Ortadoğu’da Türk Katliamları, Dr. Şemsettin Küzeci’nin millî bir duyarlılıkla milletine olan borcu olarak ortaya koyduğu eseridir. Eser, 1920–2004 yılları arasında Irak Türkmenlerinin uğradığı katliamları dünya kamuoyuna duyurmak maksadı taşırken başta Irak Türkmen gençliği olmak üzere tüm Dünya Türklüğünün genç dimağlarının yaşanan olaylardan ders alması amaçlanmıştır.

Eserde Türklerin maruz kaldığı katliamlar yıl yıl aktarılırken Irak Türkmenlerinin var olma mücâdelesine şahit olacaksınız. Bin yıllık tarihe sahip olan Türkmenler 1918 yılından beri asimilasyonlara karşı direnmişler ve direnmeye devam etmektedirler. Osmanlının ardından İngiliz Mandası, Kraliyet, Cumhuriyet, Baas Partisi, güvenlik bölgesindeki Kürt yönetimleri ve dikta Saddam rejimleri Türkleri asimile etmeye, varlıklarını ortadan kaldırmaya çalışmıştır. Dünyanın değişik yerlerinde tek suçu Türk olmak olan bu insanlar sadece Türk oldukları için Irak’ta da paylarına düşenin ölüm olduğunu maalesef hep görmüşlerdir.

Osmanlı’dan sonra Irak, Suriye, İran başta olmak üzere Ortadoğu için hazırlanan 22 ülke haritası, yeniden şekillendirme projeleri özellikle’de Irak ve Suriye’deki Türkmenlerin varlığını tehlikeye sokmuştur. Irak ve Suriye’de yıllardır sahipsiz kalan Türkmenler Türkiye Cumhuriyeti’nde de Atatürk dönemi sonrasında yeterince ilgi görmemişler, Türkiye Devleti tarafından hep bir üvey evlat muamelesi görmüşlerdir.

ABD’nin Irak’ı işgali ile Irak’ta derin bir nefes alırım, umudu taşımaya başlasalar da tam tersine daha çok zarar görmüşlerdir. Bölgede güçlü devletlerin sinsi oyunlarının devamlı hedefi olmuşlardır. Tarih boyunca bu topraklarda kardeşçe yaşayan Arap, Kürt, Türkmen ve Hristiyanlar bugün birbirine kan kusturur olmuşlardır.

Bölgede Türk varlığı gün geçtikçe tehlikeye girmesine rağmen Irak Türkmenleri millî şuurları, kültürlerine bağlı kalmaları sayesinde ayakta kalmaya çalışmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’ni yönetenlerin dış politikasında Irak Türkmenleri yeterince ilgi görmemiş, ya millî şuuru zayıf insanların önemsememeleri ya da emperyalist ülkelerin projelerinde yer bulup Irak Türkmenlerinin aleyhine olan işlere ortak olmuşlardır. Bu da Irak Türkmenlerinin kurtarıcı olarak gördüğü Türkiye Cumhuriyetine olan bakışlarının hüzünlenmesine, gözyaşları dinmeyen Türkmenlerin umudunun tükenmesine yol açmış ve açmaktadır.

Ortadoğu’da Türk Katliamları adlı eser üç bölümden oluşmaktadır. Okuyucunun Irak Türkmenlerinin yaşadıklarını tam olarak anlaması için tarihî sıra ile olaylar, katliamlar anlatılmakta; olaylar anlatılırken Türkmenlerin millî direniş şahsiyetleri de anılarak okuyucuya bir kez daha hatırlatılmaktadır.

Birinci bölümde; 1920–1990 yılları arasında Türkmenlere uygulanan katliamlar ve baskılar anlatılırken ikinci bölümde; 1991 Körfez Krizi sonrası Irak Türkmenlerinin yaşadıkları ve üçüncü bölümde de Saddam sonrası Türkmen Katliamları Musul, Kerkük ve Tuzhurmatu özelinde; genel olarak Irak’ta var olan Türkmenlerin yaşadıkları baskı, asimile ve katliamları hakkında bilgi verilmiştir.

Eserde ilave olarak BM Raporlarında Türkmenler, BM İnsan Hakları İhlalleri Raporlarında Türkmenler gibi belgeler ile katliamlarda şehit düşenlere ait fotoğrafların yer aldığı bölüm, eserin ortaya konulmasında istifade edilen kitaplar, makaleler ile basılı ve internetten toplanan bilgi ve belgelerin kaynakları verilerek eser zenginleştirilmiştir.

Gözyaşları ile okuyacağınız eser, Irak Türkmenlerini konu alsa da tek suçları Türk olmak olan bir milletin dünya üzerinde acı çeken diğer kardeşleri Doğu Türkistan, Kırım, Batı Trakya, Kosova, Kazan Türkleri, Başkurt, Çuvaş, Güney Azerbaycan, Suriye Türkmenleri, Afganistan Türkmenlerinde de durum Irak Türkmenlerinden farklı olmamakla beraber bölgelerde huzursuzluklar devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin daha köklü ve samimi projelerle bağımsızlığını kazanan diğer Türk Cumhuriyetleriyle birlikte ortak akıl ile hareket ederek dertlere deva olması için bu eser yeni nesile kılavuzluk etmeli; yaşananlardan ders çıkarılıp yarının hür, bağımsız ve huzurlu Türk Devletlerine kavuşulmalıdır.

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.