlisi olan Türkler harp sanatı, savaş strateji ve teknikleri bakımından diğer milletlerden bir adım daha öndedir. Nitekim bize Türk tarihinden nakledilen siyasi…

Devamı
Abide Şahsiyetlerden Kasım 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

HAZIRLOPÇULUK

İkide bir lise, yüksekokul ve üniversite gençleri, bir münazarada müdafaa edecekleri tezin delillerini öğrenmek için bana gelirler. Zahmetlerini boşa çıkarmam. Fakat kendi araştırmalarıyla elde etmeleri lazım gelen bilgileri başka birinden istemenin ne derece doğru olduğuna dikkatlerini de çekerim. Bazı gençler de, herhangi romanın mevzuu veya üslubu hakkında öğretmenlerinin verdiği vazifeyi hazırlamak için benden izahat isterler. Verecekleri konferansları bana yazdıranlar da vardır. Bu hazırlop kazanç yalnız okul gençlerine ve ilim adamlarımıza da münhasır değildir. Ticarette, bir çırpıda büyük servetler elde etmek, yani vurgunculuk, adeta meşru bir kazanç metodu haline gelmiştir. Yalnız…

Devamı
Kasım 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

Türk’ün Uyanık Şuuru: İlhan Egemen DARENDELİOĞLU

Varlığının şuuruna erkenden varan milletimiz, binlerce yıldır meşru haklarının müdafaasından şartlar ve imkânlar ne olursa olsun vazgeçmemiş, hayatını doğrudan ya da dolaylı işgal etme girişiminde bulunanlara boyun eğmeden şerefiyle hayat sürmüştür. Milletler ailesinin her bir üyesinin de huzur ve refah içerisinde yaşamasını istemekle birlikte, cihanda özlenen nizamın gerçekleşmesi için tarih boyunca mücadele etmiş, ekonomik, siyasi, kültürel ve askeri yönden zayıf olan milletleri sömürerek güçlenenlere insan gibi yaşamaları için dersler vermiştir. Bunlardan gerekli çıkarımı yapamayanlar olduğu gibi, idrak etse dahi işine gelmediği için asırlardır aynı hedefleri istikametinde, kullandıkları vasıtalarda değişimler yaparak…

Devamı
Abide Şahsiyetlerden Kasım 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

TARİH VE TÜRK MİLLETİ

Tarih, beşeriyetin mazisi boyunca insanların yaptıklarını anlatır. Devrimize kadar gelip geçen bütün toplulukların, kültüre, medeniyete, kısaca insanlığa hizmet eden milletlerin hatıralarını ihtimamla saklayan, tarih, muhakkak ki, Türkler için müstesna sahifeler ayırmıştır. Hakkımızdaki iftiralara, garazkâr suçlamalara rağmen Türk milletinin insanlık tarihi içinde pek şerefli bir yeri olduğuna şüphe yoktur. Türkler Dünyanın en eski ve en büyük milletlerinden biridir. Son yıllarda Orta Asya’da yapılan arkeolojik araştırmalara göre, tarihimiz milattan önce 2750 yıllarına kadar geri gitmektedir. Beş bin seneye yakın bir zaman kesintisiz olarak yaşamak her millete nasip olmayan bir mazhariyettir ve büyük…

Devamı
Kasım 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

ERENLER ÖLMEZ SADECE SURET DEĞİŞTİRİR

”Bir Leyle-i Kadirde düşen din için yere Şu matemli kalbimden o Ülkücü şehide” 48 Yıl… Koca bir 48 yıl geçti ardından. Kimileri gazetelerin ”İşkence edilip pencereden atılan bir genç öldü” [1] manşetleriyle tanıyacaktır onu. Kimileri ise vakti zamanında Türk İslâm davasına ter dökmüş dava adamlarının dillerinden ”Büyük Ülkü Devi” nitelendirmesi ile duymuştur. Bu yazımızda şehadetinden tam 48 yıl sonra o satılmış zihniyetlerin gazete manşetlerinde sanki sıradan bir gençmiş gibi gösterilmeye çalışılan; inandığı gibi yaşayan inandığının bedelini en ağır şekilde ödeyen o Ülkü devinin mücadelesini aktarmaya çalışacağız. Sanıyorum ki baştan beri…

Devamı
Kasım 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

TÜRK TARİHİNDE KADIN VE SAVAŞ

Hava Selçuk “Türk Tarihinde Kadın ve Savaş” kitabı ile zor bir o kadar da kapsamlı bir konuyu okuyucuya sunmuş. Kitabın girişinde Türklerin, tarihin çok eski çağlarından beri devlet kuruma geleneği olması hasebiyle Türkler hakkında teşkilatı,  sosyal yapısı üzerine araştırma yapmanın güçlüğünü baştan okuyucusuyla paylaşarak güç bir konu hakkında okuyucusuna bilgi vereceğini yanlış anlaşılma veya eksikliklerin bu minvalde değerlendirilmesini baştan istemiş. Türk Kadının toplum içerisindeki yerini tespitte de bu uyarısını dikkate almamızı isteyerek konuya giriş yapıyor. Kitapta mitolojik ve destan kahramanları da dâhil olmak üzere tarih sayfalarına ismini yazdırmış savaşçı Türk…

Devamı
Kasım 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

YENİDEN İSTİKLAL HARBİ YAPALIM MI?

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu sağlayan, evvelinde kurtuluş mücadelesinin ruhu olan inanç ve düşüncenin adı olan Türkçülük ya da özel adıyla Türk milliyetçiliği, seçim dönemlerinde Türk milletinin oylarına talip olan siyaset sahnesinin birbirine zıt gibi görünümlü bazı cenahları tarafından suç derecesinde her daim hor görülmüştür. Söz konusu hor görme, Danıştay’ın öğrenci andı ile ilgili verdiği karar ile birlikte yeniden hortlamış ve liberal sol ile İslâmcı çevrelerin Türklüğe alerji kardeşliği bu vesile ile bir defa daha ortaya çıkmıştır. Türklüğe karşı yüksek alerji duyarlılığında İslâmcı çevreleri farklı kılan durum ise, Türkçülük karşıtı olmalarını günah…

Devamı
Kasım 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

UÇURUMUN KENARINDAYIM HIZIR

Türk Milleti’nin içinden yetişen ancak değeri yeteri kadar bilinemeyenlerden biridir Ömer Lütfi Mete. Sokaklarda sorsak Ömer Lütfi Mete kimdir diye üzülerek görürüz ki yeteri kadar tanınmıyor bu büyük münevver. Aslında nereli olduğunu tahmin etmek çok da zor değil. Konuşmaları gibi, şiirleri gibi hırçın bir memlekette, Rize’de doğdu. 1970 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bırakıp Atatürk Eğitim Enstitüsü’nü bitirdi ve kısa bir süre Edebiyat öğretmenliği yaptı. 1970’lerden itibaren çok sayıda gazetede çalıştı. Her çalıştığı gazetede farkını ortaya koydu. Şiirsel bir tadı vardı konuşmalarının ve yazılarının. Hele Gülce şiirini okuyanlar mest…

Devamı