Ankara Üniversitesinde gençliğin “sağcılar, solcular, çaycılar” diye üçe bölündüğünü, çaycıların sağ veya sol hiçbir ideale bağlı olmadıklarını, kız arkadaşlarıyla dans,Yazının Devamı

Giriş:        Türkler, târihleri boyunca herhangi bir dînî taassup içinde olmamışlar ve genellikle diğer din mensuplarına hoşgörüyle yaklaşmışlardır. İslâmlaşma sürecinden hemenYazının Devamı

Mâzinin ışığında istikbale yürümek için okumaya ihtiyacımız var. İnandığımız dinin ilk kelimesi, ilk emri oku olduğu için; medeniyetin inşâ veyaYazının Devamı