Abide Şahsiyetlerden Nisan 2019 Yeni Ufuk Dergisi 2019 

İNSAN VE AHLÂK

Ahlâk, bir problem olarak, sadece insan için vardır. Bitki ve hayvanların hayatında düzen, dayanışma, hatta istismar bulunmasına rağmen ahlâktan söz edilemez.Eğer, fert ve cemiyet olarak insan da <<şuurdan mahrum>> olsa idi, bizim için de böyle bir problem olmayacaktı. Şu halde, ahlâk konusu, “şuur problemi” ile çok yakın bir ilgi içindedir. Psikolojik açıdan düşünülürse, <<ahlâk problemi>> incelenirken, <<şuur>> konusu asla ihmal edilemez. Çünkü şuurdur ki bizde irade ve sorumluluk fikrini doğurur. İslâm ölçülerine göre, şuurun yokluğu halinde, irade ve sorumluluk da yoktur. Yalnız duyulara, reflekslere, mekanik etki ve tepkilere, içgüdü ve…

Devamı
Nisan 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

Değişim ve Statüko

Dünya var olduğundan bugüne kadar sürekli bir değişim içerisinde kıyamete doğru ilerlemektedir. Öyle ki sürekli değişime işaret eden Herakleitos, ‘‘Aynı nehirde iki defa yıkanılmaz.’’ sözüyle durağan ve değişmez bir varlığın olmadığını savunmuştur. Evrimsel süreç bu değişmez değişim yasasının en bariz göstergelerinden biri olarak her geçen gün kanıtlanmaya devam ederken ne yazık ki bizim bu gerçeği yüzeysel olarak değerlendirmemiz alacağımız verimi düşürüyor. Sadece biyolojik bir kavram olarak baktığımız evrim sürecinin diğer alanlardaki yansımalarını da görmek değişimin devamlılığını göstermesi açısından önemlidir. Örneğin, büyük ekonomik şirketlerin küçük esnaf olarak tabir ettiğimiz mikroekonomik yapıları…

Devamı
Nisan 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

GÜNÂŞIĞI II

Güneş, uçsuz bucaksız uzanan bozkırın önüne set çeken kel tepelerin ardından yüzünü göstermeye başlamıştı. Cümle mahlûkat ve nebâtat asırlardır bu ânı beklemişçesine neşeyle günü karşılıyordu; her gün ve usanmadan. Gün ışığı üstlerine düşende onlar yeniden doğuyor, kâinatın muazzam ahenginin bir parçası olmaya devam ediyorlardı. Ancak nebâtat içinde bir nevi vardı ki onun hâli bambaşkaydı. Günsüz yaşamaya namüsait yaradılışı günâşığının zaafını ele veriyordu. Öyle ki ömrünün her safhasında güneşten başka şeye bakmaktan imtinâ eden gözleri ustalıkla başına söz geçirir; başı da boynunu itinayla güneşe çevirirdi. Yaşamaktan gayesi yalnızca güne bakmak değildi…

Devamı
Abide Şahsiyetlerden Nisan 2019 Yeni Ufuk Dergisi 2019 

İSTEMEK

İstemenin haklı olmak için yettiği bir dünyadayız. Arzu mânâsında istemek, talep mânâsında istemek, irade mânâsında istemek, istemek oğlu istemek. Bu dünya isteyenlerindir. Aza değil, çoğa bile kanmayanların istemek hummaları arasında yaşıyoruz. Her canlı şey eğer kartlaşmamışsa veya ihtiyarlamamışsa, her canlı şey, nebat, hayvan ve insan, her canlı şey, yaşadıkça istiyor, istedikçe buluyor, buldukça daha fazlasını istiyor; çünkü her canlı şey eğer kartlaşmamışsa veya ihtiyarlamamışsa büyüyor. Yalnız kart ve yalnız ihtiyar, mevcudunu muhâfaza dâvâsındadır. Fakat muvaffak olamıyor ve ölüyor. Ölüm daha fazlayı istememekten başlıyor, istememeyi istemekle devam ediyor, hiçbir şey istememekte…

Devamı
Nisan 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

BAŞBUĞ ALPARSLAN TÜRKEŞ’E VEFA

60’lı yılların sonlarında taşrada lise öğrencisi idim ve başta babam olmak üzere eski demokrat partililerin ağırlıkta olduğu bir çevrede bulunuyordum. ‘Maocu’ olarak nitelendirilen İngilizce öğretmenimiz özellikle CHP’li ailelere mensup arkadaşları örgütlemeye çalışınca bizler de ona karşı duran ve sık sık Atatürk’ü övücü sözler söyleyen matematik öğretmenimizin etrafında kenetlenmiştik. Lise son sınıfta, okulumuzun Kültür ve Edebiyat Kolu Başkanı olarak 1969 yılının 19 Mayıs törenlerinde öğrenciler adına konuşma yapmakla görevlendirilmiştim. Haliyle millî duyguları ağır basan, hamaset yüklü bir konuşma yaptım. Şiire ilgi duyuyordum ve bazı şiirlerimi ünlü şairimiz Arif Nihat Asya’ya göndermiş,…

