Ocak 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

TANRI DAĞLARININ GÖZYAŞLARI

Irmak denilince aklımıza önce Sırderya sonra Amuderya sonra Nil sonra Tuna ve sonunda  Sakarya gelir. Sakarya,  masum Anadolu’nun sadece “saf çocuğu” değil aynı zamanda ırmakların “piri”dir. Köprü denilince aklımıza önce Mostar Köprüsü daha sonra Sırat Köprüsü gelir. Sırat Köprüsü köprülerin “piri”dir. BOZKIRDA ALTINCI TÜRK Kapak Düzeni Kitap kapağı Tanrı Dağları’yla süslenmiş. Dağ denilince akla önce Kösedağ sonra Toroslar sonra Hira ve sonunda Tanrı Dağı gelir. Hira Dağı; dağların Tanrısı. Tanrı Dağları; dağların piri olan dağ. Hangi dağ Miraç’a çıkmak isterse önce Tanrı Dağlarını ziyaret eder sonra Hira’da yolculuğuna başlar. Tanrı Dağ’ları güneşin…

Devamı
Ocak 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

KANUNLAR VE TÖRELER

Her cemiyet, kendi sosyal, kültürel, ekonomik ve politik hayatını düzene sokacak <<norm>>lara muhtaçtır. Bu normların dini, ahlaki, hukuk, bedii mahiyette olabileceğini ve bunlar arasında denge ve dayanışma bulunduğu ölçüde cemiyetin huzur içinde yaşayabileceğini, daha önceki yazılarımızda belirtmiştik. Yine bunların yanında, şu hususu da önemle ortaya koymuştuk ki, bir cemiyette <<sosyal kontrol müesseseleri>> arasında ahenk ve denge kurulamamışsa yahut bu değerler arasında çelişmeler ve çatışmalar mevcutsa cemiyeti anarşiden kurtarmak mümkün olmaz. Bir milleti, sevk ve idare edenler, asla unutmamalıdırlar ki, <<milli vicdana>>, <<milli değerlere>> ve <<töre>>ye ters düşen bütün tutuş ve…

Devamı
Ocak 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

TÜRKLÜĞÜN YÜZ AKI ELÇİBEY’İN VASİYETİ ÜZERİNE

Ebulfez Elçibey kendinden önceki Türkçüler gibi çile dolu bir ömür yaşamış ve Türklüğün unutulmaz liderleri arasında yerini almıştır. Türk milliyetçilerinin sık sık kullandığı manidar bir söz vardır; ”Unutursak kanımız kurusun” diye. Hanım Halilova, Elçibey’in hayatı boyunca yanında bulunmuş, onun dava arkadaşlığını üstlenmiş biri olarak Elçibey’in vasiyetini yerine getiren kişi olmuştur. Elçibey, Halilova’dan yaşadıklarını, çektiği çileleri ve Türk milleti adına katlandığı sıkıntıları, kimin onun yanında durduğunu, kimin menfaatleri uğruna koltuk sevdasına kapıldığını anlattığı bir kitap yazmasını istemiş. İstemiş ki vefatının ardından gelecek nesillere bir öğüt olsun, dünya durdukça unutulmasın. İşte bu…

Devamı
Ocak 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

QARA YANVAR

Ne adavet ne gerçek Vallah yoktu o gece. Zulüm zalim eliyle Hakk’ı boğdu o gece! SSCB’nin 1920 yılında çiçeği burnunda Azerbaycan Cumhuriyeti’ni işgalinden itibaren Azerbaycan Türklerinin çektikleri fizikî ve ruhî çilelerin haddi hesabı yoktur. Yıllarca hem Sovyetler Birliği’nin, öz topraklarında cirit atmasına üzülerek seyirci kalmış hem de bu zalim milletin bu coğrafyada uyguladığı yaptırımların faturasını ödemişlerdir. Tüm bunların ötesinde Moskoflar, yüzyıllardır Türk hâkimiyetinde olan ve Türk olan koskoca bir toprak parçasını Ermenilere peşkeş çekme cür’etinde bulunmuşlardır. Mevzubahis bölge Karabağ’dır. 19 Mayıs 1783’te II. Katerina‘ ya yazdığı mektupta:“Fırsat bulunca Karabağ’ı hemen Ermenilerin…

Devamı
Ocak 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

BAŞKA SEBEBİ VAR MI?

Olgunluk bir ihtiras disiplinidir. Eskiler buna sahip olanlara “kâmil adam” derlerdi. Hakikatte her medenî adamın vasfı, ruh kargaşalıklarını önleyen bu iç disipline sahip olmaktır. Kendi ölçüsünde bir iradenin emrinde olmayan, frensiz bir ihtiras, yapıcı olduğu kadar da yıkıcıdır. Nerede yapar, ne zaman yıkar, kendi med ve cezirlerinin gizli sebebilik mekanizmasından haberi olmadığı için, bunu kendisi de bilmez. İhtirasların en şiddetlisi ve bundan ötürü en tehlikelisi politikacının ruhunu şişirir. En büyük aşkla rekabet eden ikbal hırsına en büyük kumarın heyecanı karışır. Tarihin tüyler ürpertici trajedileri bu ihtirasın gemi azıya aldığı devirlerdedir.…

