TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ FİKİR SİSTEMİ

1914’ün Ağustosunda patlak veren 1. Cihan Harbi şüphesiz birçok olaya zemin hazırlamıştır. Devletler arasında kutuplaşmalar çok önceden başlamış, Avrupa’nın iktisadi ve siyasi emelleri su yüzüne çıkmıştı. Tüm bunların ışığında menfaatler bloğu kuruldu. Harbe katılmama fikriyatında Osmanlı Devleti en nihayetinde Almanya’nın yanında harbe dahil oldu. Bir kıvılcım niteliğinde olan bu harp, Osmanlı Devleti’ni her anlamda yıpratmıştır. Cephelerde önemli zayiatlar verilmiş, tıbbiyeden ve mühendis mekteplerinden aydın sayılabilecek birçok Osmanlı genci cephelerde bırakılmıştır. Bu durum yeni rejimle beraber kurulan yeni devlet süresinde etkisini sancılı bir şekilde hissettirmişti. Harp sonuçta, yeni devletlerin kurulmasına yol…

Devamı