Nisan 2016 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2016 

TÜRK MİLLETİNİN CEHALETLE ve HAİNLİKLERLE İMTİHANI DEVAM EDİYOR (2)

ÖZERKLİK İSTEYEN OLİGARŞİLER*                 Her gün malûm kişilerin bir şey söyleyip günlerce medyada bunu tartıştığımız bir ülke olduk. Her gün yeni bir gündem. Türkiye böyle bir mekân ve zaman diliminin baş temsilcisi oldu. Durum ilginç olduğu kadar tehlikelidir. Çünkü problemler ve tehlikeler, bilerek bilmeyerek gizlenmiş olmaktadır. Memleket bölünmeye giderken; çok zengin ile çok fakir, şımarıklarla çöplükten yiyecek toplamaya çalışanlar bir arada yaşamaya devam ederken ve gittikçe uçurumlar artarken; milli kültür gittikçe bozulurken; halka sunulacak olan şeylerin ruhunu sadece reklamlar teşkil ederken; yeni nesil uyuşturucu batağına yuvarlanıp Türkiye’nin geleceği çürümeye terk…

Devamı
Mart 2016 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2016 

TÜRK MİLLETİNİN CEHALETLE ve HAİNLİKLERLE İMTİHANI DEVAM EDİYOR

I MEDİNE SÖZLEŞMESİ Mİ, MEDİNE BEYANNAMESİ Mİ? Her devirde, ilkel topluluklar dışındaki her toplum için cereyan etmiş olan ve etmekte bulunan bunalımların, problemlerin, tehlikelerin daima biraz fazlası Türk milletinin payına düşmüştür ve şu anda da öyledir. Bu milletin önce cahillikler ve hainliklerle başı hep dertte olmuştur. Son yıllarda yaşanan ve son günlerde doruğa çıkan İslam’ı istismar bunlardan biridir. İslam’ın ilk yıllarında yayınlanan “Medine Beyannamesi”ni tersinden okuyarak, şu anda hainliğe de alet ederek kullanıldığını görüyoruz. Bu da açılım siyasetinin sonuçlarından biri olsa gerektir. Hatayı hepimiz yapıyoruz, ağız alışkanlığı sözleşme deyip çıkıyoruz.…

Devamı
Şubat 2016 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2016 

SOSYOLOJİ AÇISINDAN MEZHEPLER, TARİKATLAR ve TÜRKİYE

Görünen, bilinen ve yaşanan gerçek şudur ki, dinsiz toplum yoktur. Sosyoloji ve özellikle Durkheim ekolü bu gerçeği dile getirmekten başka bir şey yapmamıştır. Bütün mütefekkirler de aynı şeyi söylemiştir. Hatta Durkheim, her sosyal kurumun din kurumundan doğduğunu izaha çalışmıştır. Teoriler bir yana, doğrusu eğrisi, iyisi kötüsü yanlışı da ayrıca tartışmaya açık olarak, dinin söz konusu edilmediği ve yaşanmadığı bir toplum, ne zaman ne mekân bakımından mevcut olmamıştır ve böyle devam edecek gibidir.                 Dil gibi, örf ve adetler gibi, iktisadi hayat gibi din de bir kültür alanıdır veya kültür haline…

Devamı
Ocak 2016 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2016 

İSLAMİYET ve MİLLİ GERÇEKLER

Anahtar Kelimeler: Din-Kültür-Vahiy-İslam-Kavim-Millet-İdeoloji-İslamcılık-Siyaset                 Dinler ikiye ayrılır: Kültür dini-Vahiy dini. Kültür dininin diğer adları: İptidai dinler-statik dinler, mahalli dinler. Kültürle aynı şeydirler. Peygamber (tebliğ edici) yoktur. Kültürün diğer unsurlarıyla beraber ürerler. Mümin-Kâfir-Münafık, gibi kategorik kavramlar yoktur.                 Vahiy dini. Yukarıdan haberle gelir. Peygamber tebliğ eder. İnananları, inanmayanları teşekkül eder. Yukarıdan gelmekle beraber toplumsallaşır, kültürleşir. Girdiği toplumun kültürüne yerleşir, ahenk kurar. Girdiği toplum, birden fazlalaşınca, evrensel özelliği gereği, müşterek öz, gerçekliğini korur ve fakat onu taşıyan kalıplar, kadrolar, kodlar farklılaşmıştır. Tıpkı kültürün müşterek olanlarının, fakat farklı ifade edilmesinde olduğu gibi. Vahiy…

Devamı
Ekim 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

DEİZM MASALI

İslamiyetin anlaşılmasında ve yaşanmasında birikmiş bir hayli yanlışlık ve sorun, mevcut doğru ve güzelliklerden maalesef fazladır. Bunu her akıl ve vicdan sahibi kabul eder. Fakat bunun çözümü nasıl olmalıdır? Eğer samimi olarak çözüm isteniyorsa, bu yine İslam’da aranmalıdır. Dini problemin çözümü dinden uzaklaşmak değil, doğru  dindir. Yani çözüm yolu yine dindir. Yanlışlıkları yaşasalar da dindar kimselere aydınların savaş açması da çıkar yol olamaz. Bir de şu olmaz: Tamir edelim derken, kendimizi başka bir uç noktaya taşımak. Bu noktalarda şunlar bulunur: İslamiyeti öyle bir duruma getirmelidir ki, kolay kolay kimse itiraz…

Devamı
Kasım 2017 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2017 

Türk İslam Sentezi Nedir Ne Değildir?

