Ocak 2020 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2020 

Kazım Karabekir ve Yetim Evlatları

Kazım Karabekir hayatım adlı eserinde soyunu Selçuklulara bağlamakta ve Osmanlı yönetiminde kendilerine Tımar verilen ailelerden olup Karabekiroğulları olarak adlandırıldıklarını belirtmektedir. Karabekiroğulları Karaman’ın Gaferyat Kasabasına (bugün Kâzımkarabekir ilçesi) yerleşmiş bir aile idi. Kazım Karabekir, bugün fatih ilçesinde yer alan Küçükmustafapaşa semtinde 1882 yılında doğmuştur. Babası Mehmed Emin Paşa, annesi Havva Hanım’dır.  Babası daha 15 yaşında gönüllü olarak Kırım Savaşına katılmış ve madalyalarla döndüğünde alaylı olarak orduda kalmıştır.   Kazım Karabekir çocukluğunda babası Mehmet Emin Paşa’nın görevleri nedeniyle bulunduğu doğu vilayetlerinde ve gençlik yıllarında İstanbul’da komşuluk ilişkileri içinde bulunduğu Ermenilerle dost olarak…

Devamı
Ocak 2020 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2020 

Nasibinin Peşinde Bir Estet Ahmet Hamdi Tanpınar

“Aşk romanları yazarı Ahmet Hamdi, günlüklerinde parasızlıktan dert yanıyormuş.” Bu ses, bu çehre, bu dünyaya hinlik üstü tembellik sarkıtan Oblomov, belli ki pek natürmort yaşıyor. Kahveler içilmiş, fallar tutulmuş, bahtımıza pek âlâ pembe panjurlu, dâhilinde uşaklar, aşçılar, bahçıvanlarla halvet şirincecik bir leb-i derya konak çıkmış! Şimdi kimse başını gözünü boş yere oynatmasın, yeni yetme kalem düşmanları bilmezler; aşk romanlarının saltanatı Muazzez Tahsin ve Kerime Nadir işbirliğinde bu ülkede doludizgin mekân tuttu televizyon öncesi. Bu nokta zürefanın, mütefekkirin akıl çanağına akıtılmış olsun. Zîra televizyon, bir karardı bu bahtı pek kapalı toplumda;…

Devamı
Ocak 2020 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2020 

NAMUSLU OLMAK VASFI

Çok defa bir adamı methederken, başta onun dürüst, namuslu adam olduğunu söyleriz. Namuslu olmak bir vazife, bir tabiî hal değildir de bir meziyet midir? Bunu soranlar az değildir. Birçok normal vasıflar için de aynı: Ahmet Bey namuslu adamdır da Mehmet Bey, Hasan Bey, Hüseyin Bey namussuz mu? Ahmet Bey akıllı adamdır da ötekiler deli mi? Ahmet Bey’in gözü açıktır da başkalarının gözü kör mü? Bu tabiî vasıfları meziyet gibi sıralamak şunu söylemeye benziyor: – Ahmet Bey bulunmaz adamdır: Kaşı gözü vardır, ağzı burnu vardır, elleri ayakları vardır. Körler memleketinde şaşıların…

Devamı
Ocak 2020 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2020 

27 Ocak Kuruluş Günü Münasebetiyle OSMANLI DEVLETİ

“Benim kanaatimce İmparatorluk’u (Osmanlı) iyi anlamadan Türk milletini iyi anlamaya imkân yoktur. (…) Tarihin bu en büyük destanını bütün mısralarıyla öğrenmeliyiz. Bu bilgi aslında Türk kültürünün ve Türk medeniyetinin bilinmesi demektir.” (S. 30) Ben de destanın ahengini bozmamaya çalışacak, sözü daha çok otoritelere bırakacağım. Zira başka bir otorite Sayın İlber Ortaylı: “Bu büyük bir imparatorluk. Bir kültür. Ve şunu ifade edeyim. Bugün Türk insanı bunu anlamaktan aciz. İki açıdan aciz. Birincisi, bu tarihi anlamıyor, kavramıyor, öğrenemiyor. İşte bunlar haydut, yağmacı, kardeşini öldürdü. Yok, yeniçeriliğin kaldırılması için ordusunu doğradı gibi değerlendirmeler…

Devamı
Ocak 2020 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2020 

İSKİLİPLİ ATIF HOCA ŞAPKADAN DOLAYI MI ASILDI? YOKSA…

Atıf Hoca Kimdir? Akkoyunlu aşiretinden Mehmet Ali Ağa’nın oğlu olarak 1292/1876’da Çorum İskilip’in Tophane köyünde doğar. Annesi, Benû Hattap aşiretinden Arap Dede’nin torunlarından Nazlı Hanım’dır. Göbek adı Mehmet olan Atıf Hoca, altı aylıkken öksüz kalır ve dedesi Hasan Kethüda Efendi’nin himayesinde büyür. Önce köy hocasından, sonra İskilip’te Hoca Abdullah Efendi’den, daha sonra 1893’te İstanbul’da Çarşambalı Hoca’dan okur. “İskilipli Mehmet” adıyla 1902’de medrese ruûs sınavını vererek Fatih Câmii’nde ders vermeye başlar. Dârülfünun İlahiyat Fakültesi’nden 1905’te mezun olarak Kabataş Lisesi Arapça Muallimliği’ne tayin olur. Dersiam maaşlarının azlığı sebebiyle hocaların mağduriyeti üzerine Şeyhülislam’la…

