Ocak 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

AZERBAYCAN’IN BAĞIMSIZLIĞI YOLUNDA 20 OCAK ŞEHİTLERİ

                Rusya’nın on sekizinci yüzyılda başlayan ve on dokuzuncu yüzyılda hız kazanan sömürgecilik faaliyetlerinden bütün Türkistan coğrafyası gibi Azerbaycan’da ‘’nasibini almış’’ uzun yıllar boyunca sömürge halinde bulunmuştur. Sovyetlerin son yıllarıyla beraber, Türkistan’da olduğu gibi Kafkasya coğrafyasında da bağımsızlık mücadelesi verilmiş ve Azerbaycan Cumhuriyeti kurulmuştur.                 1917’deki Bolşevik Devrimi’nden sonra Bolşeviklerin halkların self-determinasyon hakkını (kendi kaderini tayin) desteklemesi ve Kafkas İslam Ordusunun üstün gayretleri neticesinde Mehmet Emin Resulzade liderliğinde ki Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti tarih sahnesinde yerini almıştır. Ancak, Bolşeviklerin iktidarlarını güçlendirmesi daha önce söylemiş oldukları pek çok şeyin tam tersini yapmalarıyla neticelenmiştir. Bu esnada…

Devamı
Abide Şahsiyetlerden Ocak 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

MİLLİ TARİH ŞUURU VE SOSYAL HAYATIN YORUMU

                Türk-İslam Ülkücüsü, sosyal hayatın bütün tezahürlerini, milli tarih şuuru içinde yorumlar ve değerlendirir. Bize göre, insanlık camiası, milletlerden ibarettir ve insanlığın tarihi, milletlerin tarihinden başkası değildir. Milletlerin iç ve dış çalkantılarından doğan <milli tarih> lerin bir sentezi, beşeri macerayı meydana getirir. Hiç şüphesiz, milletlerin tarihi, birbirlerini etkileyerek gelişirler. Bu durum, tarih olaylarının yorumlanmasında aydınlatıcı bir rol oynar.                 Sosyal, kültürel, ekonomik ve politik bütün olay ve kuruluşların beşeri ihtiyaçlara cevap olarak doğduğunu biliyoruz. Bununla beraber, zaman ve mekân içinde, bu ihtiyaçlar, her milletin realitesine göre biçimlenir. Bilfarz, <aile>, bir…

Devamı
Ocak 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

GÜNÜMÜZ DÜNYASINA AKİFÇE BİR BAKIŞ

Ey gök kubbe neler gördün kim bilir. Ne acılara şahit oldu gözlerin. Kaç asır geçti ilk şehitleri bağrına basalı? Toprağı vatan, insanı millet yapmak hiç kolay olmadı. Kimi yardan kimi serden geçti. Vatan bizlere gerçekten kılıcımızın ekmeği oldu. Nasıl olmasın ki… Sadece geçen yüzyılın başında -1. Dünya Savaşı döneminde-  Osmanlı Devleti Çanakkale’de 253.896, Galiçya- Bulgaristan cephesinde 60.000, Kafkasya’da 270.000 evladını vatanın bağrına gömdü. Bu rakamlar ve daha niceleri binlerce yıldır süre gelen bir mücadelenin hazin sonucu oldu. Akıbeti bilinmeyeler ise cabası… Tüm bu akıl almaz manzara milletin her bir ferdinin…

Devamı
Ocak 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 Yeni Ufuk Dergisi 2018 

TARİKATLAR VE TÜRK MÜSLÜMANLIĞI

Sevgili kardeşim bu yazımıza kadar Türk kelimesinin anlamı, Türkün eski dini olan Göktanrı Dini, Töre ve bu çerçevede Türkün inanç mezhebi olan “MATURUDİLİK”ten bahsettik. Maturudi anlayışın Selçuklu ve Osmanlıdaki evren anlayışı ve bilim anlayışına tesirleri ve dolayısı ile medeniyetin fikri omurgasını akılcı bir temele oturtmasını anlattık.                 Bu sohbetimizde gündelik hayatımızda çok sıkça duymakta olduğumuz diğer bazı kavramları tanımaya çalışalım istiyorum. Kavramları tanıdıktan sonra da tarihi süreç içerisinde bu kavramları temsil eden kurumların seyrine ve Türk Müslümanlığına olan etkilerine değinirsek konu daha net anlaşılır.                 Bugün üzerinde konuşacağımız kavram tasavvuf…

