Mâzînin izinde istikbâle yürürken bütün yapacaklarımızı; eksikleri tedârik etmek, aksaklıkları gidermek, yanlışları düzeltmek, ilim ve sanat çalışmaları ile projeler tasarlayıpYazının Devamı