“Kahraman üstada ithaf olunur.” Şâir, yazar, memur, veteriner hekim, öğretmen, vâiz, hatip, hâfız, Kur’an mütercimi, siyâsetçi, sporcu, milletvekili, muharrir, mütefekkir,Yazının Devamı