Devamı
Ocak 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

MİLLETLERİ MİLLET YAPAN…

Altmışlı yılların başındayız. İzmir’deki milliyetçi entelektüel gençlerin yapabileceği en güzel gezilerden biri, Salihli’deki Doğu Türkistanlıları ziyaret etmek. Öyle ya, onlar, Türk dünyasının en uzak köşesinden gelmiş. Başkanları Ali Beg Hâkim’in oğlu da bizim grubumuzda; dolayısıyla hem yakın hem de tanıdık bir yere gidiliyor. Hatırladığım yol arkadaşlarım arasında Ahmet Bican Ercilasun, Muzaffer ve Özer Hiçyılmaz, Ömer Işık, Hasan Kalaycıoğlu ve tabi, Hüsamettin Gülcür ağabeyimiz var. Daha sonra birlikte türkü söyleyeceğiz: “Bu bahçada kimler bar/ Oynang car, oynang car/ Erler bilan kızlar bar/ Oynang car”; sonra da donbura eşliğinde kartal dansı yapılacak.…

Devamı
Abide Şahsiyetlerden Ocak 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

DEMOKRASİ VE MİLLİYETÇİLİK

Demokrasi ile Milliyetçilik arasında, mutlaka bulunması gereken, “Varlık Şartı” değerinde bir bağ yoktur. Daha açık bir söyleyişle, birinin mevcut olmadığı bir ülke­de diğerinin de yaşayamayacağını öne sürmek doğru bir hüküm değildir. Çünkü demokrasi, sadece yöntem tarzıdır. Ve bir vasıtadan ibarettir. Bundan ötürü, uygu­landığı memleketin şartlarına göre, hem milliyetçiliğe hem de milliyetçilik düşman­lığına hizmet edebilir. Böyle bir tespitin ilk önemli sonucu şudur: Milliyetçiliğin her zaman demokrasi ile çatışacağını sanmak ne kadar yanlışsa, demokrasisiz bir milli­yetçiliğin mümkün olamayacağını düşünmek de o kadar yanlıştır. Milliyetçilik açı­sından demokrasi, vazgeçilemeyecek bir unsur değildir; Demokrasi açısından…

Devamı
Abide Şahsiyetlerden Ocak 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

LAİKLİK DÜĞÜMÜ

Batı’da hür düşünce kilise ile boğuşa boğuşa gelişti. Neticede batılı, kilisenin her türlü baskısını kırarak onu, inananların ahiret işleriyle görevli bir kurum halinde bir kenara itti. Böylece dinin dünya ile ilgili hiçbir fonksiyonu ve tasarrufu kalmadı. Daha doğrusu, bu kabil fonksiyonları, ilmin ve insanlığın gelişmesini engelleyici görüldüğünden kaldırıldı. Din, sadece “Allah’la kul arasında bir vicdan meselesi” olarak mütalaa edildi. İşte laiklik budur. Laiklik; Batı için ilmin gelişmesinin hem sebebi, hem de sonucudur. İlim ve hür düşünce, kilisenin ve papazların kurduğu maddi ve manevi sultaya, zulüm ve batıla karşı laikliği savundu;…

Devamı
Ocak 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

TÜRKLÜĞÜN BİR GEREĞİ OLARAK “YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA RUHU”

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma denildiği zaman, bir cemiyeti oluşturan fertlerin ve grupların cemiyetin bütünlüğünü korumak ve bekâsını sağlamak amacıyla birbirlerine karşı yaptıkları her türlü maddi ve manevi yardımlar ile dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı cemiyeti oluşturan fertlerin tek amaç etrafında birleşerek mücadele etmeleri akla gelmektedir. Toplum içindeki yardımlaşma ve dayanışma zenginlerin fakirlere maddi ve manevi yardımlarda bulunmaları, tehlike karşısında birleşme ve barış zamanında da uyum içinde yaşamayla ölçülebilir. Elbette insanlık tarihinin başlangıcından günümüze tabiat şartlarının, fertler arası yardımlaşmayı gerekli kılan en temel etken olduğu söylenebilir. Söz konusu şartlar insanların birbiri ile…

Devamı
Ocak 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

ASR-I SAADET GİBİ EBEDİ FAZİLETİN KAVİ İMANIN TEMİZ VİCDANIN HÜKÜM SÜRDÜĞÜ BİR RUH: RUHİ KILIÇKIRAN

Türk Cumhuriyeti daha henüz yarım asrını doldurmamıştı ki, Türk Milleti 20. Yüzyıl’da tarihinin ikinci varlık yokluk meselesini ortaya koyuyordu; bu misyonun adı ise Ülkücü Hareketti. Dillere destan olmuş ve istikbalin bir şeref nişanesi olarak anılacağına inandığımız bu davanın ilk şehidine, Ruhi (Kılıçkıran) Ağabeyimizin aziz hatırasına hürmetle yazacağız bu satırlarda. Aklımızın telaffuzunda hep “İlk can, ilk kandın; toprağa düşen ilk fidandın.” diriliğiyle beliren şehidimizin şahadetinin 50. sene-i devriyesinde onun fazilet, iman ve vicdan namına verdiği mücadelesinden bahsetmeye çalışacağız.             Belki maddeten az ama manen kaç ömre bedel olması gerekir hesap edemeyeceğimiz yaşamı…

Devamı