Devamı
Nisan 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

Bir Ülkücünün Ardından

Türkeş bize Türkeş bize Mao size Türkeş bize 9 ışık doktrinle Yol gösterir Türkeş bize… Türkeş’im var Türkeş’im var Liderlerden Türkeş’im var Eğlen moskof geliyoruz Önde Başbuğ Türkeş’im var… Zannediyorum iki yıl evveldi. Ahde Vefa Turan Derneğinin Konya’nın en büyük salonunda düzenlemiş olduğu geceye Yeni Ufuk Dergisini temsilen katılan bahtiyar kimselerin arasına ben de dâhil olmuştum. Memleketin dört bir yanından binbir zahmetle salonu dolduran dava büyüklerimizle daha yolculuğumuz başlamadan hemhal olmaya başladık. Bursa’dan gelen Adnan İslamoğulları ağabey ile Eskişehir tren garında karşılaşıp kucaklaştık. Yenge hanımın müsaadeleri ile Adnan ağabeyi trenin…

Devamı
Abide Şahsiyetlerden Nisan 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

TÜRK MİLLETİNİN MEDENİYET YOLU

‘’BÜYÜK DAVAMIZ’’ adlı yazımızda Türk milletini karşılaştığı en mühim problemin çağdaşlaşma olduğunu, bunun, verimsiz ve zararlı bir taklitten ileri geçemeyen Avrupalılaşma ile karıştırılmaması gerektiğini ve esasen, biri mütefekkir, biri devlet adamı iki Türk büyüğünün, Ziya Gökalp ile Atatürk’ün, en doğru şekilde ‘’Muasırlaşma’’ veya ‘’Muasır medeniyet seviyesine yükselme’’ formülleri altında meseleyi vazettiklerini, dâvanın, çağdaş medeniyete dıştan benzeme suretiyle değil, ancak onun ruhunu benimsemekle halledilebileceğini belirtmiştik. Şimdi bunun üzerinde biraz daha durmanın lüzumuna kani duruyoruz. Hiç bir vatansever düşünülemez ki, Türk topluluğunun medenîleşme arzularını muhalif olsun ve milletin bu yoldaki cehitlerine katılmasın.…

Devamı
Nisan 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

“Mustafalar Ölür, Allah Davası Ölmez, Milliyetçilik Yaşar”

”Ağaçların arası Merve ile Sefa mı? Yedi ekim gününde astılar Mustafa’mı! Bozdurmayın kafamı; ağlatırım sazımı! Söyle Pehlivanoğlu,  gönlün bizden razı mı?” Mesut İlkay YANIK Gönlün razı mı bizden ağabey? Senin uğruna can verdiğin bu köklü, kutlu Türk milliyetçiliği davasının gereksinimlerini layığıyla yerine getirebiliyor muyuz? Sizin komünizmi kuruttuğunuz gibi, bizler de dönemimizin liberal kapitalizm ve siyasal islâmcılık gibi safsatadan ibaret gayri milli ideolojileri kurutabiliyor muyuz? Kurutacağız. Sizlerin ışık tuttuğu bu davada, dünya üzerinde esaret ve zulüm altında tek bir Türk kalmadığında, dünyaya yeniden nizam verdiğimizde, yataklarımızda rahat rahat uyumak yerine ülkücü…

Devamı
Nisan 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

Kitaplarla Söyleşi 1-2

Kitaplarla konuşmak, onları tahlil etmek ve bu çıkarımları kitaplaştırmak ne yazık ki, Türk yazın geleneğinde pek alışagelmediğimiz ve pek de rastlamadığımız bir tarzdır. Oğuzhan Saygılı, bu tarzın ülkemizdeki yegâne temsilcisi olma yolunda desek pek de abartmış olmayız. Zirâ kendisi şu an kitabının üçüncü serisi olan “Kitaplarla Söyleşi-3″ün hazırlıkları ile meşgul. Kitaplarla Söyleşi 1-2 eserlerini tahlil etmeden önce kitabın yazarı Oğuzhan Saygılı’dan bahsetmemek elbette olmaz. Oğuzhan Saygılı 1978 yılında Gaziantep’te doğup ilk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladı. Lisans eğitimini almak için ise Atatürk Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi’ne başladı ve buradan…

Devamı
Nisan 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

Türk Kadının Cemiyet Hayatındaki Yeri

Kadın, katun, hatun gibi kelimelerle Bengü Taşlar’da karşımıza çıkan ve Dede Korkut hikayelerinde “Ak südünemdügümkadınum anam” şeklinde bahsedilen kavram bir cinsiyet belirtmekten öte cemiyet hayatında bir fert, aile hayatında bir eş ve annelik gibi bir mertebe ile hayatımızda yer edinmiştir. Türk cemiyet yapısındaki en önemli sosyal birliğin ‘aile’ olarak görülmesine ve ailenin temelinin de kadın olarak atfedilmesine pek çok örnekte rast gelmişizdir. Türk destanlarında ilahi bir mertebeye çıkan ve bazen karanlığı yarıp gökten inen ışık huzmesi genelde kadındır. Hatta Türk’ün eski inançlarında Ay erkek olarak benimsenirken, Güneş dişi bir varlık…

Devamı