Devamı
Ocak 2020 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2020 

DEMOKRASİDE SOYSUZLAŞMA VE MİLLİYETÇİLİK

Fikir sistemi olarak milliyetçilik ile, siyaset ve idare tarzı olan demokrasi arasındaki sıkı alâka malûmdur. Her iki mefhum kütle temayülü, halk iradesi, hürriyet ve adalet çizgisinde birleşir. Biri fikrî temel, diğeri onun tatbikatı durumundaki milliyetçilik ile demokrasi, âdeta içiçe mevcut olabilen ve ancak bir arada bulunmakla mana ve ehemmiyet kazanan, eş değerde, iki içtimaî gerçektir. Hal böyle iken, milliyetçiliği demokrasiye karşı göstermek isteyenler vardır. Bunlar, yalnız belirli “sağcı” zümrenin çıkarlarına hizmet ettiğini ileri sürdükleri milliyetçiliğin, köklü menfaatlerini gözeten demokrasiye zıt bir cereyan olduğunu kabul ederler. Bilhassa “Halk demokrasisi” müdafaacılarınca benimsendiğini…

Devamı
Ocak 2020 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2020 

SON NEFESDE HASBİHÂL

Birbirine çarpmadan mayhoş mayhoş süzüle gelen kar taneleri, zamanın hızlı akmasına mâni olamıyordu.  Koşarken ciğerinden gelip dışarıya taşan buharlı ılık nefesi azda olsa görüş mesafesini engelliyordu. Biran peşinden gelen silahlıları atlattığını sandı, fakat kulağının dibinde gruplaşmış bot sesleri inlemeye başlamıştı. Birden çoğu kez yanından geçtiği ve birçok Müslüman Türk ailenin hürmet gösterdiği ihtiyar bir kocanın bahçeli evinin yamacında olduğunu fark etti. Hiç tereddüt etmeden daldı bahçe kapısından içeriye. Ağaçların arasına gizlenmiş, nâçizane, tek katlı bir yapı vardı karşısında. Eğilerek ellerini iki dizine yaslayıp nefesini tazeledi ve direk kapıya atıldı. Kapıyı…

Devamı
Ocak 2020 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2020 

KIZIL ELMA YOLUNDA İLK DURAK: MİSAK-I MİLLÎ

“Kerkük benim, demek ayrı gördüler Şu döşüme paslı hançer vurdular Sanki benim öz evime girdiler Oğlum gibi ağlayan vatan Kerkük!” Yüzyıldır ayrı yaşadığımız hasret coğrafyamız; Kerkük, Selanik ve Musul’dan ibâret değil elbette! Ancak türküler, şiirler halen bu coğrafyalara yazılı ve dualarda unutulmayan da yine bu coğrafyalar. 28 Ocak 1920… Osmanlı Mebusan Meclisi’nde alınan karar açık: Madde 1: Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, kesinlikle bölünemez. 100 yıl önce kabuğuna çekilen devlet son bir çırpınış ile millî toprakları muhâfaza etmek için silkindi. Misak-ı Millî kutlu olsun. Sonra Sevr Antlaşması sahnelendi. Şanlı…

Devamı
Ocak 2020 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2020 

KAHRAMANLAR KERVANINDA: ŞEHİD POLİS FETHİ SEKİN

Daha önceki tarihlerde de varlığımızı sürdürmüş olsak da, Sultan Alparslan’ın bembeyaz elbisesini giyip “Bu benim kefenimdir! ya muzaffer olur gâyeme ulaşırım; ya da şehît olarak cennete giderim.” Diyerek, Anadolu’nun kapılarını Türk Milletine açmasının üstünden 949 sene geçti. 949 yıldır kadim Türk Milletinin kahraman evlatlarının kanıyla suladık bu toprakları. Ertuğrul Gazi’yle bu topraklarda 300 çadırlık boydan 624 yıl yaşayacak bir devletin temellerini attık. Kanuni Sultan Süleyman’la beraber şehit kanıyla atılmış temellerin üzerine medeniyet inşa ettik. Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarıyla bu topraklarda 624 yıllık bir medeniyetten kalanlarla Türkiye Cumhuriyetini kurduk.…

Devamı
Ocak 2020 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2020 

AHLÂK EĞİTİMİNİN ESASLARI

Ülkemizde, <<ahlâk eğitiminin>> lüzumuna inanmayacak bir tek aklı başında insan gösterilemez. Ahlâk, insan hayatının en vazgeçilmez yönlerinden biridir. Bununla beraber, ahlâk eğitiminin maksadı, mahiyeti ve biçimi etrafında esaslı anlayış farklarına rastlıyoruz. Bazıları, ahlâk eğitiminin, <<bilmek değil, yapabilmek>> demek olduğunu, bu sebepten okullarda okutulacak bir ders biçiminde ele alınamayacağını, ahlâkın bir cemiyet işi olduğunu, kitaplarla, söz ve nasihatle başarılamayacağını savunur. Bazıları da bu düşüncenin karşısına çıkarak, ahlâk eğitiminde <<yapabilmek için bilmek gerektiğini>>, insan hayatında kitapların, söz ve nasihatin etkisiz olmadığını, bu sebepten okullarda yetkili ve örnek şahsiyetlerinin okutulacağı bir <<ahlâk dersleri>>…

Devamı