Devamı
Ocak 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

5 OCAK’TAN 5 OCAK’A

“Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü” 5 Ocak 1940’ta Adana’da Bayrak şiirini yazarak bayraklaşan şairimiz Arif Nihat ASYA, yine bir başka 5 Ocak’ta, 5 Ocak 1975’te hakkın rahmetine kavuşarak, ebedi âleme göçmüştür. (1904-1975) Arif Nihat, milletimizin varlık yokluk mücadelesine şahit olmuş, Osmanlı devletinin çöküşünü, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunu yaşamış bir şairdir. Tarih ve mazi onun şiirlerinde şanla, şerefle yerini alırken ruhunu besleyen iman ve inanç bütün samimiyetiyle şiirlerinde dile gelmiştir. Onun şiirlerinde sahip olduğumuz coğrafyanın taşını toprağını, dağını ovasını, akarsuyunu denizini, ağacını çiçeğini bir…

Devamı
Ocak 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

TÜRKLÜK GURUR VE ŞUURUNUN ANITSAL ESERİ: ORHUN ABİDELERİ

“Türk adının, Türk Milletinin isminin geçtiği ilk Türkçe metin. İlk Türk Tarihi. Taşlar üzerine yazılmış tarih. Türk devlet adamlarının millete hesap vermesi, milletle hesaplaşması. Devlet ve milletin karşılıklı vazifeleri. Türk nizamının, Türk töresinin, Türk medeniyetinin, yüksek Türk kültürünün büyük vesikası. Türk askeri dehasının, Türk askerlik sanatının esasları. Türk gururunun ilahi yüksekliği. Türk feragat ve faziletinin büyük örneği. Türk içtimai hayatının ulvi tablosu. Türk edebiyatının ilk şaheseri. Türk hitabet sanatının erişilmez şaheseri. Hükümdarane eda ve ihtişamla hitap tarzı. Yalın ve keskin üslubun şaşırtıcı numunesi. Türk milliyetçiliğinin temel kitabı. Bir kavmi millet…

Devamı
Ocak 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

MİLLİYETÇİLİĞİN YANLIŞ TEFSİRLERİ

Aziz milletimizin, önüne dikilmiş sun’i engelleri devirip gerçek demokrasi iklimine gireceğinden artık şüphe edilemez. Ünlü Fransız mütefekkiri Voltaire’in dediği gibi, düşünmesini bilen bir millet er geç selamet yolunu bulur. Ancak Türk Milletinin kıymet hükümlerine ve gelecekteki sosyal yapısına dair ileri sürülen mütalaalar arasında ne tarihi-içtimai realitelerle, ne de milli menfaatlerle uzlaştırılması mümkün olmayanlar dikkati çekecek kadar çoktur. Türk Milliyetçilik anlayışı etrafındaki hatalı görüşler bunlardan biridir ki, yerli-yersiz tefsirlerle hayli zedelenmesi yüzünden bu anlayış adeta asli mahiyetinden sıyrılarak acayip bir mefhum haline gelmiştir. Milliyetçilik meselesini Türk Sosyal Problemlerinin birincisi saymak mümkündür.…

Devamı
Ocak 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

ERZURUM’DAN CAMBRİDGE’A BİR TÜRK MÜNEVVERİ: MÜMTAZ TURHAN

Garplılaşmanın neresindeyiz? Sorusu sorulduğunda akla gelen ilk isim Mümtaz Turhan’dan başkası değildir. Tecrübî bilimlerin Türkiye’ye getirilmesinde önemli bir yere sahip olan Turhan, Türk milliyetçisi münevverlerden olmasıyla da bizim için yeri ayrı olan şahsiyetlerdendir. 1908 yılında Erzurum’da doğan Turhan, henüz sekiz yaşında iken Rus işgali yüzünden Kayseri’ye göç etmek zorunda kaldı. İlk ve ortaokulu Kayseri’de tamamlayan Turhan, lise öğrenimini Ankara’da almıştır. Liseden mezun olduktan sonra İstanbul’a gitmiş ve İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümünde eğitimine başlamıştı. Hayatındaki dönüm noktalarından birine ev sahipliği yapan 1929 yılına geldiğinde Maarif Vekâletinin açtığı imtihanı kazanarak psikoloji öğretimi…

Devamı
Ocak 2019 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2019 

SARIKAMIŞ HAREKÂTI VE ENVER PAŞA

22 Aralık 2018, Sarıkamış Harekâtı’nın 104. yıldönümüdür. Bu Harekât’ın ilk amacı; 93 Harbi (1877-1878 Osmanlı – Rus Harbi) Osmanlı Devleti’nin yenilgisiyle sonuçlanınca Ruslara savaş tazminatı olarak verilen Batum’u ve Berlin Antlaşması ile yine Ruslara terk edilen Sarıkamış, Kars, Ardahan ve Artvin’i kurtarmaktı. 3. Ordu Kumandanı Hasan İzzet Paşa, Kasım 1914’te, Azap ve Köprüköy’e (Erzurum’a) saldıran Rusları bozguna uğratarak dağıtmıştı. Ancak, Hasan İzzet Paşa, dağılmış olan Rus Ordusu’nu takip etmek yerine Ordu’yu 15 km geri çekmişti. İşte, Harekât’ın ikinci amacı ise, dağılmış olan bu Rus Ordusu’nu yok edip Bakü petrollerine ulaşmaktı.…

Devamı