Ekim 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

ÜLKÜ DENİLEN AND

Millet; topluluklar arasında yapılan elim çarpışmalar silsilesinin düzene girmiş halidir. Bugün dünya üzerinde birçok millet bulunur. Zaman içinde kendisi yaşamış fakat günümüze adını ulaştırabilmekle yetinmişleri bile vardır. Bugün yaşayan milletler tarihleri boyunca yeri gelince cenk etmiş, yeri gelince ölmüş ve yeri gelince de öldürmüşlerdir. Sadece insan ile değil; zulümle, açlıkla da savaşmışlar, kimi zaman zaferle ayrılmışlar,kimi zaman mağlup olup ayrılmışlardır meydandan. Halkın refahını, güvenliğini ve teminatını sağlamakla yükümlü kılınmış kişiler gayelerini milletleri üzerinde şekillendirirler. Fakat bu bahsettiklerimiz “Ülkü” denilen andı açıklamaya yetmez. Yapmamız gereken, vazifemiz haline gelmiş olan bir durumu…

Devamı
Eylül 2018 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2018 

TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ FİKİR SİSTEMİ

1914’ün Ağustosunda patlak veren 1. Cihan Harbi şüphesiz birçok olaya zemin hazırlamıştır. Devletler arasında kutuplaşmalar çok önceden başlamış, Avrupa’nın iktisadi ve siyasi emelleri su yüzüne çıkmıştı. Tüm bunların ışığında menfaatler bloğu kuruldu. Harbe katılmama fikriyatında Osmanlı Devleti en nihayetinde Almanya’nın yanında harbe dahil oldu. Bir kıvılcım niteliğinde olan bu harp, Osmanlı Devleti’ni her anlamda yıpratmıştır. Cephelerde önemli zayiatlar verilmiş, tıbbiyeden ve mühendis mekteplerinden aydın sayılabilecek birçok Osmanlı genci cephelerde bırakılmıştır. Bu durum yeni rejimle beraber kurulan yeni devlet süresinde etkisini sancılı bir şekilde hissettirmişti. Harp sonuçta, yeni devletlerin kurulmasına yol…

Devamı