1944 yılından önce Turancılık diye bir suç tanımlanmamıştır!

Milliyetçilik düşmanlarının “Orta Asya Edebiyatı” diyerek küçümsemeye yeltendiği hareket, Atatürk dönemi kültür çalışmalarının ihmal edilmez bir bölümüdür…

2.Dünya savaşının başlarında sadece komünistler, Rusların yenilmesi isteyen Türk Milliyetçileri’ne “Faşist” ve “Turancı” diyerek saldırmışlardır. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü 1944 yılının 19 Mayıs’ında meşhur nutkunu vererek Türk Milliyetçileri’ne karşı hala bitmeyen bir haçlı seferi başlattı. ‘’1944 suçlamasında dış tesirlerin payı acaba ne kadardı?’’ sorusunun cevabını aramayacağız. Ancak İsmet İnönü’nün tutumunu iyi niyetle yorumlamak mümkün değildir. Turancılığın gerçek manasını hiç düşünmemiş, suçladıklarının ne istediklerine ve ne yaptıklarına hiç bakmamışlardır…

İsmet İnönü’nün suçlamasının lekeleri, hükümetlerin siyaset kitabından hala silinmedi. Hukuk devleti sözünü hiç bırakmayan siyasetçilerimiz yüksek bir koltuğa oturunca kanunların ne yazdığını unutuyorlar! Oyun tektir, değiştiği hiç görülmemiştir…

Nice Türk Milliyetçisi’nin adının karşısına “Turancıdır, çok tehlikelidir” kaydı düşülmüştür… Siyasetçilerimiz öylesine pişkindir ki üşenmeseniz, hangi kanunun hangi maddesine göre Turancılığın suç sayıldığını bir milyon kere sorsanız yine de bir cevap alamazsınız!

Turancı olmamakla, diğer bir söyleyişle Turancılığın icaplarını yerine getirememekle suçlansaydık daha uygun düşerdi…

İtiraf etmek zorundayız. Birkaç Türk Milliyetçisi hariç tutulursa Turancılık ülküsüne yaklaşmak bakımından çok az şey yapabilmişizdir… Dünya Türklüğünü dil, edebiyat ve kültür bakımından birleştirme hedefine doğru uçamadık, koşamadık hatta yürüyemedik… Göğsümüzü gere gere Turancı olduğumuzu ilan ediyoruz ama Türk lehçelerini kaçımız bilir?

Özetleyelim;

Dünya Türklüğü ’nün manevi değerler ve dil bakımından birleştirilmesi ülküsüne karşı çıkanların Türk olduklarına inanmakta güçlük çekeceğiz… Zannımıza göre suçlayıcılar Turancılığı tamamen yanlış anlamıştırlar.

Aklını yitirmemiş bir adam mesela;

Hayvanları koruma derneği üyelerine “Hayvanları seviyorsunuz o halde insanlara düşmansınız” diyemez!

Soruyoruz: Tutsak Türklerle ilgilenmek suç mudur?

(TÜRK KİMDİR? TÜRKLÜK NEDİR? / Galip ERDEM / s.182-186)

Bir yanıt yazın