Haziran 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

OĞUZ BOYLARINDAN: BAYAT

Bayat, “zengin” anlamında olan “bay” kökünden gelmektedir. Kelime türetildiğinde ise “devletli, nimetli” anlamına gelir. Etimolojik kökene indiğimiz zaman Eski Türkçede “at”, “ıt“ çokluk eki olarak geçer. Oglıt, Ogul (oğlan)’dan geldiği gibi Bayat’ın da “bay” kökeninden geldiği anlaşılır. Teklik açısından değerlendirecek olursak Tarkat(savaşçılar) ve Oglıt(oğlanlar) kelimelerinin teklik biçimi Tarkan(savaşçı) ve Oglan(oğlan) olduğu için “bayat”ın da teklik biçimi “bayan”dır. Avar hanının adı da buradan gelmektedir. Oğuz dilinde ise Uluğ-Bayat (nimeti veren Yaratıcı) olarak geçmektedir. Bayat boyu, cihan fatihi Oğuz Han’ın altı oğlundan biri olan Günhan’ın oğlu Bayat’tan türemiştir. Tarihimize birbirinden kıymetli şahsiyetler…

Devamı
Haziran 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

ÜLKÜCÜ DÜĞÜNÜ

— Geliyorlar. Renk renk şeritlerle süslü taksi yazlık düğün salonunun yanında durdu. Taksinin önündeki oyuncak gelin bebek de sarsıldı frenle birlikte. Lâcivert elbiseleri içinde damat indi önce, gelinin inmesini bekledi. Gelin, dâmâdın yanında yerini alırken ışıklar ne kadar bol olsa da yüzleri tam aydınlatamıyor, gecenin karanlığı bu iki gencin heyecanını gizliyordu. Salona doğru yürümek için kol kola girdiler. Yanlarına bir genç yaklaştı, dâmâdın kulağına eğildi: — Ağabey, ışıkların sönmesini bekleyin. Işıklar söner sönmez, orkestra Çaydaçıra’yı çalmaya başlayacak. Sizler oyun ekibi ile birlikte girersiniz. Oyun ekibinin gençleri ellerinde mumlar olduğu halde…

Devamı
Haziran 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

3 Mayıs’ın hatırlattıkları… Yine Kıyam* Vaktidir…

Mayıs 1944’teki toplu tutuklamalar, Türkçülerin, Türk milliyetçilerinin, cumhuriyet tarihindeki ilk büyük mağduriyetidir.Herkesin bildiği gibi, bu tutuklamalarının asıl sebebi, ikinci cihan harbinin galipleri arasında yer alacağı artık belli olmuş bulunan Sovyetler Birliği’ne dolaylı bir yaranma suretiyle soğumuş olan ilişkileri geliştirmeye çalışarak, oradan gelebilecek muhtemel bir tehdide karşı, güyâ vakitlice tedbir almak endişesinden kaynaklanıyordu. Tabiî, Türk milliyetçileri üzerinden girişilen bu gayretkeşliğin herhangi bir netice vermediği, bilâhare, 1945 yılında, Rus Dışişleri Bakanı Molotov’la Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Selim Sarper arasında Moskova’da gerçekleşen meşhur görüşme ile anlaşılacaktı. Molotov Stalin’in Türkiye’yle ilgili taleplerini ihtiva eden bir…

Devamı
Haziran 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

NEFS MÜCADELESİ VE AHLÂK

Ahlâk, bir bakıma <<nefsi kontrol ve ona hâkim olma>> şuurudur. Nefis, hususî mânâsı içinde düşünülürse, sadece insanda mevcut bulunmaktadır. Normal olarak, bütün canlılarda, hayatı ve soyu idame ettirme çırpınışları vardır. Hayvanlarda, bu endişe hayli büyümüş bulunmaktadır. Hayvanlar, bir şuur kontrolü olmaksızın fizyolojik <<iç iticilerin>> ve içgüdülerin baskısı altında cereyan eden bir yaşama biçimi içinde bulunurlar. Ancak, hayvanlarda fizyolojik hayat, önceden programlanmış gibidir, düzenlidir. İnsanda rastladığımız neviden <<hırslara ve kaprislere>> bulaşmamıştır. İnsan, zekâ gibi, üstün bir psikolojik silaha sahiptir. İnsanın hayatına, mekanik içgüdüler yerine, hareketli ve doyum bilmez bir <<entellektüel güç>>…

Devamı
Haziran 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

UMRE: KALBİN HUZURU

Her namazda sadece şeklen değil kalben de yöneldiğimiz yere gidecek olmanın verdiği mutluluk, heyecan anlatılamaz. Ben henüz 30 yaşındayken Umre yapma maksadı ile kutsal topraklara gitmeye karar verdim. (Burada yaşımı özellikle vurguluyorum. Maalesef toplumumuzda Umre, Hac gibi ibadetler 65 yaşından sonra yapılması gerekiyormuş gibi algılanıyor. Gideceğimi duyan birçok kişinin “Bu yaşta neden gidiyorsun?” sorusunu sorması da buna işaret. Ne kadar yaşayacağımızı biliyoruz sanki!) İnsan gitmeden kendisini hazır hissetmiyor bir türlü. Günahları aklına geliyor, yaptıkları veya yapmadıkları. Nasıl yüz sürerim Allah’ın evim dediği yere korkusu kaplıyor insanın içini. Ama hepsi geçiyor.…

Devamı
Haziran 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

KÜLTÜR NEDİR ?