Türkiye’nin başında bunca bela varken, ideolojik ve kültürel dertlerimiz bile neredeyse unutulup her şey siyasete endekslenmişken, problemler her gün artarak devam edip dururken, şimdi bu konu nereden çıktı, denilecektir. Evvela biz bunu çıkarmadık.                 Birileri zaman zaman hiç yeri değilken sataşıp duruyor. Ayrıca meseleler iç içedir ve birbirinin sebebidirler. Belki de bu mesele bilinçli hale gelmediği için, aydın dediklerimiz, problemleri artırmaktadırlar.                 30-40 yıl önce Türk-İslam sentezi konusu gündemdeydi. Sonra İslamcılar hızla siyasette ve iktidarda söz sahibi olmaya doğru gidince, sentez meselesi gündemden düşmeye başladı. Çünkü sentezin bir tarafı önemini,…

Devamı
Kasım 2015 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2015 

TURAN YAZGAN’IN ARDINDAN

DİN-MİLLET-SİYASET                 Hükümetin televizyon kanalında Kadir Gecesi programını izliyorum. Mevlid’den önce düzenlenmiş programda verilen bilgiler ve telkin edilen ruh, tek kelime ile fevkalade. Hem bilgi veriliyor, hem derinleşen duygularla yukarıya tırmanabiliyoruz. Fakat bu, uzun sürmüyor, birden reklamlara geçiliyor. 10 dakika reklam. Çeşit çeşit tanıtımlar ve fakat tanıtımı aşan kandırmaca ve yutturmacalar. Yani liberal-kapitalizmin üniversal-küresel aynası. Dünya ve dünyaperestlikler. Biraz önce yükseldiğimiz ruhi seviyenin neresinde kaldığımızı unutuyoruz. Reklamlar bitiyor, tekrar kutsalımıza dönüyoruz, fakat biraz sonra yine reklamlar. Düşünüyorum, reklamlar ve içerikleri dinî program için bir vasıta mı? Olamaz. Çünkü onu aksine…

Devamı

BU BADİREYİ DE ATLATACAĞIZ (3)

Yanlışlığı bir tarafa, şu zühd meselesinde çoğunun samimi olmadığını da biliyoruz. Dünyevi haz için ne dümenler çeviren, ne işler yapan zühd sahiplerini, şeyhleri, müritleri insanlık görmüştür. Bu da ayrı bir derttir. Çizgiyi aşanları, sapanları, aşırı gidip başka yollara çıkanları, Hz. Peygamberin önüne geçmek isteyenleri, onun söylemediklerini söyleyenleri örneklendirelim. Şimdi ben (isim vermemek için ben diyorum, ilgilenenler bunları bilir, bilmiyorsa araştırıp çıkarmalıdır) Kur’an ve hadisler beni işaret ediyor, sözlerim ve yazdıklarım Kur’anın aynasıdır dersem, Hakikatin muammasını yalnız ben çözerim dersem, bana inanır mısınız? Sana inanmayız ama filan söylemişse inanırız, derseniz, şirke…

Devamı
Eylül 2015 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2015 

Bu Badireyi De Atlatacağız (2)

Liberal-Kapitalist anlayışta her şey ücrete tâbidir. Fiyatı olmayan hiçbir şey yoktur. İslam bu anlayışa yer vermez. Bırakın manevî olanı, maddi şeylerin alınıp satılmasında bile ticaret dışı tuttukları vardır ve bu konuda da ilke koymuştur. “İbn Ömer dedi ki: Resulallah erkek hayvanın dişisini aşılamasına ücret almaktan menetti” (Buhari (796). Demektir ki, otu, suyu, ateşi nasıl satamazsan, biyolojik bir tabiatın tezahürünü sahiplenip satamazsın. İslam’da mal-mülk var ama kutsallaştırma yoktur ve mülkün dokunulmazlığı, şartlara bağlıdır. “Bir komşu, kendi duvarına diğer komşusunun çivi çakmasına mani olmamalıdır.” (Buhari 849). Liberal-Kapitalizme geçit vermeyen ilkelerden birisi reklama…

Devamı
Ağustos 2015 Yeni Ufuk Dergisi Yeni Ufuk Dergisi 2015 

Bu Badireyi De Atlatacağız (1)

Niye böyleyiz, ne olacak halimiz? Olan biten ne? Çok şey oluyor da, yıkım hareketleri hem de şımarıkça hızla sürüyor. Sadece Atatürk, cumhuriyet değerleri, devrimleri değil, bizzat Türk Milletinin kendisi hedef alınmıştır ve üstelik yapılanlar Türk Milleti adına, demokrasi adına yapılmakta. Son yıllarda soru hep şu oldu ve olmaya devam ediyor:  Niye böyleyiz, ne olacak halimiz? Bunun farkında olmayan, olmak istemeyen, aldırmayan kimselere söyleyecek sözümüz çok az, fakat çok şiddetli olacaktır. Talas meydan savaşı, Haçlı seferleri, Çanakkale savaşları, İstiklal Savaşından sonra, beşinci kez varlık-yokluk mücadelesi içine itilmiş durumdayız. Bu olaylar, aynı…

Devamı