Mart 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

ATEŞİ YENİDEN YAKMAK

Bir kişinin ismi ve karakteri birbiriyle uyuşuyor ise ismi ile müsemma denir. Hayati Özkaya’nın Ateşi Yeniden Yakmak romanı da fikri, içeriği ve isminin uyuşmasıyla âdeta ismi ile müsemma olmuş. Hepimiz Türk hikâyeciliği deyince Ömer Seyfettin’i mutlaka anımsarız. Kaşağı, Diyet, Pembe İncili Kaftan’ı neredeyse okumayanımız yoktur. Ancak edebiyat eğitimi almamış ya da özel bir merakımız yoksa çoğumuz için Ömer Seyfettin ismi bundan öteye geçmez. Oysa yazarlar ve şairler bütün dünyada olduğu gibi bizim dünyamızda da dil tarlasının emekçileridir. Onların sayesinde dillerin zenginliği nesilden nesile aktarılır. Aslında dillerin korunmaya ihtiyacı yoktur, kullanılmaya ihtiyacı vardır. Dil kullanıldıkça…

Devamı
Mart 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

LORD BYRON

“Kalbimde vardı Byron’u bedbaht eden melâl…“ YAHYA KEMAL Her eser, sahibinin ruh hâlinden, yaşama biçiminden ve dünya görüşünden derin izler taşır; bu izlerden hareketle sanatçı hakkında yapılan biyografi denemesi, bizi bildik kronolojik hayat hikâyelerinin kuru ve sıkıcı atmosferinden çeker alır ve sanatçı ile kozmik bir ortamda buluşmamızı sağlar. Üstelik bu tür çalışmalar, sanatçının yaşadığı dönemin sosyo-kültürel, siyasî ve ekonomik tarihine dair bilgilerimizi tazelememize de vesile olurlar. Gerçi böylesi biyografi denemelerinin okuyucuyu yanılgıya sürükleyeceğini, sanatçı hakkında yersiz şüpheler uyandıracağını savunan sanat eleştirmenleri de vardır, lakin varsın olsun! Zira söz konusu kimse…

Devamı
Mart 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

“İRAN’DA TÜRK MİLLETİNİN HAKLI MÜCADELESİ YENİ BİR AŞAMAYA GİRMİŞTİR”

Kurubaş Geri Gönderme Merkezi 16/11/2018 İran adı verilen coğrafya eskiden beri Türk yurdu olmuştur. Ayrıca İran, Türklüğün ortaya çıkardığı büyük uygarlıkların doğduğu yer olmuştur. Tartışılabilir İslam öncesi tarih dışında son 1500 yıl boyunca bütün devletler Türkler tarafından kurulmuştur. Avrupa Tarih Tezi, Türk dünyası topraklarının kalp gâhi (Heartland)olan İran Türklüğünü inkâr eder. Avrupa Tarih Tezi, “Büyük Hazar Türk İmparatorluğu’nun kurulduğu arazileri, gerçek tarihi verilere ters bir şekilde, yalnız kuzey Kafkas ve kuzey Karadeniz olarak gösterir. Araştırmalarımıza göre Hazar imparatorluğu Kuzey Kafkas ve Kuzey Karadeniz arazisi dâhil günümüz İran ve Kuzey Horasan…

Devamı
Mart 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

TÜRK TÖRESİ VE İSLÂMİYET

Filozoflar, <<törelerin>> bir sosyal kontrol müessesesi  olarak baskıcı ve zorlayıcı olduklarını, dolayısı ile fertlerin hür tercihlerine fırsat vermediklerini belirtirken, bir bakıma <<toplumcu ahlâka>> karşı çıkmakta ve <<bireyci ahlâkı>> savunmaktadırlar. Zaten sosyolojik mânâda <<hürriyet>>, fertlerin kendi cemiyetlerinden <<koparabildikleri alternatifleri>> ifade eder. Ahlâki davranışı, <<hür bir iradenin tercihleri >> tarzında anlayan bir fikir adamı için gerçekten <<töre>> insana boyun büktürmektedir, kişiyi cemiyetin önünde diz çöktürmektedir. Öte yandan, ahlâkı, bir sosyal kontrol müessesesi olarak ele alan sosyologlar, bütün <<sosyal müesseseler>> gibi törenin de baskıcı olacağını, bunun bir kusur değil, aksine bir değer olduğunu…