Konuşmada olsun, yazıda olsun kullandığımız kelimelerin, bilhassa terim mâhiyetindeki sözlerin iyi mânâlandırılması anlaşmayı kolaylaştırır, düşüncede gelişme sağlar. Filozoflar, fikir adamları mefhumları açık ifade etmek zarûretini dâima belirtmişlerdir. Bugünkü Türkçemizde sık kullanılan, fakat ne kastedildiği kesin olarak bilinmediği için içtimaî ve eğitim meselelerimizde karışıklıklara sebep olan kelime-terimlerin başında ‘kültür’ sözü gelmektedir. Kültür latince bir sözdür ve toprağı verimlendirmek için çalışma demektir. Daha sonra Avrupa dillerindeki ‘yüksek umumi bilgi’ mânâsı ile dilimize de girmiştir. Nitekim bizde de ilim, edebiyat, sanat bahislerinde fikirler ileri sürenlere ‘kültürlü insan’ demek âdet olmuştur. Fakat kültürün hakîkî…

Devamı
Haziran 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

GENÇLİK VE…

Mevsimlerden bahar, aylardan mayıs olunca ister istemez gönlümüze ve yüreğimize bir cemre gibi düşer gençlik. Onu lâyıkıyla yaşayanlara ya da yaşatanlara uzaktan ya da yakından gıpta ile bakarız sonra da niye baktığımızı şöyle açıklarız: Her milletin en hareketli, en ateşli gücü gençliktir. Bu kesime tam bir inançla güven duymak, onları mensubu olduğu millet için çalışmaya teşvik etmek, yarına emin adımlarla yürümektir. İşte bu sebepten dolayı Tevfik Fikret ‘Ferda’sında, M. Akif ‘Asım’ında,  Atatürk ‘Gençliğe Hitabe’ sinde bu milletin en değerli parçasına, yani gençliğine seslenmişlerdir. Çünkü gücün, hareketin, kısacası delikanlılığın adı, gençliktir.…

Devamı
Haziran 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

ELLER SİLAH DEĞİL KALEM TUTMALI

‘’En Güçlü Silah Fikir, En Güçlü Fikir Türk Milliyetçiliğidir.’’ Başbuğ Alparslan TÜRKEŞ Oyuncakları silahların gölgesinde kalmış bir nesle hitaben… Bir nesil düşünün; gençliklerinin en gürbüz çağlarında kendilerini bir ateş çemberine atmış. Bir düzen düşünün; koltuğunun altına kitap iliştiren, eli kalem tutan gençlik yerine o tertemiz gençlerin beline tabanca taktırmış. Ve bir fikir düşünün; Türk milletinin her çıkmaz sokağa girişinde önüne gelen duvarları yıkıp aşarak yol açmış. Ümit ediyorum ki bu bahsettiğimiz nesli, o neslin maruz kaldığı düzeni ve yine o neslin Türk milletini çıkmaz sokaktan çıkarabilmek için kullandığı fikir sistemini…

Devamı
Haziran 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

DİLÂVER, SİTARE VE BEN

Rahmetli eşim Dilaver’in aramızdan ayrılışının üstünden tam tamına 11 sene geçmiş. Tabii ki onun hakkında söylenecek o kadar çok şey var ki, anlatmakla bitmez. Burada benim için çok değerli bir yeri olan “Sitare” şiirinden bahsetmek istiyorum. Yazıldığından bugüne çok sevilen ve paylaşılan bir şiir bu. Şiir ile alâkadar olan her insanın çoğunun bildiği bir şiir. Bir genç bana “Bu şiir ile kız arkadaşımı kendime aşık ettim, sonrasında evlendik. Çok da mutluyuz.” dedi. Ne güzel! Bu şiir bir mutluluk getirmiş, sevinmemek mümkün mü? Dilâver çok yönlü biri idi ama hayatının büyük…

Devamı
Haziran 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

Dünya ve Memlekette Ahlâk Dâvâsı

Muhakkak ki bütün dünyayı saran görülmemiş bir ahlâk sarsıtısı içindeyiz. Hepimizin teker teker müşâhade zaviyelerimizin içine giren misaller pek çok. Duyduklarımız ve gazetelerde okuduklarımız da başka. İnanmaya değer bir zâttan aldığım mektup, memleketteki ahlâksızlıkların dehşet verici bir tablosunu çiziyor. Vilâyet, kaza ve hüviyet bildiren isimleri buraya alacak değilim. Hülâsanın hülâsası şu: Babasından gebe kalan ve çocuğunu düşünürken ölen kızın hikâyesi; kız kardeşiyle münasebette bulunarak dünyaya getirdikleri çocuğu boğup öldürdükten sonra kaçan bir marangozun hikâyesi; babasının metresi olduğu için evlenme isteklerinin reddeden güzel bir kızın hikâyesi, genç ve dul annesiyle münasebette…

Devamı