Devamı
Mart 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

ARTI BİR

Herkesin sahip olduğunun bir fazlasına sahip olsanız nasıl hissederdiniz? Buna ‘’eksik’’ cevabını vermek çok akla yatkın olmasa gerek. Tıpkı yalandan ve nefretten haberi olmayan down sendromlulara ‘’eksik’’ bakmanın akla yatkın olmadığı gibi. Down sendromu en basit tanımıyla genetik bir farklılıktır, sıradan bir insan vücudunda 46 adet kromozom varken down sendromlu bireyde 47 adet kromozom bulunur. Down sendromu tedavisi olan yahut tedavi edilebilecek bir hastalık değildir. Down sendromunun ortaya çıkış nedeni tam olarak bilinmemektedir. Ortalama her 800 doğumda bir görülür. Tüm dünyada 6 milyon civarında down sendromlu birey yaşarken ülkemizde bu…

Devamı
Mart 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

ÖMER SEYFETTİN VE KİMLİK İNŞÂSI

Coğrafya, zaman, toplum düzeni gibi çeşitli unsurlar medeniyet inşâsında etkilidir ancak medeniyetin temel taşı insan, harcı da kültürdür. İnsan unsuru göz ardı edilmiş bir medeniyet tasavvuru yapmak mümkün değildir. Peki, insan ile koskoca bir medeniyet arasında kurulan bu köprünün sırrı nedir? Cevap esasında ‘insan’da gizlidir. O insan ki yaratılmışların en şereflisi olup kendisine tayin edilmiş misyonu gerçekleştirmek üzere ömür tüketmektedir. Bu süre zarfında insandan esas beklenen ise bir şahsiyet kazanmasıdır. Şahsiyet tek başına bir insana özgüdür. Şahsiyetin sık sık farklı fertlerde tekerrür etmemesi yani ferdin Peyami Safa’nın bahsettiği ‘sürü adamı’na…

Devamı
Mart 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

İŞ ADAMI VE KAHRAMAN

Cumhuriyet , 18 Temmuz 1942 Buhar makinesi doğduğu tarihten beri bütün Anglo-Sakson dünyasında ideal insan tipini businessman (iş adamı) temsil etmeye başladı. Sanayi kapitalizmi inkişaf ettikçe antikitenin kahramanları ve ortaçağın “azizleri yerine petrol kralları, kömür kralları, otomobil kralları geçiyordu. Ütilitarizm (faydacılık) felsefesinin buharın keşfinden pek az sonra Bentham ’dan J. Stuart Mill’ e kadar İngiltere’de doğmuş ve parlamış olması bir tesadüf değildir. Muvaffakiyeti hakikatin yerine koyan pragmatizm felsefesinin de Amerika’da itibar kazanmasına şaşılmaz. Bilgiyi faydanın emrine veren, doğru mefhumunun yerine kazanç mefhumunu geçiren ve menfaati bir hak ve ahlâk prensibi…

Devamı
Mart 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

BÜYÜK DÂVAMIZ

TÜRKİYE’MİZİN halle muhtaç bir meseleleri vardır. Sosyal meseleler, ekonomi ve eğitim meseleleri, demokrasi meselesi, edebiyat ve güzel sanatların bazı kollarında sözde ‘gerçekçilik’ meselesi, açık tartışmalara mevzu teşkil eden ve mâlûm çevrelerce kesif propaganda malzemesi olarak ortaya sürülen sosyalizm meselesi vb. Fakat aslında Türkiye meselelerinin hepsi bir noktada toplanmaktadır. Görülen karışık manzara tek bir dâvanın çeşitli cephelerinden ve aynı yöne çevrilmiş türlü yollardan başka bir şey değildir. Hakikatte Türkiye’nin ana gayesi, sosyal, kültürel, hukukî, idarî, bütün problemlerinin düğümlendiği büyük dâvası, ‘muasır medeniyet seviyesine yükselme’ diye ifadelendirilen çağdaşlaşma hedefine ulaşmaktır. Bilindiği üzere,…

Devamı
Mart 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

Ozan Arif

Size Ozan Arif’in hayatını anlatacak değilim. Şu yılda şurada doğdu, şöyle okudu, şöyle yazdı diyecek de değilim. Ben size bendeki Ozan Arif’i anlatmak istiyorum. Zaten biraz ben anlatacağım, biraz da o kendisini şiirleriyle anlatacak. Benim Ozan Arif hikâyem memleketimdeki bir arkadaşımın evinde başladı. Mehmet İsen arkadaşımla odada oturup Ozan Arif’in kasetlerini dinler ve kendimizden geçerdik. Aslına bakarsanız çok da anlamıyorduk ama bizi heyecanlandıran bir şeyler vardı. Türklük ve İslamiyet’i o kadar güzel anlatıyordu ki etkilenmemek elde değildi. Herkesin darbeye sustuğu hatta alkışladığı dönemde o darbenin 7 ceddine küfrediyordu. Hani şimdi…

Devamı